Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd silnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zawarto porównanie wybranych właściwości silnikowych filtrów pasywnych LC, ograniczających wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne płynące przez pojemności pasożytnicze kabli silnikowych i silników. Przeprowadzono badania wybranych filtrów LC stosowanych w napędach zasilanych z sieci górniczych, w układzie sieciowym typu IT. W badaniach oceniających efektywność filtracji prądów doziemnych uwzględniono takie kryteria jak: napięcie względem ziemi punktu neutralnego uzwojeń stojana silnika, prąd doziemny w przewodzie ochronnym PE oraz napięcie fazowe zasilania przemiennika częstotliwości i napięcie międzyfazowe zasilania silnika.
EN
In the article basic features' comparison of different kinds of passive LC motor filters, utilized in order to reduce inverter's the differential and common voltage in the frequency converters drives, is presented. Filters' examinations were prepared for non-grounded power supply of electrical drives (IT mains) where parasitic ground capacitances of a screened motor cable have significant value. Filters were compared under following criteria: voltage of stator windings neutral point to grounded motors cover, high frequency parasitic current in PE conductor, value of frequency converter phase-ground and value of motor phase-phase voltage. Examinations were made for unscreened and screened motor cables.
PL
W artykule przedstawiono wynik prac badawczych nad mikroprocesorowym układem sterowania, pozwalającym na zastosowanie algorytmów sterowania dla silnika BLDC poprawiających właściwości ruchowe silnika BLDC. Zbudowany sterownik wraz z dedykowanym komutatorem elektronicznym pozwala na realizację trzech metod sterowania zaworami: klasyczną komutację przyspieszoną oraz zmodyfikowaną metodę nakładania. Wyniki badań zilustrowano pomiarami oscyloskopowymi.
EN
The paper is a summary of research in area of a microprocessor system for BLDC motor which improve motion properties by modification of the electronic commutator control method. Prepared control system and electronic commutator can work with three control methods: classical, over commutation and modified overlapping. The results of research are illustrated by oscilloscope measurements.
3
Content available remote Typoszereg motoreduktorów "BB Line" firmy BEFARED
PL
Firma BEFARED od kilku lat produkuje typoszereg motoreduktorów „BB Line”. Jego nazwa odzwierciedla połączenie wieloletniej tradycji firmy BEFARED w produkcji zespołów napędowych z nowoczesną myślą techniczną. Tradycję uwidoczniono w literach „BB” nawiązujących do logo firmy z minionych lat, kiedy to firma BEFARED była niekwestionowanym liderem na rynku krajowym, natomiast wyraz „Line” jest odzwierciedleniem nowości, nowej koncepcji, nowego programu produkcji.
PL
Przemienniki częstotliwości to urządzenia energoelektroniczne, które poprzez zmianę częstotliwości i amplitudy napięcia w falowniku wyjściowym, energooszczędnie regulują prędkość obrotową i moment silników elektrycznych prądu przemiennego. Przemysłowy przemiennik częstotli-wości składa się z prostownika, obwodu pośredniego, falownika oraz układu sterowania i zabezpieczeń.
PL
W pracy przeprowadzono studium modelowania mechanizmu podnoszenia suwnicy pomostowej metodą grafów wiązań. Układ podnoszenia potraktowany został jako system elektromechaniczny. Na podstawie modelu fenomenologicznego badanego układu zbudowano graf wiązań, będący podstawą do przeprowadzenia dalszej analizy numerycznej. W celu zbadania drgań transportowanego ładunku opracowano graf wiązań silnika asynchronicznego, ponadto zbadano wpływ ciężaru transportowanego ładunku na prędkość kątową silnika oraz jego moment napędowy.
EN
In work one passed study of modelling of mechanism of lifting with bond graphs method. System liftings treated remained as electromechanical system. On base model investigated of system remained of bond graphs, being with base to removals further numerical analysises. In target of examining of twitches transfered of cargo one worked out of bond graphs of asynchronic engine, besides one examined influence of weight transfered of cargo.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.