Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podwyższanie niskich stanów w ciekach wodnych, zwiększenie zasobów wód gruntowych, poprawienie jakości wód, polepszenie mikroklimatu, rewaloryzacja ekologiczna, a także polepszenie wrażeń estetycznych użytkowników - to tylko niektóre profity, które zapewnia racjonalna gospodarka wodna w mieście.
PL
Tereny zieleni miejskiej to przestrzeń publiczna o szczególnych cechach, gdzie funkcjonalność i estetyka mają równorzędne znaczenie. Dlatego aby można było spełnić ten warunek, należy racjonalnie dysponować posiadanymi zasobami.
PL
Popularnym sposobem pozyskiwania wody do nawodnień miejskich terenów zieleni jest korzystanie z sieci wodociągowej. Jednak wcale nie oznacza to, że stosowanie alternatywnych źródeł jest nieopłacalne.
EN
The paper discusses the problems of investment costs of irrigation systems in recreation and sports objects and the costs of maintenance and operation of these systems. For this purpose, source materials referring to six objects realized in the years 2006-2007 in Konin district were analysed. Particular consideration was devoted to the irrigation system, water intake and costs of the construction and operation of the irrigation system in various operation conditions. Furthermore, cost analysis included the maintenance and operation of particular objects. In effect of these studies, the investment unit costs per square meter of area were calculated.
PL
W pracy podjęto problematykę kosztów inwestycji, związanych z systemami nawadniającymi na obiektach rekreacyjnych i sportowych, oraz kosztów utrzymania i eksploatacji tych urządzeń. Wykorzystano w tym celu zebrane materiały źródłowe dla sześciu obiektów, realizowanych w latach 2006-2007 w powiecie konińskim. Szczegółową analizą objęto źródła wody do nawodnień, koszty ujęć oraz koszty założenia systemu nawadniającego w zróżnicowanych warunkach eksploatacji. Ponadto analizą kosztów objęto utrzymanie i eksploatację poszczególnych obiektów. Efektem tych obliczeń są jednostkowe koszty inwestycji Eb oraz jednostkowe koszty eksploatacji, przypadające na m² nawadnianej powierzchni oraz koszty rozdeszczowania 1 m³ wody.
PL
Sadzenie drzew i krzewów tak, aby stanowiły długoletnia inwestycję, nie jest prostym procesem. Dlatego coraz częściej stosuje się różne technologie i systemy nawadniające na terenach zieleni miejskiej.
PL
Zastosowanie systemów nawadniania w terenach zieleni miejskiej ze względu na niewystarczającą ilość wody dla roślin znajduje coraz większe uzasadnienie. Aby zapewnić ich najwyższą efektywność trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników.
7
Content available remote Prasowanie obwiedniowe odkuwek o złóżonym kształcie z otworem w trzpieniu
PL
Przeprowadzone badania prasowania obwiedniowego na półgorąco odkuwek o złożonym kształcie, miały za zadanie sprawdzenie założeń do nowej technologii prasowania z przetłaczaniem. Modernizacja w układzie sterowania siłownikiem wypychacza prasy z wahającym narzędziem - PHPO 4000 - pozwoliła na wprowadzenie nowej funkcji prasy - kontrolowane przemieszczanie się wypychacza (stempla kształtującego) podczas procesu prasowania obwiedniowego. W artykule opisano przebieg badań na narzędziach adaptowanych do tego celu.
EN
The purpose of the examinations of warm orbital forming was to check the assumptions for a new technology of pressing with redrawing. Modernisation of control system of the pusher servomotor of the PHPO 4000 rocking die press allowed for the introduction of a new function of the press - controlled repositioning of the pusher (forming punch) during the orbital forming process. The article describes the examinations on tools adapted for that purpose.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.