Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono analizę układu odczytu pozycji w osiach X, Y i Z pionowego centrum obróbkowego. W pomiarach wykorzystano płytki wzorcowe, jako wzorzec długości oraz układ rejestrujący składający się ze sterownika obrabiarki oraz sondy pomiarowej stanowiącej wyposażenie dodatkowe. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z PN -ISO 230-2. Stwierdzono, że w przypadku pomiarów dokładności i powtarzalności pozycjonowania testowana obrabiarka spełnia parametry deklarowane przez producenta a nawet znacznie je przewyższa. Bardzo dobre wyniki osiągnięto podczas badania powtarzalności pozycjonowania. Tak wysoki poziom powtarzalności (zaobserwowany 0,0016mm, deklarowany 0,005mm) autorzy tłumaczą tym, że testowana obrabiarka jest maszyną praktycznie nową. Badania przeprowadzono po 6 miesiącach używania obrabiarki w warunkach laboratoryjnych. Zastosowana metoda badawcza może być wykorzystywana do przeprowadzania okresowych kontroli stanu obrabiarek CNC pod kątem dokładności i powtarzalności pozycjonowania.
EN
The paper analyzes the accuracy of a readout system measuring the positions of a vertical milling centre along the X-, Y- and Z- axes. The tests were conducted using gauge blocks as length standards and a measuring system including a machine tool controller and an optional touch probe. The calculations were performed in accordance with the PN -ISO 230-2 standard. With regard to the accuracy and repeatability of positioning, the vertical milling centre meets or even exceeds the parameters set by the producer. Very good results were achieved particularly during the repeatability tests. The high level of repeatability of up to 0.0016mm, which is much more than the declared value 0.005, is probably due to the fact that the milling centre is new. The tests were conducted after six months of use under laboratory conditions. The method applied during the tests is suitable for periodic inspection of CNC machine tools when checking the accuracy and repeatability of positioning.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu wybranych czynników takich jak: promień naroża ostrza, drgania w układzie obrabiarka - narzędzie – przedmiot obrabiany oraz wpływ minimalnej grubości warstwy skrawanej na powstawanie chropowatości powierzchni tocznych.
EN
In the paper results of simulation research on influence of selected factors, i.e.: tool vertex radius, vibrations in the system: tool – workpiece and minimum non-removable layer of machining surplus on constitution of roughness on turned surfaces.
EN
Measurement laboratories in large production facilities with a stabilized and unchangeable production profile are equipped in accordance with the profile. In smaller companies where the profile is changeable, laboratories need to have more universal equipment. Frequently, a universal coordinate measuring machine is purchased to perform some basic tasks such as measurement of geometrical quantities, e. g. length or angle and assessment of selected parameters of geometrical surface structure, e.g. form and position deviation. The paper studies the accuracy of a typical coordinate measuring machine equipped with a pulse head applied to measurements of roundness profiles.
PL
Duże zaklady przemysłowe o ustabilizowanym i niezmiennym profilu produkcji mają laboratoria pomiarowe wyposażone zgodnie z profilem swojej produkcji. Inna sytuacja jest w mniejszych firmach o zmiennym profilu produkcji. Tam laboratoria pomiarowe muszą być wyposażone w sprzęt pomiarowy o charakterze bardziej uniwersalnym. Rozwiązaniem tego problemu może być zakup współrzednościowej maszyny pomiarowej. Maszyny pomiarowe dzięki swojej uniwersalności stwarzają możliwość realizacji pomiarów podstawowych wielkości geometrycznych (dlugości i kąta). Umożliwiają również ocenić niektórych parametrów struktury geometrycznej powierzchni takich jak odchyłki ksztaltu i położenia. W artykule wyznaczono dokladność WMP w przypadku pomiaru zarysów okrągłoki dla typowej współrzednościowej maszyny pomiarowej wyposażonej w głowice impulsową.
PL
W artykule przedstawiono analizę zagadnień związanych z realizacją pomiarów zarysów okrągłości oraz pomiarów błędów współśrodkowości na współrzędnościowych maszynach pomiarowych. Przeprowadzono badania porównawcze metod tradycyjnych (promieniowych) z metodami WMP. Uzyskane wyniki pomiarów poddano procedurom testowania statystycznego, co pozwoliło sformułowań wnioski dotyczące przydatności WTP w wyżej wymienionych zastosowaniach.
EN
The paper presents an analysis of problems related to carrying out roundness profiles measurements and coaxiality errors measurements with the use of coordinate measuring machines. The research involving comparison of traditional (radial) methods and CMM methods was conducted. Obtained measurements results were investigated using statistical testing procedures, which allowed formulating conclusions concerning usefulness of CMMs in applications mentioned above.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.