Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  highly modified asphalt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Efektywność ekonomiczna nawierzchni drogowych z asfaltami wysokomodyfikowanymi
PL
W artykule zaprezentowano ocenę efektywności ekonomicznej nawierzchni wykonanych w technologii asfaltowej z zastosowaniem różnych lepiszczy asfaltowych i z różną grubością warstw. Pokazano również wpływ różnych scenariuszy eksploatacyjnych nawierzchni na jej efektywność ekonomiczną w cyklu życia.
PL
Brak właściwego połączenia, w szczególności izolacji z pomostem, może skutkować zmniejszeniem trwałości nawierzchni. Uzyskane wyniki badań przyczepności asfaltu wysokomodyfikowanego bez dodatku i z dodatkiem wypełniacza do podłoża betonowego wskazują, że użycie nadmiernej ilości wypełniacza w masie powłokowej pap zgrzewalnych może być niekorzystne.
EN
The lack of the proper connection, in particular the connection of the insulation with a deck, may result in the reduction of the properties of the pavement durability. The obtained research results of the adherence of highly modified asphalt without and with the addition of a filling material to a concrete substrate indicate that use of the excessive quantity of the filling material in the coating mass of the sealable tar board may cause adverse effects.
PL
W wyniku rozwoju przemysłu polimerów opracowano rozwiązania, które umożliwiły wyprodukowanie asfaltu wysokomodyfikowanego mającego większą zdolność sprężystego odkształcenia. Wszystkie badane asfalty modyfikowane wykazują właściwości sprężyste, wyraźnie przekraczające minimalne wymaganie ujęte w załączniku NA do normy PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04. Ponadto nawet klasyczne asfalty modyfikowane spełniają wymaganie dotyczące nawrotu sprężystego w temperaturze 25°C dla asfaltów wysokomodyfikowanych. W związku z powyższym oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych, zwłaszcza w jednej (normowej) temperaturze, jest niewystarczające do oceny ich przydatności.
EN
As a result of the development of the polymer industry, solutions that enable the production of highly modified asphalts with higher elastic deformation capability have been developed. All the tested modified asphalts manifest the properties that clearly exceed the minimum requirements included in the NA Annex to PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04. In addition, even classic modified asphalts meet the elastic recovery requirement for highly modified asphalts at 25°C. In relation to the above, the identification of the elastic recovery for the modified asphalts, in particular in one (standard) temperature, is insufficient to assess their suitability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych cech fizycznych asfaltu (penetracji, temperatury mięknienia i łamliwości). Do oceny właściwości poza nawrotem sprężystym wykorzystano parametry uzyskane na podstawie wyników badań siły rozciągającej w duktylometrze. Korzystniejsze właściwości i większą sprężystość mają asfalty wysokomodyfikowane.
EN
The paper presents the results of the tests of basic physical characteristics of bitumen (penetration, softening and breaking point). To assess its properties, apart from the determination of elastic recovery, parameters obtained on the basis of the analysis of tensile force have been used, measured using a ductilometer. The highly modified asphalt proved to have better properties and higher elasticity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.