Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  particle size
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The abundant availability of waste oil palm trunks is one of the potential fibers for new thermal insulation materials. While focusing on the manufacturing of thermal insulation materials, the main points to be considered are particle size, reinforcement fiber ratio, and press durations, besides binders type and temperature. This study aimed to optimize the manufacturing process of hybrid bio panels based on oil palm trunks as thermal insulation material. The response surface methodology (RSM), with a Box-Behnken Design (BBD), was used to model and optimize the manufacturing process variables. A total of 17 hybrid bio panels were in operation and the independent variables used were particle size, ramie ratio, and press duration. The dependent variables were water absorption, thickness swelling, MOR, and thermal conductivity. The hybrid bio panel obtained under the optimum conditions was characterized by thermogravimetric analysis to observe thermal stability. On the basis of analysis of variance and the contour plot, it was discovered that the interaction between particle size and ramie fiber ratio was a significant variable to optimize hybrid bio panel manufacture. The thermal resistance and modulus of rupture of hybrid bio panels also improved with higher particle size and ramie fiber ratio. The optimum manufacturing process was obtained at OPT particle size of 0.248 mm, ramie fiber ratio of 19.775, and press duration of 25 min. This condition produces a thermal conductivity of 0.079 W/mK, modulus of rupture of 17.702 MPa, water absorption of 54.428%, and thickness swelling of 21.974%. In addition, the hybrid bio panel resulted in thermal stability of 341 °C.
EN
In order to explore the impact of coal and gangue particle size changes on recognition accuracy and to improve the single particle size of coal and gangue identification accuracy of sorting equipment, this study established a database of different particle sizes of coal and gangue through image gray and texture feature extraction, using a relief feature selection algorithm to compare different particle size of coal and gangue optimal features of the combination, and to identify the points and particle size of coal and gangue. The results show that the optimal features and number of coal and gangue are different with different particle sizes. Based on visible-light coal and gangue separation technology, the change of coal and gangue particle size cause fluctuations in the recognition accuracy, and the fluctuation of recognition accuracy will gradually decrease with increases in the number of features. In the process of particle size classification, if the training model has a single particle size range, the recognition accuracy of each particle size range is low, with the highest recognition accuracy being 98% and the average recognition rate being only 97.2%. The method proposed in this paper can effectively improve the recognition accuracy of each particle size range. The maximum recognition accuracy is 100%, the maximum increase is 4%, and the average recognition accuracy is 99.2%. Therefore, this method has a high practical application value for the separation of coal and gangue with single particle size.
PL
W celu zbadania wpływu zmian wielkości cząstek węgla i skały płonnej na dokładność rozpoznawania oraz poprawienia dokładności identyfikacji pojedynczych cząstek węgla i skały płonnej przez urządzenia sortujące, w ramach tej pracy utworzono bazę danych różnych rozmiarów cząstek węgla i skały płonnej za pomocą obrazów szarych i ekstrakcję cech tekstury przy użyciu algorytmu wyboru cech reliefowych w celu porównania różnych rozmiarów cząstek węgla i skały płonnej przy optymalnych cechach kombinacji oraz identyfikacji punktów i wielkości cząstek węgla i skały płonnej. Wyniki pokazują, że optymalne liczby cech węgla i skały płonnej są różne dla różnych rozmiarów cząstek. W oparciu o technologię separacji węgla i skały płonnej w świetle widzialnym, zmiana wielkości cząstek węgla i skały płonnej powoduje fluktuacje dokładności rozpoznawania, a te z kolei będą stopniowo zmniejszać się wraz ze wzrostem liczby cech. W procesie klasyfikacji wielkości cząstek, jeśli model uczący ma jeden zakres wielkości cząstek, dokładność rozpoznawania każdego zakresu wielkości cząstek jest niska, przy czym najwyższa dokładność rozpoznawania wynosi 98%, a średni wskaźnik rozpoznawania wynosi tylko 97,2%. Metoda zaproponowana w tym artykule może skutecznie poprawić dokładność rozpoznawania każdego zakresu wielkości cząstek. Maksymalna dokładność rozpoznawania wynosi 100%, maksymalny wzrost to 4%, a średnia dokładność rozpoznawania to 99,2%. Dlatego ta metoda ma dużą praktyczną wartość użytkową do oddzielania węgla i skały płonnej według rozmiaru pojedynczej cząstki.
EN
The paper discusses the principles of the Critical Shear Crack Theory (CSCT) in terms of the punching shear analysis of flat slabs made from lightweight aggregate concretes. The basic assumptions of the CSCT were discussed, explaining the differences with regard to the calculation of ordinary concrete flat slabs, relating mainly to the adopted failure criterion associated with ultimate slab rotation. Taking into account the observations and conclusions from the previous experimental investigations, it was confirmed, that contribution of lightweight aggregate particles in the aggregate interlock effect should be ignored, due to possibility of aggregate breaking. However, the analysis of the profile of failure surface confirmed, that particles of the natural fine aggregate increase the roughness of the surface and should be included by formulating failure criterion for LWAC slabs. The theoretical load-rotation relationships were compared with the results of measurements, confirming good agreement in most cases. The theoretical ultimate rotations were lower on average by about 11% than the experimental ones. The analysis of 57 results of the experimental investigations on punching shear of LWAC slabs made from various types of artificial aggregates showed a very good agreement with predictions of the CSCT. The obtained ratio of the experimental to theoretical load was 1.06 with a coefficient of variation of 9.1%. The performed parametric study demonstrated a low sensitivity of the correctness of the CSCT predictions to a change in a fairly wide range of parameters such as: the longitudinal reinforcement ratio, concrete compressive strength and concrete density.
PL
Jednym z podstawowym problemów przy projektowaniu stropów płaskich z lekkich betonów kruszywowych jest zapewnienie odpowiedniej nośności na przebicie stref podporowych. Mimo niewątpliwych zalet, do których można zaliczyć mniejszy ciężar objętościowy czy też lepsze właściwości izolacyjne, lekkie betony kruszywowe charakteryzują się mniejszą o 10 do nawet ponad 30% wytrzymałością na rozciąganie w porównaniu z betonami zwykłymi o zbliżonej wytrzymałości na ściskanie. W odróżnieniu od obowiązującej obecnie normy EN 1992-1-1, bazującej na formułach pół-empirycznych, za podstawę określania nośności płyt na przebicie w procedurach fib Model Code 2010 i prEN 1992-1-1 przyjęto podejście mechaniczne, nawiązujące do Teorii Krytycznej Rysy Ukośnej (Critical Shear Crack Theory - CSCT). Teoria ta zakłada, że wskutek powstania rys ukośnych, mechanizm przenoszenia sił poprzecznych staje się zależny głównie od efektu zazębiania kruszywa, resztkowej wytrzymałości betonu na rozciąganie, oporu ścinania betonu w strefie ściskanej oraz mechanizmu dyblującego zbrojenia głównego. Nośność na przebicie została powiązana ze zdolnością płyty do deformacji, reprezentowanej w przypadku płyt smukłych przez kąt obrotu ψ, który może zostać wyrażony jako całka z krzywizny płyty w rozważanej strefie.
EN
Characteristic of particles created by preparatory operations of the particleboard production process. The production of wood-based panels, taking into account material innovations, involves the need to adjust the operation of technological devices to the properties of basic and auxiliary materials. In this study, it was decided to check the particle sizes after sorting raw materials representing 3 groups: forest biomass – pine branches, agricultural biomass - oilseed plant straw, and post-production material. Fractions were taken from the 2.00 mm mesh sieve of a sorter for the core layer of the particleboard and the fractional composition was determined by sieve analysis. The average linear particle dimensions and bulk density of each lignocellulosic raw material were also determined. Due to the varying proportions, it is necessary to adapt the parameters of the technological operations to the specifics of the raw material being processed or to introduce guidelines for the selection of particle sizes guided by their actual average size. Studies have shown differences between the individual materials. This is particularly important, as proper preparation of the raw material translates into the quality of the boards produced from them and the efficiency of the entire process.
EN
The particle size of a rock is one of the critical physical properties related to a series of geological processes. While the prevalent photometric studies performed to quantitatively assess the physical properties of minerals and rocks rely much on radiative transfer model inversions from surface reflectance, the complicated procedures required seriously limit their applications. Instead, this study has attempted an empirical-based approach to trace the particle size of granite based on multi-angular bidirectional reflected information, providing a practical method for quickly assessing the physical properties of minerals and rocks from surface reflectance. Five common hyperspectral index types together with different spectral preprocessing treatments, including the original hyperspectral reflectance, derivative analysis, continuum-removed reflectance, and apparent absorption spectra, were screened to explore the best indices for both measured and Hapke model-simulated datasets. The results suggested that the normalized difference index (ND) calculated from the apparent absorption spectra using the wavelengths of 1 325 nm and 1 800 nm is a robust index for tracing the particle size for both measured and simulated datasets.
EN
Physical enrichment technologies can be used worldwide in various coal washing plants to enrich up to 500 μm particle size. Conversely, coals smaller than this are discarded as waste, causing storage and environmental issues. In this regard, studies on coal below 500 μm in Turkey have recently acquired attraction. The Jameson flotation cell and flotation column, which have many uses worldwide but are not used throughout the plant in Turkey, were used to investigate the separation possibilities of coals below 500 μm. In the study, the flotation column and Jameson cell performances for three different particle sizes (-500+300, -300+212 and -212+106 μm) were compared. For the first time, both machines operated in a negative bias condition. In addition, the flotation kinetics of the machines were modelled with some critical operating parameters. Models illustrating the main and multiple effects of the parameters were developed using the data derived from the experimental results, and the models were statistically significant at the 95% confidence level. In the experiments performed with both flotation machines, the flotation rate increases with the decrease in particle size in general. According to the results, the velocity increase in the Jameson cell was 0.0050-0.0075 min-1 compared to the flotation column in the experiments performed in the size range of -500+300 μm, and the flotation rate constant increased approximately twice. In the size range of -212+106 μm, the difference became larger, and the flotation rate of the Jameson cell increased up to six times with a difference of 0.0450-0.0500 min-1.
EN
Purpose The paper discusses the surface characterisation of electroless nickel-yttria-stabilised zirconia (Ni-YSZ) coating with varying YSZ particle sizes and undergoes heat treatment at a temperature between 300-400°C for 1-2 hours for wear resistance purposes. This finding will be helpful to the application of Ni-YSZ as an alternative coating for cutting tools. Design/methodology/approach The surface characterisation was analysed using JOEL Scanning Electron Microscope (SEM) coupled with Energy Dispersive X-ray (EDX) JSM 7800F. The crystallographic structure of materials was analysed by X-ray diffraction (XRD) Bruker D8 Advance instrument. The Ni-YSZ coating was deposited using electroless nickel co-deposition of 8YSZ ceramic particles with a nano, mixed and microparticle sizes onto a high-speed steel (HSS) substrate. The coatings were heat treated at temperature 300-400°C and time 1-2 hours. The surface roughness was measured using Mitutoyo surface roughness tester SJ-301. Findings The electroless Ni-YSZ coating deposited has an average thickness of 30 µm. It is found that the coating morphology electroless coating without YSZ particle incorporation (EN) and Ni-YSZ nano (N) is smoother compared to the Ni-YSZ mixed (NM) and Ni-YSZ micro (M). The EDS composition analysis shows the YSZ content in the electroless Ni-YSZ coating for N samples is the lowest, whereas NM samples are the highest. This resulted in the surface roughness behaviour where the mixed-size YSZ particle gives the highest roughness at all temperatures. The XRD analysis shows that heating temperatures above 300°C caused the precipitation of Ni3P crystalline. Research limitations/implications Previous studies in the surface characterisation of electroless nickel composite are scarce; thus, the study has limitations in finding supporting data. Originality/value The surface characterisation especially related to the surface roughness of the electroless nickel, either the Ni-P or composites or alloys are rarely reported. Thus, this study enlightened the effect of particle size on surface roughness and morphology of heat-treated coatings.
EN
In this work we investigate the quartz etching process using hydrofluoric acid for trapped charge dating (TCD) applications. It is done using material collected from an active sand mine in Bełchatów Nowy Świat, central Poland. Approximately 20 kg of material was collected and prepared using routine procedures that are applied in TCD laboratories. The material was sieved using 180–200 μm meshes, and the selected fraction was etched for various time intervals. Sieved samples were etched for durations from 0 min up to 180 min and measured with microscope image analysis (IA), laser diffraction (LD), and mass loss which were used to estimate the depths of etching. Our results show statistical data on how non-uniform the etching process is. We estimate this as a function of etching time from IA, LD and mass loss. In our investigation, mass loss measurements with the assumption of spherical grains correspond to the decrease of radius of ca. 0.151 ± 0.003 μm ˑ min–1. In case of LD, a rough etch depth estimation corresponds to a range 0.06–0.18 μm ˑ min–1 with median at 0.13 μm ˑ min–1. Microscope IA gives a 0.03–0.09 μm ˑ min–1 with a median at 0.05 μm ˑ min–1. Moreover, quartz grains are fractured into smaller pieces while etching. It means that assumptions that are used in etch depth estimation from mass loss are not correct. They incorrect not only because grains are not spheres but also because the number of grains is not constant. Therefore, the etch depth estimated from mass loss might be overestimated. Using microscope IA we report etch depth ranges that might be used to roughly estimate the etch depth uncertainty.
EN
With the rapid development of industry, abundant industrial waste has resulted in escalating environmental issue. Steel slag is the by-product of steel-making and can be used as cementitious materials in construction. However, the low activity of steel slag limits its utilization. Much investigation has been conducted on steel slag, while only a fraction of the investigation focuses on the effect of steel slag particle size on the properties of mortar. The aim of this study is to investigate the effect of steel slag particle size as cement replacement on properties of steel slag mortar activated by sodium sulphate (Na2SO4). In this study, two types of steel slag, classified as fine steel slag (FSS) with particle sizes of 0.075 mm and coarse steel slag (CSS) with particle sizes of 0.150 mm, were used for making alkali activated steel slag (AASS) mortar. Flow table test, compressive strength test, flexural strength test and UPV test were carried out by designing and producing AASS mortar cubes of (50x50x50) mm at 0,10%, 20% and 30% replacement ratio and at 0.85% addition of Na2SO4. The results show that the AASS mortar with FSS possess a relatively good strength in AASS mortar. AASS mortar with FSS which is relatively finer shows a higher compressive strength than CSS up to 38.0% with replacement ratio from 10% to 30%. This study provided the further investigation on the combined influence of replacement ratio and particle size of SS in the properties of fresh and hardened AASS.
EN
The article discusses a new mathematical method for comparing the consistency of two particle size distribution curves. The proposed method was based on the concept of the distance between two graining curves. In order to investigate whether the distances between the particle size distribution curves are statistically significant, it was proposed to use the statistical test modulus-chi. As an example, the compliance of three sieve curves taken from the earth dam in Pieczyska on the Brda River in Poland was examined. In this way, it was established from which point of the dam the soil was washed away. However, it should be remembered that the size of the soil grains built into the dam does not have to be identical to the grain size of the washed out soil, because the fine fractions will be washed away first, while the larger ones may remain in the body of the earth structure.
PL
Problem porównywania krzywych uziarnienia powstał po wypłukaniu na dolne stanowisko niewielkiej ilości gruntu z korpusu Zapory w Pieczyskach w 2020 r. Ponieważ w 2016 r. również został wypłukany z dolnej cześci zapory grunt, zadano sobie pytanie, czy na podstawie znajomości krzywej uziarnienia można stwierdzić, ze wypłukany materiał pochodzi z tego samego miejsca. W celu zbadania zgodności krzywych uziarnienia zaproponowano metodę statystyczną opartą o koncepcję odległości pomiędzy tymi krzywymi. Za odległość pomiędzy krzywymi uziarnienia rozumiana jest suma wartości bezwzględnych procentowych zawartości masy przechodzącej przez dane sito podzielona przez odchylenie standardowe wyznaczenia zawartości procentowej (wzory (2.1)–(2.4)). Wzór (2.4) upraszcza się gdy procentowa zawartość masy jest obliczana z takim samym odchyleniem standardowym dla każdej krzywej (2.5). Odchylenie standardowe identyfikowane jest z niepewnością standardową wynikającą z pomiaru masy gruntu zebranego na sitach. Kolejne kroki obliczenia tej wartości podane są we wzorach (3.1)-(3.5). Wzór (3.6) to końcowy rezultat obliczenia niepewności standardowej. Zależy ona od pomiarowej niepewności masy oraz od samej masy zebranej na sicie. Tabela 1 oraz tabela 2 prezentują wartość niepewności obliczoną dla typowych mas pobieranych próbek gruntu (100-500 g) i procentowych zawartości gruntu na sicie, dla dokładności pomiarowej wagi 0,1 i 0,5 g. Następnie porównywano krzywe przesiewu próbek pobranych z wypłukanego gruntu w 2016 i 2020 r. oraz krzywej archiwalnej z 1974 r. reprezentującej typowy grunt korpusu zapory (rys. 1).
11
EN
The mechanical property and thermal insulation capacity of EPS concrete will be reduced due to the uneven distribution and float of EPS particles. In this study, an effective strategy for resolving these issues is provided. Physical foaming was mostly employed in this process to prepare foam and inject it into EPS concrete. Different EPS contents and particle sizes were used to make the 11 groups of novel EPS-foamed concrete specimens. The Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) was used to investigate the dynamic impact performance of the new EPS-foamed concrete. The dynamic increasing factor (DIF), peak stress, energy absorption capabilities, and stress–strain curves were all reviewed. The findings revealed that when the amount of EPS in the system increased, the peak stress fell and the energy absorption capacity gradually increased. The energy absorbed was increased by 7–8 times in comparison to specimens lacking EPS. Furthermore, the optimal EPS con-tent ranged between 30 and 40% by volume. The EPS particle size had a significant impact on the specimen strength under dynamic impact load when the density was the same. It was determined that the optimal distribution of EPS particle size was 3–5 mm, based on the test results and the degree of specimen damage. Under the dynamic impact with the best particle size, EPS-foamed concrete demonstrated a relevant excellent energy dissipation capability, with a maximum DIF of 9.16.
12
Content available remote Analiza jakości filtratu z filtrów pospiesznych pracujących z przerwami
PL
W literaturze można znaleźć doniesienia sugerujące możliwość pogorszenia się jakości filtratu po przerwaniu pracy filtra pospiesznego na kilka godzin i ponownym jego uruchomieniu bez wcześniejszego płukania. W pracy przeanalizowano przyczyny teoretyczne tego zjawiska. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych w jednej z krakowskich stacji filtrów. Filtry wyłączano z eksploatacji na kilka godzin dwukrotnie. Po raz pierwszy, w krótkim czasie po płukaniu, gdy złoże było jeszcze w niewielkim stopniu zakolmatowane, a drugi raz, po dłuższym czasie, gdy złoże było już w dużym stopniu wypełnione osadem. Badania wykazały całkowity brak pogorszenia jakości filtratu po pierwszym odłączeniu filtra z eksploatacji. Za drugim razem zaobserwowano przez krótki czas niewielkie pogorszenie efektywności usuwania mętności względem efektywności sprzed wyłączenia filtra. Równocześnie zaobserwowano duże i utrzymujące się przez dłuższy czas spadki efektywności usuwania sumarycznej liczby cząstek i stężenia zawiesiny. Zjawisko to spowodowane było mniejszymi spadkami efektywności usuwania cząstek drobniejszych i większymi, utrzymującymi się dłużej spadkami usuwania cząstek grubszych. Obserwacje wykazały możliwość bezpiecznego odłączania filtrów w niewielkim stopniu zakolmatowanych i ryzyko wyłączania filtrów w późniejszym okresie ekploatacji.
EN
There are reports in the literature suggesting the possibility of a deterioration of the filtrate quality after interrupting the operation of a rapid filter for several hours and restarting it without prior backwash. The theoretical reasons for this phenomenon are analysed in this paper. The results of experimental research at one of Krakow’s filter stations are presented. The filters were taken out of operation for a few hours twice. The first time, shortly after backwash, when the bed was still slightly colmated, and the second time, after a longer period of time, when the bed was already largely filled with sludge. The tests showed a complete lack of deterioration of the filtrate quality after the first removal of the filter from service. The second time, a slight deterioration in turbidity removal efficiency was observed for a short period of time compared to the efficiency before the filter was taken out of service. At the same time, large and sustained decreases in the removal efficiency of total particle number and suspended solids concentration were observed. This phenomenon was caused by smaller decreases in the removal efficiency of finer particles and larger, longer lasting decreases in the removal efficiency of coarser particles. The observations showed a possibility of safe disconnection of filters with a small degree of collimation and a risk of disconnection of filters at a later stage of their exploitation.
EN
Nickel slag has a high-content iron and is a secondary utilization resource with great development potential. The coal-based direct reduction is an innovative technology that can be used to utilize the iron resources in nickel slag. The effect of the particle size of nickel slag on the strength and the reduction of nickel slag-coal composite briquettes were investigated. Four samples with particle size of 75~106 μm, 106~150 μm, 150~270 μm, and >270 μm were selected. The drop strength increased 9.4 times and the compressive strength reached 281.1 N when the nickel slag particle size decreased from >270 μm to 75~106 μm. The reduction degree determined by the data from the thermogravimetric experiment indicated that its maximum was 79.545%. The reduction experiments performed at 1200°C for 45 minutes indicated that the nickel slag with particle sizes between 75~106 μm were appropriate for the reduction of the nickel slag-coal composite briquettes.
EN
A method of obtaining yttrium citrate by transformation of freshly precipitated yttrium hydroxide in the solutions of sodium citrate under hydrothermal conditions has been proposed. To determine the synthesis time, transformation kinetics consisted in by taking the solid samples for the C and H contents analysis after 6, 12, 24, 48 and 72 hours of synthesis. Simultaneously these samples were subjected to the thermogravimetric analysis. As follows from the thermogravimetric analysis adsorption of citrate dihydrate on yttrium hydroxide is observed in the initial period up to 24 hours. Later the yttrium citrate dihydrate is formed. The thermogravimetric analysis of the final product i.e. amorphous yttrium citrate showed that the decomposition/oxidation of the sample occurs in six stages the particle size analysis method of static light scattering showed that 45% of the particles had a diameter of 0.1-0.9 µm and 55% of particles with sizes from 0.9 to 5 µm.
EN
Determination of the flotation kinetic is crucial for optimization, simulation, and plant design for flotation processes. Even though there are many studies carried out to clarify the kinetic properties of the conventional flotation cells, there is not enough detailed study about the Jameson cell which is used more than 300 plants but no application in Turkey yet. One of the most important parameters affects the kinetic of flotation is a frother. The effects of common frothers on the kinetic of Jameson cell can be crucial due to the possible further application of the cell in European and Turkish flotation industries. The present study was performed out to reveal the kinetic properties of the Jameson cell by using both pure quartz and coal particles. Besides, the effects of three different types of frothers on the kinetic of the Jameson cell were investigated for various particles sizes. According to the results, aliphatic alcohol type frother (MIBC) provided higher recovery for fine particles, while polypropylene glycol type frother (AF65) gave a better ability to float medium and coarse size particles. Additionally, the results show that the Jameson cell was four times faster than the mechanical cell for medium size while the ratio was three times for coarse particles. Lastly AF65 can be used for flotation of coarse particles in the Jameson cell while MIBC can be preferred for fines.
EN
Suspension magnetization roasting followed by magnetic separation is an innovative and effective way to recover iron from refractory iron ores, and the particle size of the ore greatly affects the roasting index. To identify the effect of particle size on the reduction kinetics for the transformation of hematite to magnetite, a high-purity hematite ore with different size fractions were isothermally reduced using a suspension roaster. The pure hematite ore was divided into -1000+500 µm, -500+150 µm, -150+74 µm, -74+37 µm and -37 µm size fractions, while the gas mixture of CO and CO2 with a volume ratio of 1:4 was used as reductant. The results showed that the most suitable mechanism function for the reduction of -37 µm size fraction hematite ore is the Avrami-Erofeev model. In the case of -500+37 µm size fraction, the reduction process can be described by first-order chemical reaction model. For -1000+500 µm size fraction, the reduction of hematite ore is restricted by the second-order chemical reaction. In addition, scanning electron microscopy (SEM) analysis results demonstrated that the transformation of hematite particles to magnetite is in accordance with the characteristics of shrinking core model. The phase transformation primarily occurs at the edge of hematite particles and then develop towards the inner side of particles. The findings of this paper provide a theoretical basis for the development and utilization of refractory hematite ore via suspension magnetization roasting technology.
EN
Natural high grade chalcocite samples were leached in column under controlled Eh, constant temperature and solution pH to investigate the effect of particle size on dissolution kinetics. Moreover, low grade ores of larger size fractions were leached in column using raffinate from the industrial heap as an irrigation solution to simulate the real heap conditions. The leaching rate of large particle sizes (31-200 mm) were very slow without inflection point which are normally present in the leaching of small particle sizes (0.054-31 mm). The effect of particle size was more remarkable in the dissolution of large particles than that of small particles during the first stage (<45% dissolution). However, the dissolution rate of the second stages (>45% dissolution) were not noticeably affected by the particle size. Results of kinetics analysis of leaching of small particles using shrinking core model indicated that the first stage was controlled by fluid diffusion and confirmed by the low activation energies (20.98 kJ/mol). The kinetics of second stage was controlled by chemical reaction and product layer diffusion and the later control became prominent with increasing particle size. Similarly, product layer diffusion was the rate-controlling step for the first and second stages of leaching of large particles. X-ray CT and SEMEDS studies observed the increasing numbers of cracks and porosity and the formation of sulfur layer on the surface of the residue samples. The findings in this study provided some useful implications to optimize the heap performance and understand the leaching behavior of large particles.
PL
Niniejsza praca analizuje wpływ właściwości materiałów sypkich i kruszyw mineralnych na proces przesiewania tych mediów ziarnistych. Właściwości te to przede wszystkim wilgotność materiału i związany z nią współczynnik tarcia wewnętrznego, jak również kształt i rozmiary ziaren. Ponadto wprowadzono pojęcie tzw. funkcji wypływu, która również może być ważnym narzędziem opisującym właściwości materiałów w ich procesach przeróbczych.
EN
This paper analyses the influence of the properties of bulk materials and mineral aggregates on the sieving process of these granular materials. These properties include first of all: the water content of a material and the relevant coefficient of internal friction as well as particle shape and size. Moreover, the notion of the so called outflow function is introduced, which can be an important tool describing the properties of materials during their processing.
EN
The separation of coal material of three types of coals originating from three various Polish hard coal mines (types 31, 34.2 and 35, according to Polish nomenclature, which were steam coal, semi-coking coal and coking coal) into particle size fractions and then into particle density fractions was done and then the following parameters were measured for each particle size-density fraction: combustion heat, ash contents, sulfur contents, volatile parts contents, analytic moisture. In this way a 7-dimensional vector of data was created. Using methods of factor analysis the important features of coal were selected, which decide about their membership to individual types. To evaluate the appropriateness of the applied method the Bartlett’s sphericity test as well coefficient of Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) were used. To select important factors the Kaiser criterion and Cattell’s scree test were used. The obtained results were compared with the results obtained in previous works by means of observation tunnels method. The results showed which particular features are crucial to define the type of coal what is also important to select appropriate method of its enrichment. Furthermore, the construction of a mathematical model presenting the relations between these properties and particle size and density is presented. Because of the fact that particles of certain size or density may occur in neighboring fractions three sorts of relations were examined basing on regression analysis.The analysis was conducted for all three coal types. Because of the fact that the models contain various amounts of independent variables R2 coefficient, mean squared error (MSE) and Mallow’s statistics Cp were applied to evaluate and compare obtained results.
PL
Wykonano rozdział trzech typów węgla o różnych charakterystykach, pochodzących z trzech różnych kopalni węgla kamiennego w Polsce (typy 31, 34.2 oraz 35, według Polskich norm, którymi były węgiel energetycznym, pół-koksujący oraz koksujący) na klasy ziarnowe a następnie na frakcje gęstościowe. Dla każdej otrzymanej w ten sposób frakcji wielkościowo-gęstościowej zmierzono następujące parametry: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość części lotnych, wilgotność analityczna. W ten sposób otrzymano siedmiowymiarowy wektor danych. Za pomocą analizy czynnikowej wybrano istotne cechy węgla, które decydują o jego przynależności do określonego typu węgla. Aby ocenić prawidłowość zastosowanej metody wykorzystano test sferyczności Bartletta oraz współczynnik Kaisera-Mayera-Olkina (KMO). Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi w poprzednich pracach, które uzyskano metodą tuneli obserwacyjnych. Wyniki pokazały, które cechy węgla są niezbędne do określenia typu węgla, co wpływa na dobór odpowiedniej metody jego wzbogacania. Ponadto, zaprezentowano model prezentujący relacje pomiędzy tymi cechami a wielkością i gęstością ziaren. Ponieważ ziarna określonej wielkości lub gęstości mogą występować w sąsiednich klasach lub frakcjach, wykonano trzy typy modeli, bazując na analizie regresji. Analiza została wykonana dla trzech typów węgli. Ponieważ modele zawierają różne ilości zmiennych niezależnych do oceny i porównania otrzymanych wyników zastosowano współczynnik determinacji R2, błąd średniokwadratowy (MSE) oraz statystykę Mallowa Cp.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.