Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy dokonano oceny wpływu modyfikacji powierzchni metodą implantacji jonów itru (Y+) o różnej dawce natężenia na trwałość płytek wykonanych z węglików spiekanych WC-Co pokrytych powłoką TiN. W celu dokonania oceny wpływu implantacji jonów wykonano próby skrawania wałków ze stopu Ti-6Al-4V płytkami zwykłymi oraz poddanymi zabiegowi implantacji. W czasie toczenia mierzono składowe siły skrawającej, natomiast po zakończeniu oceniono zużycie ostrzy. Wyniki potwierdziły korzystny wpływ implantacji jonów itru na trwałość ostrzy, ale tylko w przypadku mniejszych dawek (1×1017 jon/cm2). Podwojona dawka jonów nie tylko nie polepszyła właściwości płytek, ale w niektórych przypadkach nawet pogorszyła.
EN
In the paper, the issue of the WC-Co cutting tools wear resistance was addressed. The cemented tungsten carbide with TiN coatings tool inserts were exposed to the ion implantation with yttrium ions Y+ of different dozes. In order to assess the impact of the ion implantation, the samples made out of the Ti-6Al-4V alloy were turned with the standard cutting tools and with the inserts after ion implantation. During the cutting, the forces were measured, and the wear of tools was evaluated afterwards. The results confirmed better wear resistance of the ion implanted inserts, but only in case of smaller dozes of yttrium ions (1×1017 ion/cm2). Doubled doze of implanted ions gave no improvement of the cutting tool performance, and even worsened some parameters.
EN
The paper describes the concept of a novel measurement system designed for quick and inexpensive measurement of tolerances and assessment of roundness, especially suitable for the motor industry. The structure of measurement system and its algorithm of measurement data analysis are described in detail. The system underwent tests with the setting (master) rings of known tolerances and out-of-roundness. The results were compared with those obtained from the reference device PIK-2. The tested system exhibited a very good accuracy and proved to be a good measurement tool. It was implemented in the industrial enterprise.
EN
The paper describes the results of investigations on shrink-fitted joints. Models of the marine engine cranks and pivots were made in the scale of 1:5 considering real conditions of the large-sized crankshafts fabrication. The results of ultrasonic measurements of stresses were compared to the temperature distribution during the cooling process of the assembled couplings. The conclusion was that the unsteady stress distribution might be caused by the unsteady cooling process. The proposed model of the cooling process provided an explanation on how the stresses and deformations appear. As a consequence, more tight joints may not reveal a better ability to bear a torque load.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad połączeniami skurczowymi. Pomniejszone modele korb i czopów w skali 1:5 zostały wykonane z zachowaniem rzeczywistych warunków technologicznych dla okrętowych wałów korbowych. Wyniki pomiarów naprężeń metodą ultradźwiękową zostały porównane do rozkładów temperatur w czasie chłodzenia złożonych połączeń. Wykazano, że nierównomierny rozkład naprężeń może być wynikiem nierównomiernego przebiegu chłodzenia. Zaproponowano model procesu chłodzenia wyjaśniający sposób powstawania naprężeń i odkształceń w połączeniu skurczowym, które skutkują tym, że zwiększenie wcisku nie przekłada się na zwiększenie przenoszonego momentu skręcającego.
EN
The paper presents research results on the degradation of scintillators made out of thermoplastic composite materials based on polystyrene (PS). The samples were machined with the tools made out of three different material types: refractory alloys, synthetic diamonds, and diamonds mined from the Earth. The investigations enabled us to establish relations between the polystyrene scintillators’ machining conditions and the final roughness of their surface, as well as the impact of the surface quality on their optical stability. It was found that optimal feed of the preliminary machining was no more than 0.1 mm/tooth, and, for profiling or finishing milling, the rate was ca. 0.02 to 0.04 mm/tooth. Both an increase and decrease of the finishing milling parameters worsened the quality of the surface. It was proved that the optical elements can keep unchanged their characteristics during exploitation as long as 10 years if certain machining conditions are kept. The result can be attributed to high surface integrity in terms of surface microcracks, edge micro-damages, and inner stresses.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad degradacją materiału scyntylatorów wykonanych z termoplastycznych kompozytów na bazie polistyrenu (PS). Badane próbki obrabiano narzędziami z różnych materiałów: ze stopów trudnotopliwych, z diamentów sztucznych oraz z diamentów naturalnych. Na podstawie wyników ustalono zależności pomiędzy warunkami obróbki scyntylatorów polistyrenowych a wynikową topografią powierzchni, a następnie pomiędzy jakością powierzchni a stabilnością optyczną scyntylatorów. Ustalono, że optymalny posów dla obróbki zgrubnej wynosił nie więcej niż 0,1 mm/ostrze, zaś dla dokładnej i wykańczającej ok. 0,02÷0,04 mm/ostrze. Zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie tych wielkości pogarszało jakość powierzchni. Stwierdzono, że zachowanie określonych parametrów obróbki powoduje, iż elementy optyczne mogą zachowywać swoje właściwości eksploatacyjne nawet do 10 lat, prawdopodobnie ze względu na uzyskany wysoki stopień integracji powierzchni i minimalizację mikropęknięć, mikrouszkodzeń krawędzi oraz naprężeń wewnętrznych.
EN
In the paper, the issue of the cermet cutting tools wear resistance was addressed. The tool inserts made out of cermet composites were exposed to the ion implantation with ions of nitrogen N+ and with combination of nitrogen N+ and aluminum Al+ ions. In order to assess the impact of the ion implantation, the samples of stainless steel EZ6NCT25 were turned with the standard cutting tools and with the inserts after ion implantation. The results in general confirmed better wear resistance of the ion implanted inserts. In particular, they performed 20-40% smaller friction. After some time, when the destruction of the implanted surface layer took place, the friction coefficient rose up to the value typical for non-implanted inserts. For the implanted inserts, the wear index VB appeared to be lower, and even visual assessment revealed distinguishably smaller wear than in case of tools without ion implantation.
EN
Chromium oxide ceramics may be considered as a new generation of ceramic materials for cutting tools with considerably improved high speed cutting performance. The present work is focused on the development of Cr2O3 nanocomposite materials fabricated with the Field Activated Sintering Technique (FAST). The main objective of the proposed work is to study the influence of electric field on the densification process during FAST sintering of the materials in the Cr2O3-AlN system with nanosize microstructure. Additional objectives are to characterize mechanical properties of the obtained Cr2O3 ceramics. The work aimed to develop composite materials based on Cr2O3-based nanoparticles for cutting, then to check their cutting properties and to work out the recommendations for their use for processing of various materials, accordingly.
EN
In this paper, the results of the complex examination of the 42CrMo4 steel samples are presented. The samples were taken from the metallurgical forging prepared for the production of the wind turbine main shaft. The samples underwent Mössbauer spectroscopic analysis, as well as the measurement of its mechanical characteristics such as hardness and strength are analysed. Conversion electron Mössbauer spectrometry confirmed phase purity and isotropy of the investigated 42CrMo4 steel. The method provided accurate results, proving Mössbauer spectrometry to be an effective tool for the wind turbine main shaft analysis.
EN
In the paper, the measurement of the marine diesel engine crankshaft residual stresses is presented. The hole drilling strain gauge was chosen because of its simplicity and low cost. Moreover, deflection calculation was made for the load corresponding to its weight and the concentrated force in the chosen bearing conditions. Deflection of the journal and bending rigidity under the concentrated force was calculated as well. In that case, the crankshaft was supported in the neighbouring crank journals. The reduced stresses were calculated according to the Huber – Mises hypothesis. The residual stresses were measured in the marine diesel engine crankshaft type 12V38 after the finishing, with the hole-drilling method. It was found that the residual stresses reach the maximal value of 86 MPa, but for 50% of measuring points, the residual stresses did not exceed the value of 20 MPa. The squeezing stresses were found to be dominant. The measurement results provided important data for further consideration, especially for the correction of the bending deformation of the produced crankshaft.
EN
In the article, the authors analyze and discuss several models used to the calculation of air gauge characteristics. The model based on the actual mass flow (which is smaller than the theoretical one) was proposed, too. Calculations have been performed with a dedicated software with the second critical parameters included. The air gauge static characteristics calculated with 6 different models were compared with the experimental data. It appeared that the second critical parameters model (SCP) provided the characteristics close to the experimental ones, with an error of ca. 3% within the air gauge measuring range.
EN
In the article, analysis of the work conditions and the metrological characteristics of the air gauges dedicated for the roundness assessment is described. To reach the required accuracy of the acquired data, the phenomena of gas dynamics had to be analyzed in the whole flow through elements of the air gauge. A model based on the second critical parameters was used, because it reflects the true processes of the air flow. As a result, fast and accurate simulations provided series of the characteristics to be considered. Nevertheless, the chosen air gauge configuration underwent the experimental verification of its metrological characteristics. Finally, the entire measurement system Geoform with the gauge head based on the chosen air gauges underwent the accuracy test in order to make sure of its overall measurement quality.
11
Content available remote Pomiary pneumatyczne powierzchni walcowych: zarys problematyki
PL
Przedstawiono problemy związane z pomiarami powierzchni walcowych za pomocą pneumatycznych przetworników długości (PPD). W przypadku pomiarów pneumatycznych powierzchni płaskich i walcowych przebiegi charakterystyk statycznych czujników nieco się różnią. Opisano stanowisko laboratoryjne do badań charakterystyk statycznych PPD oraz omówiono program badań laboratoryjnych mających na celu dokładne określenie owych różni
EN
Principle of air gauging is recalled in the paper in historical context as well as in the context of today’s interest of industry. Requirements for gauging of cylindrical surfaces are discussed. Metrological characteristics of the static air gauge would slightly differ between the cases when flat or cylindrical surfaces are subjected to measurement. Described is laboratory test stand equipment and suitable investigation programme for precise identification of the differences.
12
Content available remote Pomiary pneumatyczne powierzchni walcowych: wyniki badań laboratoryjnych
PL
Omówiono wyniki badań laboratoryjnych czujników pneumatycznych stosowanych w średnicówkach pneumatycznych. Powierzchnia czoła tych czujników jest zaokrąglona, przy czym promień zaokrąglenia odpowiada promieniowi średnicówki. Badania potwierdziły, że w tych przypadkach przebieg charakterystyk statycznych nieznacznie się różni od przebiegu charakterystyk czujników o płaskim czole, współpracujących z płaską powierzchnią pomiarową. To oznacza, że możliwe jest wzorcowanie przyrządu za pomocą płaskich powierzchni, bez konieczności wykonywania drogich wzorców nastawczych o powierzchni walcowej.
EN
Presented in the paper are the investigation results as made for the air gauges applied for measurement of cylindrical details. The nozzles were rounded, and their radiuses corresponded to the radius of the plug (measuring head). The investigations proved negligibly small differences between the metrological characteristics of those air gauges and the ones with flat surfaces. The conclusion is that there is no need to produce expensive setting masters in form of the measured cylinder. It is possible to perform setting procedures with flat nozzles and flat flappers.
EN
The paper presents the results of investigations on the air gages dynamic characteristics in the measurement of the round profiles of motor cylinders. The principle of the measuring device is explained, and the analysis of the air gages dynamics is described. The results of dynamic calibration enabled to eliminate those configurations of air gages that may not meet the requirements of the measurement they were designed for. After the proper air gages were chosen, the entire system underwent the accuracy test and passed it successfully revealing the method accuracy better than 10% compared to the reference measurement.
14
Content available remote Zmienność stałej czasowej w czasie pomiaru czujnikiem pneumatycznym
PL
Pomiar bezstykowy czujnikami pneumatycznymi wciąż znajduje zastosowanie w przemyśle, głównie w układach kontroli czynnej. W tych warunkach bardzo istotne są ich właściwości dynamiczne, zależne od geometrii elementów przepływowych oraz od aktualnego ciśnienia w komorze pomiarowej. Badania wykazały, że przy mniejszych ciśnieniach odpowiadających szerszym szczelinom pomiarowym, stała czasowa wzrasta, w niektórych przypadkach nawet o 100%. Nieuwzględnienie tego faktu może doprowadzić do zwiększenia błędów pomiaru właśnie w końcowej fazie obróbki.
EN
Non-contact measurement with the air gauges still takes place in industry, mainly in the in-process inspection. In such work conditions, their dynamic characteristics shaped by geometry of the air gauge and dependent on the actual measuring pressure become of great importance. The investigations proved that when the pressure in the chamber is lower, which corresponds with larger measured slots, the time constant increases, sometimes even up to 100%. If this phenomenon is neglected, the final stage of the machining could bear much larger error than expected.
15
Content available remote Bariery techniczne ewolucji sterowanej przez dobór naturalny
PL
W artykule omówiono niektóre problemy techniczne, jakie pojawiałyby się w trakcje realizacji procesu ewolucji biologicznej sterowanej przez przypadkowe mutacje i dobór naturalny. Podane przykłady dotyczą ewolucji aparatu wizyjnego od plamki światłoczułej do oka kręgowca, przekształcenia łuski gada w pióro ptaka oraz wydłużenia szyi żyrafy. W połączeniu z niemożnością techniczną nawet celowego ożywienia materii nieżywej, bariery te wskazują na niemożliwość zachodzenia procesu ewolucji biologicznej, prowadzącej do powstania życia i jego samoczynnego rozwoju od form „prostych” do bardziej złożonych.
EN
In the article, there are presented some technical problems that would appear during biological evolution driven by random mutations and natural selection. The examples concern with evolution of the visual apparatus from a light-sensitive point to the fully developed vertebrate eye, transformation of the reptile scale into the bird’s feather, and the elongation of the giraffe’s neck. Taking into consideration technological impossibility of making non-living matter to live, even intentionally, those obstacles indicate that the process of biological evolution with appearance of life by chance and its emergence into various forms from one or few primordial ancestors is virtually impossible.
EN
The goal of the proposed computational model was to evaluate the dynamical properties of air gauges in order to exploit them in such industrial applications as in-process control, form deviation measurement, dynamical measurement. The model is based on Reynolds equations complemented by the k-ε turbulence model. The boundary conditions were set in different areas (axis of the chamber, side surfaces, inlet pipeline and outlet cross-section) as Dirichlet's and Neumann's ones. The TDMA method was applied and the efficiency of the calculations was increased due to the "line-by-line" procedure. The proposed model proved to be accurate and useful for non-stationary two-dimensional flow through the air gauge measuring chamber.
PL
W obecnych czasach „jakość" jest uważana za najważniejszą broń w konkurencji rynkowej i handlu międzynarodowym. Obecnie stało się oczywiste, że jakość w gospodarce musi być celem strategicznym. W polskich przedsiębiorstwach, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych czy Japonii, powszechnie wdrażany jest system zarządzania jakością zgodnie z normami ISO serii 9000. Ma to na celu stworzenie łańcucha wysokiej jakości niezbędnego elementu techniki XXI wieku. W Polsce jednostki gospodarcze inwestujące w system zarządzania jakością mają znacznie większe szanse na rynku konkurencyjnym, w tym przede wszystkim w kontraktach z partnerami zachodnimi. W publikacji przedstawiono podejście procesowe do zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Omówiono metodykę wdrażania systemu zarządzania jakością w tym ujęciu ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych działań i dokumentacji.
EN
According to the standard PN-EN ISO 9001:2001, Quality management covers the whole life-cycle of the product from the market intelligence to the service after selling. Anyone willing to meet requirements of the PN-EN ISO 9001:2001 should determine his own policy on quality, including purposes and bounds. In the article, the process concept of the Quality Man-agement with metrological supervision of the production, according the standard PN-EN ISO 9001:2001 has been presented. Several possible ways of control plan building have been discussed. The analysis of the control plans deals with whole area of metrological supervision: check of delivery, control between operations, final control. Some examples of such plans ap-plied in the motor industry have been presented.
18
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu ukształtowania powierzchni czołowej dyszy pomiarowej pneumatycznego przetwornika długości na parametry metrologiczne. Skupiono się na najbardziej złożonym z punktu widzenia realizacji technicznej sposobie ukształtowania powierzchni czołowej, to jest zamianie płaskiej powierzchni czołowej na krzywoliniową. Rozpatrzono skuteczność korekcji dla różnych średnic dyszy wlotowej. Oceny jakości korekcji dokonano, porównując czułość i zakres pomiarowy przed i po korekcji, oraz przez specjalnie w tym celu zdefiniowany współczynnik jakości. Zamieszczono również wyniki obliczeń współrzędnej początku zakresu pomiarowego. We wszystkich rozpatrzonych przypadkach stwierdzono korzystny wpływ korekcji na parametry metrologiczne.
EN
In the paper, the results of the investigations on the influence of measuring nozzle head surface shaping on the air gauge metrological characteristics have been presented. The analysis was focused on the most important issue from the technological point of view, namely, on the replacement of the flat head surfaces with the surface of curved profile. The effect of such geometrical correction was examined for various diameters of the inlet nozzle. In order to evaluate the quality of such a correction, the sensitivity and measuring range underwent comparative analysis, and additionally the "quality coefficient" was introduced. Moreover, the coordinates of the measuring range initial point have been calculated for each case. In all cases, the geometrical correction of the flat surface replaced with conical one revealed the improvement of metrological characteristics.
19
Content available remote Dynamika czujnika pneumatycznego w układach kontroli czynnej
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem pneumatycznych urządzeń pomiarowych w układach kontroli czynnej. Omówiono czynniki wpływające na właściwości dynamiczne czujnika pneumatycznego, wśród których wyodrębniono przede wszystkim objętość komory pomiarowej, średnice dysz wlotowej i pomiarowej, a także nieanalizowany dotąd w literaturze wpływ szerokości czoła dyszy pomiarowej na stałą czasową. Badania stałej czasowej potwierdziły, że jej wartość zależy również od aktualnego ciśnienia w komorze pomiarowej, czyli zmienia się wraz ze zmianą wielkości mierzonej. Ma to ogromne znaczenie dla układów kontroli czynnej w czasie obróbki. Błąd dynamiczny czujnika wzrasta bowiem w miarę zwiększenia ciśnienia kaskadowego, co odpowiada zmniejszeniu wymiaru obrabianego przedmiotu.
EN
In the paper, the application of the air gauges in the systems of in-process control is described. The factors of high influence on the dynamical characteristics of the air gauges underwent analysis. Among tern, the measuring chamber volume was pointed out, as well as the inlet and measuring nozzles diameters. Additionally, the measuring nozzle head surface was taken into consideration, whose influence on the time constant of air gauge has never been analyzed in the publications. Investigations confirmed also that the time constant depends on the actual back-pressure in the measuring chamber.That means, that during the measurement of a machined detail, the dynamic characteristic of the air gauge are changing together with the measured dimension changes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.