Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  papiernictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono przyczyny obecności skrobi w papierach czerpanych ręcznie, które nie wynikają z technologii powierzchniowego zaklejania papieru, ale są skutkiem używania w papiernictwie surowca szmacianego, nasycanego skrobią (krochmalenie, apreturowanie). Przedstawiono także inne nietypowe przyczyny obecności skrobi, wynikające z użytkowania starych druków, rękopisów itp. dzieł powstałych na papierze, a także w wyniku napraw papieru dokonywanych w przeszłości.
EN
The article discusses the reasons for the presence of starch in hand-made papers, which is not result from the technology of sticking the surface of the paper, but they are the result of using rag material impregnated with starch (starching, finishing) in papermaking. There are also discussed other unusual reasons for the presence of starch resulting from the use of old prints manuscripts and similar works created on paper, as well as the repair of paper cards in the past.
EN
The paper-forming sieve is the most important part of the paper production machine. Reliability of the machine as a whole depends on the sieve's quality. An analysis of the two constructions of the paper forming sieves, which were obtained by the plasma welding of the sieve's wires, is presented in this paper. The mechanical characteristics of the two sieves, made of wires of diameters 0.15 mm and 0.20 mm, were tested, namely the tensile strength and elongation. The tests have shown that the sieve made of the wire of the smaller diameter has the better mechanical properties. This sieve is also better from the aspect of the water removal in the press section of the paper machine.
PL
W trzeciej części artykułu [6] informowano o tekturze falistej. Produkowano ją wówczas w wersji nadmiernie wytrzymałej, a w Polsce zapewne starano się naśladować parametry z Francji [17]. Tam wyrabiano tekturę falistą trójwarstwową o gramaturze aż 825 g/m2; warstwy płaskie po 250 g/m2, a warstwa pofalowana (270 g/m2) była wykonana z papieru o gramaturze 180 g/m2, przy czym udział spoiwa ze szkła wodnego stanowił 55 g/m2. Nawet tak masywna tektura falista prowadziła do oszczędności papieru, zastępując tekturę sklejaną – o gramaturze aż 1450 g/m2 – w opakowaniach transportowych o zawartości 20-30 kg masy ładunku i wytrzymałości na przebicie aż 16 kG/cm2. Gramatura jej arkuszy wewnętrznych (wraz ze spoiwem) wynosiła 1050 g/m2, a były one oklejone arkuszami o gramaturze 200 g/m2.
PL
Każdy jubileusz stanowi okazję do przypomnienia przede wszystkim dat, nazwisk, statystyk itp. Jednak w przypadku przemysłu taka prezentacja nie jest pełna, jeśli jest pozbawiona treści technicznej. Obok danych czysto historycznych nie mniej ważne są przecież informacje na temat techniki oraz jej przemian. Ich przedstawienie wymaga fachowego spojrzenia na dawne zagadnienia techniczne, z ich nowoczesnym ujęciem. Tak jest również w przypadku przemysłu papierniczego oraz obchodzonej rocznicy ruchu stowarzyszeniowego papierników, zapoczątkowanego sto lat temu – razem z odrodzeniem kraju – przez Związek Zawodowy Papierni Polskich (ZZPP).
PL
W pierwszej części artykułu [8] informowano o papie smołowej (dachowej), której wyrób uznano za zapowiedź uruchomienia przetwórstwa bezpośrednio w polskim przemyśle papierniczym. Tę część otwiera informacja o zainicjowaniu w kombinacie celulozowo-papierniczym w Kaletach produkcji worków z papieru wykonanego z masy celulozowej niebielonej sodowej. Następnie rozwinęła się ona na wielką skalę w przetwarzaniu papieru workowego (prawdopodobnie) z masy celulozowej niebielonej siarczanowej. Komentarze do tej drugiej metody zostaną przedstawione oddzielnie.
12
Content available Rekuperacja ciepła w przemyśle
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowań rekuperacji ciepła w przemyśle celulozowo-papierniczym. Przedstawiono istniejące rozwiązania układów rekuperacji ciepła, wskazując na możliwość ich stosowania zarówno w budowanych, nowoczesnych zakładach celulozowo papierniczych jak i w modernizacji istniejących wieloletnich papierni. Scharakteryzowano osiągnięcia polskiej firmy produkującej innowacyjny system rekuperacji ciepła pracujący w zakładach papierniczych na Ukrainie.
EN
The article focuses on the possibilities of heat recovery application in the pulp and paper industry. Authors presented examples of existing solutions of heat recovery systems, pointing to the possibility of use in modern and modernized paper factories. The Polish achievement on the example of heat recovery system applied in the paper factory in Ukraine by the PPH Krystian company was described in the end part of work.
PL
Przedstawiono syntezę imidazoliowych cieczy jonowych z anionami azolanowymi (benzotriazolanowym i 1,2,4-triazolanowym) oraz sprawdzono ich fungistatyczne działanie. Dla otrzymanych związków określono przemiany fazowe oraz stabilność termiczną. Ponadto określono ich aktywność wobec referencyjnych szczepów pleśni Aspergillus oraz Penicillium. Związkiem, który działał w najmniejszych stężeniach (108–216 ppm) był benzotriazolan 1-dodecylo-3-metyloimidazoliowy. Dodany do papieru w stężeniu 5% skutecznie zabezpieczał go przed rozwojem grzybów strzępkowych.
EN
Three alkyl imidazolium 1,2,4-triazolates and benzotriazolates were synthesized and tested for fungistatic activity against the ref. strains of the Aspergillus and Penicillium moulds. 1-Dodecyl-methylimidazolium 1,2,4-triazolate showed the highest antifungal activity (lowest inhibiting conc. 216 ppm). The compd. was added to 3 paper pulps (3– 5%). The paper was effectively protected against the moulds.
16
Content available remote Transverse vibration of papermaking felt
EN
The papermaking felt of high-speed papermaking machine vibrates seriously in a transverse direction. In this study, the transverse vibration of papermaking felt was analysed mechanically with respect to flexural rigidity, and a model was developed. The analytical resolution is obtained by the separation variable method. The result shows that it is a sinusoidal steady-state response. The natural frequency is calculated by the principle of free vibration. The flexural rigidity and density of papermaking felt are the main factors influencing its natural frequency. The validity of the model is verified theoretically and experimentally. The amplitude of the transverse vibration was tested by an optical noncontact measuring system. The amplitude-frequency characteristic curve shows that the natural frequency measured agrees well with the theoretical one.
PL
Filc suszący w maszynach papierniczych o dużej prędkości produkcyjnej wykazuje znaczne wibracje w kierunku poprzecznym do przebiegu formowanej taśmy papieru. Badano poprzeczne drgania w maszynach papierniczych analizując zależności mechaniczne z uwzględnieniem sztywności zginania i opracowano model matematyczny. Analityczne rozwiązanie zostało uzyskane metodą separacji zmiennych. Wyniki wskazują, że otrzymuje się sinusoidalny stan ustalony jako odpowiedz układu na wystąpienie zakłócenia. Częstotliwość drgań własnych obliczono na podstawie zależności opisanych dla drgań swobodnych. Głównymi czynnikami wpływającymi na częstotliwość drgań własnych są sztywność zginania i gęstość filcu suszącego. Prawidłowość modelu została zweryfikowana teoretycznie i eksperymentalnie. Amplitudę drgań poprzecznych badano doświadczalnie za pomocą bezdotykowego układu optycznego. Charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe układu wskazują, że pomierzona częstotliwość drgań własnych jest zgodna z obliczeniami teoretycznymi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.