Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  honeys
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było zbadanie czy proces fermentacji (na różnych jego etapach) miodu wpływa na jego właściwości antyoksydacyjne. Ponadto zbadano wpływ różnych dodatków (moszczy owocowych i ziół) na nie. Aby móc przedyskutować mechanizm tych zmian pomiary odniesiono do rodników różnej mocy (hydroksylowych i DPPH), a także do pomiarów amperometrycznych (w układzie przepływowym, HPLC). Wyniki te skorelowane zostały m.in. z całkowitą zawartością polifenoli. Aby przedyskutować korelacje otrzymane różnymi technikami zbadano dodatkowo stężenie etanolu i cukrów w badanych próbkach.
EN
The aim of the paper was to investigate whether the fermentation process (at its various stages) affects honey’s antioxidant properties. The effect of various additives (herbs and fruit musts) on them has been also examined. The measurements were performed with reference to various radicals (DPPH and hydroxyl radicals) as well as to amperometric measurements in a flow system (HPLC). This allows a better understanding of the mechanism of the antioxidant interactions. The obtained results were correlated with the concentration of ethanol and sugars and total polyphenol content in the sample.
PL
Miody odmianowe różnią się zawartością metali, a grupę szczególnie w nie bogatą stanowią miody spadziowe. Brak norm dotyczących dopuszczalnych poziomów metali w miodach uniemożliwia stwierdzenie, czy oznaczone stężenia mieszczą się w granicach dopuszczalnych.
3
Content available remote Oznaczanie pozostałości pestycydów neonikotynoidowych w miodach pszczelich
PL
Podano charakterystykę i korzystne działanie pestycydów neonikotynoidowych w ochronie upraw oraz zwrócono uwagę na aspekt ich toksycznego oddziaływania na pszczoły miodne i problem zanieczyszczenia miodu. Przedstawiono techniki ekstrakcji neonikotynoidów z miodu i metody chromatograficznego oznaczania pozostałości tych związków.
EN
Residue of 5 neonicotinoids were sepd. from honey by extn. with CH₂Cl₂ at room temp. and studied by liq. chromatog. in MeCN soln. The detn. coeffs. were higher than 99%. Degree of analyte recovery was higher than 73%.
PL
Celem badań była ocena wybranych cech wartości odżywczej i sensorycznej trzech odmian miodu (gryczanego, wrzosowego i leśnego), pochodzących z produkcji ekologicznej oraz z produkcji konwencjonalnej. Uzyskane wyniki badań chemicznych miodów wskazują, że konwencjonalne miody charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością kwasów fenolowych ogółem i flawonoli ogółem w porównaniu do miodów ekologicznych. Natomiast miody pochodzące z produkcji ekologicznej wyróżniały się zdecydowanie wyższą zawartością flawonów w porównaniu z miodami konwencjonalnymi. Wyniki przeprowadzonej oceny sensorycznej badanych miodów w zakresie cech: zapach, barwa, konsystencja, smak oraz pożądalność ogólna - wskazują jedynie na istotnie wyższą ocenę barwy w miodach ekologicznych w porównaniu z miodami konwencjonalnymi. Noty sensoryczne w zakresie pozostałych cech, mimo wyższych wyników średnich dla miodów ekologicznych (konsystencja) jak i dla miodów konwencjonalnych (zapach, smak i pożądalność ogólna) nie były istotne statystycznie.
EN
The aim of the work was to estimate selected nutritive and sensory features of three kind of honey (buckwheat, heather and forest) from organic and conventional production. Obtained results showed that conventional honeys contained significantly more total phenolic acids and total flavonols in comparison with organic one. On the other hand organic honeys contained significantly more total flavons in comparison with conventional one. Sensory results of examined honeys (in features as: odour, colour, consistency, taste and paratability) showed that only colour was significantly higher for organic honeys in comparison with conventional one. Other features of examined honeys were not statistically significant.
EN
The volatile compounds in spirits and honeys were determined by headspace solid-phase microextraction as sample preparation technique and gas chromatography (GC) with mass spectrometry (MS) and olfactometry (O) detection. Identification of spirits and honey volatiles was made by comparison mass spectra with data in NIST Mass Spectral Database. Additionally, flavour compounds detected by sensory-panel were registered in the form of olfactograms by fmgerspan method. Analysis of raw spirits indicated the presence of over 200 compounds, of which a significant number were identified (including esters, higher alcohols, aldehydes, acetals, as well as furanes, sulphur compounds, terpenoids and benzene derivatives). Among them over 50 were identified whose presence or high content can decrease the quality of distillates. In the result of performed analysis of honeys, 163 volatile and semi-volatile compounds were identified (aliphatic and aromatic acids, aldehydes, ketones, alcohols and phenols, terpenoids, furane and pyrane derivatives). In the midst of them markers of each type of honeys were indicated. Formed determinant lists can be useful for distinguish and quality control (for example finding adulterations) of Polish honeys. Besides, application of GC-MS technique coupled with olfactometry make possible creating aroma profiles of investigated honeys. Employed techniques were characterized by high sensitivity and repeatability, furthermore they are less time-consuming.
PL
Stosując mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej jako metodę przygotowania próbek i chromatografię gazową (GC) ze spektrometrią mas (MS) i olfaktometrią (O) jako metodę oznaczeń końcowych, oznaczono lotne związki w spirytusach i miodach. Identyfikację przeprowadzono przez porównanie widm masowych z widmami z biblioteki NIST. Dodatkowo, wykrywane przez panel oceniający związki zapachowe rejestrowano w formie olfaktogramów, stosując metodę "odcisku palca". Analiza surowych spirytusów wykazała obecność ponad 200 związków, z których większość została zidentyfikowana (estry, wyższe alkohole, aldehydy, acetale, a także furany, związki siarki, terpenoidy i pochodne benzenu). Stwierdzono, że ponad 50 związków z tej grupy to związki odpowiedzialne za pogorszenie jakości destylatów. W rezultacie przeprowadzonej analizy miodów zidentyfikowano 163 lotne i średniolotne związki (alifatyczne i aromatyczne kwasy, aldehydy, ketony, aldehydy i fenole, terpenoidy, pochodne furanu i piranu). Spośród tych związków wskazano markery każdego typu miodu. Lista markerów pozwala rozróżniać i kontrolować jakość (np. stwierdzić zafałszowanie) polskich miodów. Zastosowanie dodatkowo metody GC-MS połączonej z olfaktometrią pozwoliło stworzyć profile związków zapachowych badanych miodów. Zastosowane metody charakteryzują się duża czułością i powtarzalnością, a ponadto są względnie szybkie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.