Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utrata przyczepności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Błędy wykonawcze przyczyną uszkodzeń tynków gipsowych
PL
Tynki gipsowe nakładane metodą mechanicznie są od ponad dwudziestu lat powszechnie stosowaną technologią wykańczania wnętrz w Polsce, np. we Wrocławiu stanowią przeszło 95% wewnętrznych powierzchni przegród nowych obiektów. Pomimo dużej popularności tej metody tynkowania, w praktyce często spotyka się problemy spowodowane brakiem przestrzegania przez wykonawców podstawowych zasad technologicznych. W artykule opisano przykłady uszkodzeń tynków gipsowych, z którymi spotkałem się w ostatnich latach. Przedstawiono przyczyny ich powstania i podano wskazówki dotyczące prawidłowego wykonania, których przestrzeganie pozwala uniknąć przyspieszonych prac remontowych w nowych budynkach.
EN
Machine gypsum plasters are for around twenty years a commonly used technology of finishing inner surfaces of walls and ceilings in Poland. For example in Wroclaw more than 95% of new buildings inner surfaces finishing is made with use of this technology. In spite of big popularity of this plastering method, in practice problems caused by disregarding the basic technological rules by the contractors. In the paper has been presented the examples of gypsum plasters damages met by the author in the last years. Causes of their arise and advices to the proper execution of work, that allows to avoid accelerated repairs in the new buildings has been presented.
2
Content available remote Badania przyczyn utraty przyczepności tynku do podłoża
PL
W artykule przedstawiono trzy przypadki uszkodzeń tynków gipsowych wykonanych na stropach żelbetowych. W jednym przypadku miały one charakter fizyczny, w dwóch pozostałych przykładach niekorzystne zjawiska fizyczne (zwiększenie ciśnienia) były efektem zachodzących w materiale reakcji chemicznych. Badania przyczepności przez pomiar naprężenia odrywającego tynk od podłoża, wykonywane po awarii tynku, mogą być mało przydatne. W praktyce za bardziej wartościowe uznano badania wilgotności podkładu i porowatości tynku gipsowego.
EN
In the contents of the article, three cases of failing gypsum plasters made on reinforced concrete ceilings are presented. In one case, the causes of the failure were physical, in two other ones the unfavourable physical phenomena (pressure growth) were effects of chemical reactions taking place in the material. Tests of adhesion based on measurement of tension pulling plaster from the surface, performed after the gypsum failure, can be challenged as not too useful. The measurements of underlying surface moisture and plaster porosity are accepted as more meaningful.
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń wyprawy tynkarskiej wykonanej na podłożu betonowym w przejściu podziemnym pod drogą komunikacyjną. W wyniku niedoskonałości dokumentacji projektowej oraz błędów wykonawczych tynk cementowo–wapienny wykonany został metodą maszynową zarówno na sufitach, jak również na ścianach tunelu podziemnego. Po krótkim okresie użytkowania, tynk na wielu fragmentach sufitu przejścia podziemnego uległ odparzeniu, jednocześnie powstały rozległe uszkodzenia wyprawy tynkarskiej na ścianach tunelu, jak również na ścianach traktów stanowiących wyjścia z tunelu. W pracy omówiono mechanizm powstawania uszkodzeń, zakres wykonanych badań diagnostycznych oraz przedstawiono propozycje działań mających na celu usunięcie występujących uszkodzeń.
EN
The article presents a description of damage to plaster coating performed on concrete in an underground passage under the passageway. As a result of imperfections of design documentation and construction errors cement-calcareous plaster has been performed by machine both on the ceilings, as well as on the walls of the underground tunnel. After a short period of use, the plaster ceiling in many parts of the underpass has chafed, at the same time resulted in extensive damage to the plaster on the walls of the tunnel, as well as on the walls of routes of exits from the tunnel. The paper discusses the mechanism of damages, the extent of performed diagnostic tests and presented proposals for actions aimed at removing existing damage.
4
Content available remote Zagadnienie przyczepności w betonie zbrojonym: przegląd stanu wiedzy
PL
W artykule omówiono wyniki ostatnich prac badawczych dotyczących przyczepności matrycy cementowej do prętów zbrojeniowych w betonie. Celem tej prezentacji było wyjaśnienie niektórych ważnych problemów i przedstawienie stanu tego ważnego dla betonów konstrukcyjnych zagadnienia. Szczegółowo omówiono różne rodzaje wiązań oraz czynniki mające wpływ na każdy z nich. Właściwości mechaniczne betonu mają decydujący wpływ na przyczepność, a ponieważ zniszczenie wiązań może nastąpić przez rozciąganie, ścinanie i zginanie więc wytrzymałość tego kompozytu uważana jest za najważniejszy czynnik. Równocześnie liczne badania wykazują znaczny wpływ skrępowania betonu na wytrzymałość wiązania matrycy ze zbrojeniem. Z przeglądu ostatnich prac badawczych autorzy wyciągają wniosek konieczności wprowadzenia norm na badania przyczepności, które ułatwią osiągnięcie dalszego postępu w zrozumieniu właściwości tego wiązania.
EN
In the paper the results of recent studies of the reinforcement bars-cement matrix bond are presented, in order to clarify some important issues and to provide the state of the art of this subject. Different kinds of bond were discussed and the factors influencing each of them were described in details. The concrete properties is governing the bond behaviour and since bond failure can occur by tensile and shearing of the concrete, the strength of this composite is considered to be the decisive factor. Simultaneously, the significant effect on the bond strength of the concrete confinement is clearly shown in several studies. On the basis of recent studies discussion, the authors came to the conclusion of the necessity of the standard tests introduction, which will help to make further progress in the understanding of this bond behaviour.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.