Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pręty stalowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The stress-strain state of reinforced concrete elements is rather complicated issue of scientific research, which integrates different factors, such as the load type, atmospheric conditions, various defects, damages, geometric deviations. It is commonly known that corrosion of reinforced concrete elements affects both the strength and deformation parameters of the structure significantly; thus, internal stresses` parameters are also influenced. Therefore, detailed theoretical investigation of this issue is the main goal of this article. The detailed literature review and thorough analysis was conducted concerning previous experimental and theoretical studies of the corrosion defects` influence on the reinforced concrete elements` stress-strain state. Existing data and results were systematized and analyzed. On the basis of provided research it could be concluded that the reinforced concrete elements` stressstrain state greatly depends on existing damages and impurities. The stress-strain state could be complicated on micro-scale due to material chemical and mechanical peculiarities; simultaneously on macro-scale the bearing capacity is of the structure could be reduced in general. In the articles existing methods for this issue simulation and evaluation are described and perspective fields for further research are identified. The practical significance of the article is due to complex approach to the research and multilateral identification of the main issue key points.
2
Content available Corrosion of reinforce bars in RC constructions
EN
In this article presented results of researching corrosion of steel bars in aggressive environment in time under loading. For researching were used special equipment. The experience and research works shown that steel bars in the crack cross-section area can be corrode. With increasing width of crack in re-bars and power of aggressive of environment increased the level of corrosion and decreased time of progress. The level of danger of corrosion in the crack in depend of specialty of steel bars. It is geometry parameters of steel bars and characteristic of corrosive behaviour. The general tendency of the influence of various defects on the strength of steels is widely studied experimentally and theoretically only for geometrically correct stress concentrators. For damages that are irregular in shape, such as corrosion ulcers, significantly less researching in each case must experiment to find their effect on the mechanical properties of steels. In this work the influence of simultaneous action of the aggressive environment and loading on strength of steel rebars has been described.
PL
Uzyskiwane w trakcie wznoszenia konstrukcji właściwości połączeń montażowych istotnie wpływają na jej wygląd i późniejsze zachowanie się pod obciążeniem. Prawidłowość pracy połączenia zależy od jakości wykonania elementów wysyłkowych i łączników, dokładności montażu oraz zastosowanych rozwiązań projektowych.
4
EN
Purpose: The goal of the study was to determine the influence of controlled deformation by RCS (repetitive corrugation and straightening) process on the structure and mechanical properties of S235JR steel. The influence of process parameters on the above properties was investigated. Design/methodology/approach: This study was aimed to investigate structure and mechanical properties of hot rolled rods of S235JR steel, subjected to intensive plastic deformation using the RCS (repetitive corrugation and straightening) method. Findings: Microstructure of the examined steel of S235JR grade is typical for hot rolled conditions. It was found out that in the initial material the perlite lamellae grew mainly in the direction perpendicular to the axis of the rod, i.e. in the direction of the highest rate of heat dissipation. The perlite lamellae in the rods after bending presented more random arrangement, and some of them were crushed. The process of bending should, therefore have a positive influence (decrease) on the anisotropy of mechanical (plastic) properties. Practical implications: Investigation results can be easily applied into industrial technology. Originality/value: This paper presents the results of study of the structure and mechanical properties S235JR steel after controlled deformation.
EN
This paper presents a comparative analysis of experimental and theoretical deflections of simply supported beams reinforced with BFRP rebar (Basalt Fiber Reinforced Polymers). The tested BFRC model beams have been made of concrete class C30/37 and reinforced with flexural basalt bars of 8 mm in diameter with the characteristic identified in strength tests in tension. During the investigation of model beams there were registered beam deflection, concrete strains and width cracks, as well as critical forces. It has been shown that much lesser cross-sectional stiffness of basalt BFRP bars produces higher deflections and crack widths compared to the beams reinforced with steel bars of the same cross-section. The results of theoretical analysis of BFRC beam deflections on the basis of the known formulas showed some significant discrepancies compared to experimentally obtained deflections, especially for lower level of loading forces. The results clearly show that basalt rebar having full resistance against corrosion may be good alternative for the reinforcement of concrete structures, like RC bridge girders subjected to environmental attack.
6
Content available remote Alternative ways of reinforcing cement composites
EN
This paper presents the results of laboratory research on concrete beams with alternative types of reinforcement, assuming a constant volume of fibers. As the reinforcement of the cement matrix, two types of macro-fibres, namely steel and polypropylene fibres, were used. In addition, traditional beam reinforcement in the form of aligned, smooth, and ribbed steel rods were tested. In the case of the long fibers-the steel bars were assumed to force the long fibers to adopt a certain position - four rods at the corners of the cross section, two of which were in the tension zone and two in the compression zone. By introducing a slip sleeve in three stirrups to stabilize the transverse bars in the desired position, efforts were made to ensure the independent operation of each of the four rods. It was shown that the highest load-carrying capacity and the toughness of the composite, was obtained for concrete beams reinforced with ribbed steel rods. Unexpectedly, the beams with the polypropylene fibers and smooth steel rods showed substantial susceptibility to deflection. In both cases good interaction between the reinforcement and cement matrix was observed. The fracture toughness of the reinforced concrete and steel synthetic macrofibres in the share volume was comparable to 1.65% as documented by an equivalent flexural strength.
PL
Przedstawiono wyniki badań belek betonowych z alternatywnymi formami zbrojenia, przyjmując stały poziom objętościowy włókien. Jako wzmocnienie matrycy cementowej zastosowano dwa rodzaje krótkich włókien, włókna stalowe i włókna polipropylenowe rozproszone równomiernie w matrycy cementowej. Dodatkowo zastosowano tradycyjne zbrojenie belek w formie długich prętów stalowych gładkich i żebrowanych. W przypadku włókien długich - prętów stalowych przyjęto wymuszone położenie długich włókien - 4 pręty w narożach przekroju poprzecznego, z których dwa znalazły się w strefie rozciąganej i dwa w strefie ściskanej. Poprzez wprowadzenie tulei poślizgowych w 3 strzemionach poprzecznych, utrzymujących pręty w wymaganym położeniu, starano się zapewnić niezależną pracę każdego z czterech prętów. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najwyższą nośność i odporność na pękanie kompozytu wykazywały belki betonowe wzmacniane żebrowanymi prętami stalowymi. Nieoczekiwanie, belki modyfikowane włóknami polipropylenowymi i gładkimi prętami stalowymi wykazały znaczną podatność na odkształcenie. W obu przypadkach obserwowano bardzo dobre współdziałanie zbrojenia z matrycą cementową. Z kolei odporność na pękanie betonów wzmacnianych makrowłóknami syntetycznymi i stalowymi w udziale objętościowym 1,65% była porównywalna, co potwierdziły wyniki równoważnej wytrzymałości na zginanie.
PL
W procesie walcowania na gorąco istotne jest utrzymanie powtarzalnych wymiarów wyrobów przy zminimalizowanych odchyłkach wymiarowych. Na wielkość odchyłek wymiarowych mają wpływ: czynniki techniczne zależne od charakterystyk urządzeń oraz czynniki technologiczne determinowane własnościami obrabianego metalu. Na wymiar wyrobu wpływają również parametry procesu technologicznego. W opracowaniu przedstawiono zależności defi niujące wymiar wyrobu oraz odchyłki wymiarowe. Po dokonaniu analizy czynników decydujących o wielkości odchyłek wymiarowych zależność uproszczono, uwzględniając tylko istotne czynniki. Następnie przeanalizowano wpływ temperatury procesu walcowania w ostatnim przepuście na wymiar końcowy prętów okrągłych. Określono zakres zmienności wymiarów prętów dla wybranych gatunków stali. Druga cześć badań obejmuje analizę wpływu temperatury rozpoczęcia walcowania na wymiar prętów. Analizę przeprowadzono dla wybranej linii technologicznej walcowni ciągłej średnio-małej. Dla przyjętych temperatur rozpoczęcia walcowania wyznaczono temperatury w ostatnim przepuście. Na tej podstawie określono zmienność wymiarów prętów dla wybranych gatunków stali. Stwierdzono, że można minimalizować wielkość odchyłek wymiarowych walcowanych wyrobów z różnych gatunków stali, dopasowując temperaturę początku walcowania do walcowanego gatunku stali bądź przez odpowiednie sterowanie temperaturą pasma w przepustach wykańczających. Proces regulacji można realizować schładzając odpowiednio pasma przed pierwszym przepustem bądź przed grupą klatek wykańczających.
EN
In long products’ hot rolling process it is important to stabilize dimensions and minimize deviation of dimensions. Technical and technological parameters have influence on the size of deviations. Technical parameters depend on rolling equipment characteristics. Technological parameters are determined by the material itself. Technological process’ parameters are also of great importance here. The paper presents the equation defining product dimension and its deviation. The equation has been simplified so as to take into account only essential factors, such as: spring characteristics of the rolling mill, rolling steel thermal elongation and flow yield stress. Then the analysis of the influence of rolling temperature in the last pass on the final dimension of bar was made for chosen steel grade. As a result, the range of dimension changes for the analyzed steel bars was determined. Next the influence of initial temperature of rolling was examined. The analysis was made for the chosen technological line in medium/small rolling mill. Field fluctuation of bar dimension was calculated. The conclusion is, it is possible to minimize deviation of dimension of rolled products thanks to initial temperature or last pass temperature. Regulation process can also be realized through the cooling system.
8
Content available remote Komputerowe wspomaganie obróbki cieplnej prętów w warunkach „huty Batory”
PL
Uzyskanie odpowiednich własności materiału wymaga zastosowania właściwej obróbki cieplnej. Dla określonego składu chemicznego stali konieczny jest dobór odpowiednich parametrów obróbki cieplnej. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej ułatwiające osiągnięcie tego celu. Pręty stalowe (30H2N2M) nagrzewane są w piecu gazowym, następnie chłodzone w kąpieli olejowej i wreszcie ponownie nagrzewane w tym samym piecu, gdzie zachodzi odpuszczanie. We wszystkich przypadkach analizowane jest niestacjonarne, bezźródłowe pole temperatury w przekroju prętów w układzie dwuwymiarowym, w wyniku czego otrzymuje się rozkład temperatury w przekroju poprzecznym prętów dla każdego z wyróżnionych etapów obróbki cieplnej. Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania programu komputerowego doboru parametrów obróbki cieplnej prętów.
EN
The article shows the results of computer simulation enabling the selection of optimal parameters for bars’ heat treatment. Four processes have been analysed: heating, hardening, heating once again and cooling. Results of these analyses have been used to develop a computer program to aid steel bars’ heat treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.