Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiegowa przekładnia cykloidalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the cycloidal gear, the torque is transmitted to the planet gears via an eccentric shaft with central bearings mounted on it. A straight-line mechanism is used to output the torque from the planet gears to the output shaft, a mechanism which consists of rotational sleeves mounted on the pins rigidly connected to the output shaft disc. These sleeves roll off in the holes of the planetary wheel. The forces generated in the straight-line mechanism affect the distribution of forces in the cycloid gearing and the amount of force loading the central bearing. The article presents the influence of the number of bolts of the straight-line mechanism on the load distribution in the cycloidal gear. The research carried out with the simulation program has shown that the smaller the number of pins, the greater the fluctuation of the force acting in the central bearing and the greater unevenness of force distributions in the cycloidal gear. This unevenness may cause a decrease in fatigue life of the meshing and central bearings.
PL
W obiegowej przekładni cykloidalnej moment napędowy jest przekazywany na koła obiegowe za pośrednictwem wałka mimośrodowego z osadzonymi na nim łożyskami centralnymi. Do wyprowadzenia momentu obrotowego z kół obiegowych na wał wyjściowy służy mechanizm równowodowy, który tworzą tuleje osadzone obrotowo na sworzniach sztywno powiązanych z tarczą wału wyjściowego. Tuleje te odtaczają się w otworach koła obiegowego. Siły powstające w mechanizmie równowodowym wpływają na rozkłady sił w zazębieniu cykloidalnym oraz na wielkość siły obciążającej łożysko centralne. W artykule przedstawiono wpływ liczby sworzni mechanizmu równowodowego na rozkład obciążeń w przekładni cykloidalnej. Badania przeprowadzone za pomocą opracowanego programu symulacyjnego pokazały, że im mniejsza liczba sworzni, tym większe wahania siły działającej w łożysku centralnym i większa nierównomierność rozkładów sił w zazębieniu cykloidalnym. Nierównomierność ta może być przyczyną zmniejszenia trwałości zmęczeniowej zazębienia oraz łożysk centralnych.
EN
The power transmission system in the cycloidal planetary gear is created by a serial connection of three rolling pairs: central cylindrical roller bearings, a set of rolling pins in the straight-line mechanism, and cycloidal meshing. The paper presents the numerical method for determining the distribution of forces acting on each rolling pair of this gear. Unlike analytical methods, numerical methods allow one to find that distribution in corrected meshing. Geometrical dimensions used in the equations of balance for the planetary gear transmission Palmgren`s dependences for the deformation line contact were used to calculate forces between co-operating elements. Once the distribution of load is known, one can predict the fatigue life of Cyclo’s gears in rolling pairs. The fatigue of rolling pairs is a very good criterion to optimize geometrical parameters of the power transmission system.
PL
Układ przeniesienia mocy obiegowej przekładni cykloidalnej tworzy szeregowe połączenie trzech węzłów tocznych – walcowych łożysk centralnych, zestawu tocznych sworzni w mechanizmie równowodowym oraz zazębienia cykloidalnego. W pracy przedstawiono numeryczną metodę wyznaczania rozkładów sił występujących w poszczególnych węzłach tocznych obiegowej przekładni cykloidalnej. W przeciwieństwie do metod analitycznych metoda numeryczna pozwala również na znalezienie rozkładów obciążenia dla przekładni cykloidalnej z korygowanym zazębieniem. Zostały wyznaczone wielkości geometryczne, które wykorzystano w przedstawionych w artykule równaniach równowagi koła obiegowego przekładni. Do obliczenia sił w stykach współpracujących elementów zastosowano zależność Palmgrena na odkształcenie w styku liniowym. Znajomość rozkładów obciążenia umożliwia prognozowanie trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych obiegowej przekładni cykloidalnej. Trwałość zmęczeniowa węzłów tocznych stanowi bardzo dobre kryterium optymalizacji parametrów geometrycznych przekładni.
PL
Układ przeniesienia mocy obiegowej przekładni cykloidalnej tworzy szeregowe połączenie trzech węzłów tocznych – zazębienia cykloidalnego, zestawu tocznych sworzni w mechanizmie równowodowym oraz walcowych łożysk centralnych. W pracy przedstawiono wyniki numerycznych obliczeń rozkładów obciążeń występujących w dwóch pierwszych z wymienionych wyżej węzłów tocznych przekładni. Zamieszczone tabele zawierają rozkłady sił międzyzębnych i sił w mechanizmie równowodowym dla różnych katów położenia wału napędowego. Wyznaczono również wartości siły wypadkowej w łożysku centralnym oraz kąta jej działania.
EN
The power transmission system in the cycloidal planetary gear is created by a serial connection of three rolling pairs: cycloidal meshing, set of rolling pins in the straight-line mechanism and central cylindrical roller bearings. The paper presents the results of numerical calculations of load distribution occurring in the first two of the above rolling pairs of the gear. The tables contain the distributions of forces between the teeth and the forces in straight-line mechanism for different angle of drive shaft position. Also magnitude of the resultant force in central bearing and the angle of its operation are presented.
PL
Podstawowym zespołem obiegowej przekładni cykloidalnej jest para kół zębatych o cykloidalnym zarysie zębów. Najczęściej jest stosowany epicykloidalny zarys zębów koła napędzającego. Koło napędzane stanowią rolki. Natomiast w artykule zostanie omówiony dobór cech geometrycznych uzębienia hipocykloidalnego koła napędzanego współpracującego z rolkami koła napędzającego. Oba koła stanowią zazębienie hipocykloidalne. Przedstawiony zostanie wpływ parametrów opisujących uzębienie hipocykloidalne na budowę zazębienia. Właściwie dobrana geometria kół ma istotny wpły na bezpieczną pracę obiegowej przekładni cykloidalnej.
PL
W artykule omówiono budowę i zasadę działania obiegowej przekładni cykloidalnej. Przekładnia ta jest syntezą mechanizmów obiegowego oraz równowodowego. Mechanizm obiegowy tworzy zespół obiegowych kół zębatych oraz rolek, który decyduje w głównej mierze o właściwej pracy przekładni. Jego podstawowym i najważniejszym elementem jest obiegowe koło zębate o cykloidalnym zarysie zębów. Przedstawiono wpływ parametrów opisujących zarys cykloidalny koła na geometrię koła oraz siły. Mechanizm równowodowy, służący do przekazania ruchu z członu czynnego na bierny przekładni, tworzą sworznie oraz tuleje umieszczone w otworach obiegowych kół zębatych. Przedstawiono wpływ ilości oraz geometrii tych elementów na siły występujące w otworach obiegowych kół zębatych. Właściwie dobrana geometria koła zębatego oraz materiał, z którego jest wykonane, mają istotny wpływ na bezpieczną pracę obiegowej przekładni cykloidalnej.
EN
In the paper, the design and operation of the planetary cycloidal transmission have been discussed. The transmission is a synthesis of the planetary and the straight-line mechanism. The planetary mechanism is made of a planetary gear set with rollers, which is critical for the proper work of the transmission. Its basic and most important element is the planetary cycloidal gear. Influence of the parameters determining the cycloidal profile of the gear on the gear’s geometry and the forces has been presented. The straight-line mechanism carrying the motion from the driving onto the driven unit of the transmission is made of the pins and bushes located in the holes of the planetary gears. The influence of the number and geometry of the elements on the forces and occuring in the holes of the planetary gears has been presented. Therefore, the properly defined geometry of the gear and of the material of which the gear is made is crucial for the safe operation of the planetary cycloidal transmission.
PL
W pracy przedstawiono programy komputerowe służące do przewidywania trwałości zmęczeniowej zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej oraz mechanizmu krzywkowego z rolkowym popychaczem. Programy wykorzystują ogólną metodykę prognozowania trwałości zmęczeniowej par tocznych o złożonej geometrii współpracujących powierzchni.
EN
Explained are software examples providing for calculation of fatigue strength of meshing teeth in a cycloid planetary gear and that of a cam and roller follower.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.