Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domieszki chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The presented research is aimed at demonstrating differences in the effectiveness of action between chemical admixtures available on the domestic market with a similar and different course of action in cement pastes and mortars. Admixtures with aeration, aeration and plasticizing, sealing, acceleration of setting time, and liquefaction effect came from different manufacturers and were used in the amount recommended by them. It has been shown that, in the case of chemical admixtures with different direction of effect, their effectiveness in cement mortars is conditioned by the mechanism of their action. However, for the admixtures with the same direction of action, but coming from different manufacturers, the decisive influence on their effectiveness in mortars is their dosage amount and the type and concentration of organic compounds used to produce these admixtures. The greatest improvement in the properties of mortar, demonstrated by their increased compressive strength, slight linear changes and lower absorbability, was obtained in the presence of liquidizing admixtures and slightly inferior in the presence of ones that accelerate setting time, plasticize, seal or aerate. On the other hand, the least beneficial effect on improving the functional properties of mortars was observed in the presence of aeration and plasticizing admixtures.
PL
Ile korzyści daje stosowanie domieszek do betonu? Nie sposób ich wszystkich wymienić z racji wielkiej różnorodności chemicznej domieszek oraz zróżnicowanego i skomplikowanego charakteru ich oddziaływania na poszczególne składniki mieszanki betonowej. Pewne jest to, że dzięki domieszkom właściwości betonu są stale modyfikowane i ulepszane, co stwarza coraz większe możliwości w zakresie projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego.
EN
How many benefits from the use of concrete admixtures? It is impossible to list them all because of the great variety of chemical additives and the diverse and complex nature of their impact on individual components of a concrete mix. What is certain is that with additives the properties of concrete are constantly being modified and improved, thus creating more and more opportunities for architectural design and construction.
EN
Chemical admixtures, in addition to cement, sand, gravel and water, are a primary component of concrete. High-range water reducers, also known as superplasticizers, are one of the most important chemical admixtures. The different kinds of superplasticizers possess specific advantages, but also drawbacks. Therefore, new chemical structures for advanced superplasticizers need to be tried. This paper presents new trends in the development of superplasticizers.
EN
The paper gives coverage on approach to the optimization of selection process of constituents for high performance concrete (HPC) and mortars. There is shown the example selection of cement, mineral and chemical admixtures, as the most costly and influential on concrete, from the point of their maximum efficiency, measured by flowability and compressive strength increasing indexes. Method combines models for determination of activity indexes with simple stochastic equations obtained at mathematical treatment of experimental results.
PL
W artykule przedstawiono sprawozdanie na temat podejścia do optymalizacji procesu selekcji składników do betonu wysokowartościowego (BWW) oraz zapraw. Pokazany jest wybrany przykład stosunku cementu, minerałów i chemicznych domieszki, jako najbardziej kosztownych i wpływowych na beton, od punktu maksymalnej aktywności, mierzonej przez wzrostem indeksów zdolności do płynięcia i do wytrzymałości na ściskanie. Metoda łączy w sobie modele do oznaczania aktywności indeksów z prostymi równaniami stochastycznymi uzyskanymi przy obliczeniu wyników eksperymentalnych.
EN
This work presents the research results of effectiveness of superplasticizer based on polycarboxylate in cement pastes with different cements (CEM I, CEM II, CEM III and CEM V). It has been shown that in the initial period, up to 15 minutes, the EP admixture has greater effectiveness in cement pastes with Portland cement CEM I (regardless of its amountfrom 0.5 to 2% wt.) than in pastes containing mineral additives. However, as time goes by (up to 60 minutes), the effectiveness of EP admixture in cement pastes containing cement with mineral additives (blast furnace slags in CEM II/B-S 32,5 R, CEM III/A32,5 N and slags with fly ashes in CEM V/A-S-V 32,5 R) is greater than for cement pastes containing cement without additives (CEM I 42,5 R), what allows top reserve their fluidity for longer.
PL
Badano jakość betonów specjalnych wbudowanych w konstrukcję dużych bloków fundamentowych o grubości od 60 do 100 cm przy użyciu cementu CEM III/A 2,5 NA i domieszek chemicznych. Oznaczono czasy wiązania cementu, skurcz i wytrzymałość na ściskanie betonu. Badania wykazały przydatność cementu hutniczego do wykonywania masywów betonowych.
EN
Quality of special concrete builds in construction of big foundation blocks in application of blastfurnace cement was investigated. Investigation of setting time of cement shrinkage and strength compressive proved usability of blastfurnace to making of concrete massif.
PL
Na podstawie danych literaturowych i badań własnych omówiono podstawowe właściwości popiołów lotnych, pyłów krzemionkowych oraz superplastyfikatorów z uwzględnieniem ich roli w modyfikowaniu struktury zaczynów cementowych i w kształtowaniu strefy kontaktowej na granicy zaczyn-kruszywo. Przedstawiono wpływ wymienionych dodatków i domieszek na przebieg hydracji zaczynów oraz na wytrzymałość zapraw cementowych.
PL
Podczas remontów obiektów budowlanych zachodzi niekiedy konieczność przyspieszenia wiązania i twardnienia tworzyw cementowych. w pracy przedstawiono wyniki badań zaczynów, zapraw i betonów modyfikowanych domieszkami chemicznymi przyspieszającymi wiązanie i twardnienie. Badano właściwości techniczne tworzyw cementowych w aspekcie przyspieszenia ich twardnienia. Omówiono możliwość przyspieszenia napraw elementów konstrukcyjnych z udziałem domieszek chemicznych.
EN
If we repair building objects, sometimes, it is necessary to accelerate the setting and hardening of cement materials. In the paper the results of the examination of grouts, mortars and concretes modificated with the chemical admixtures of type accelaration in setting and hardening was presented. The technical properties of cement materials in the aspect of the acceleration and hardening was examinated. Moreover, the possibility of the acceleration in the repairing of the structural components with the chemical admixtures was discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.