Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  element elewacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono dwa projekty o walorach poznawczych i praktycznych, których realizacja umożliwi opracowanie szerokiej gamy elementów z betonów fotokatalitycznych. W jednym będą to prefabrykowane estetyczne, elewacyjne i samoczyszczące się elementy mające zdolność redukcji zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, a w drugim – elementy nawierzchni z betonu porowatego, które dodatkowo oprócz funkcji zmniejszenia zanieczyszczeń będą miały wpływ na warunki wodne i małej retencji w otoczeniu.
EN
The implementation of two projects with both scientific and practical values has discussed. The projects will enable the development of a wide range of elements made of photocatalytic concrete – in one they will be prefabricated, aesthetic, façade and self-cleaning elements with the ability to reduce organic and inorganic pollutants, and in the second – porous concrete pavement elements, which, in addition to the pollution reduction function, will have an impact on water conditions and small retention in the surroundings.
PL
Celem pracy dyplomowej była analiza zastosowania betonu architektonicznego ze szczególnym uwzględnieniem produkcji elementów prefabrykowanych oraz ocena wpływu barwników na wybrane właściwości betonu, jak również sprawdzenie wysokości kosztów wytwarzania elementów z betonu barwionego. W ramach pracy wykonano badania laboratoryjne wpływu rodzaju i ilości barwnika oraz współczynnika w/c na konsystencję mieszanki betonowej oraz na wytrzymałość, gęstość objętościową i nasiąkliwość betonu. Analizowano wpływ trzech barwników różniących się kolorem. Ilość barwnika oraz wartość w/c rozpatrywano na trzech poziomach zmienności. Przeprowadzono analizę wyników badań własnych. Ponadto przeprowadzono analizę ekonomiczną zastosowania betonu barwionego. Na zakończenie podsumowano wyniki analiz i sformułowano wnioski.
EN
The aim of this thesis was to analyze the use of architectural concrete with particular emphasis on the production of prefabricated elements and to assess the effect of dyes on selected concrete properties, as well as to check the amount of manufacturing costs for colored concrete. As part of the project, laboratory testing was performed. The tests included the type and amount of dye and the w/c ratio on the consistency of a concrete mix as well as the strength, volume density and concrete water absorption. The influence of three different dyes was also analyzed. The amount of dye as well as the value of w/c were considered at three different levels of variability. The results of the data collection were a starting point for further analysis. In addition, an economic analysis of the use of colored concrete was carried out. The results were summarized and on this basis the conclusions were formulated.
3
Content available remote Ocena prefabrykatów elewacyjnych z betonu architektonicznego
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące odbioru elewacji wykonanych z betonu. Wskazano, jak obiektywnie można ocenić jednolitość koloru betonu przy użyciu wzornika szarości oraz w jaki sposób należy dokonywać odbioru elewacji w zależności od warunków oświetlenia. Podano również odległość, z jakiej należy dokonywać oceny całej elewacji oraz, jeśli ten wygląd jest niezgodny ze specyfikacją, odległość z jakiej ocenia się poszczególne skazy. Wskazano na brak formalnych wymagań dotyczących odbioru betonów architektonicznych. Zawarte uwagi mogą być pomocne przy ustalaniu warunków odbioru elewacji z betonu architektonicznego.
EN
The article shows the ways of visual estimation of elements of elevation made from architectonical concrete. Quoting the German studies it is shown what conditions should be fulfilled to have themost objective estimation. There is a lack of domestic regulations so the technical acceptance is accidental and discretional. It is also shown, that the PN-EN 13670 „Concrete Construction Workmanship” is rarely applied. This norm contains procedures which can be applied when there are incompatibilities between made elements and technical specifications.
5
Content available remote Prefabrykaty żelbetowe z okładziną klinkierową
6
Content available remote Beton architektoniczny w nowym wcieleniu ?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.