Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono algorytm modelowania i analizy oraz wyniki badań symulacyjnych z zastosowaniem MES oraz eksperymentalnych procesu wykrawania części z blach aluminiowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym do budowy pojazdów. Uzyskuje się zarówno oszczędność energii oraz obniżenie masy samochodów. Analiza dotyczy wpływu warunków procesu wykrawania na jakość ciętej krawędzi wyrobu. Symulacje komputerowe przeprowadzono dla przestrzennych stanów naprężeń i płaskich stanów odkształceń z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-PrePost. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie wykrawania. Badania symulacyjne przeprowadzono dla różnych grubości blach oraz zmiennych wartości luzu miedzy stemplem a matrycą. Wyniki symulacji zweryfikowano eksperymentalnie. Opracowane aplikacje numeryczne oraz otrzymane wyniki badań mogą być wykorzystane do projektowania i optymalizacji procesu wykrawania.
EN
The paper presents the modeling and experimental researches of the blanking process of parts from aluminum sheets used in automotive industry to building vehicles. Analysis concerns influence of process conditions on quality of cut edge. Numerical analysis was performed for the spatial states of stresses and flat states of strains in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding blanking process nonlinearities. Researches were realized for different sheet’s thickness and punch-die clearances. Results were verified experimentally. Obtained maps of stresses, strains, displacement at any moment of time can be used for design of the blanking process and it’s optimization.
EN
The paper presents a study on the control of the canned fish seaming with the so-called double seam and statistical analysis of correctness of seaming. The use of standard control charts enabled observation and intervention in case irrelevant parameters occur to keep the stability of the process. Based on the analysis made in Statistica program, a moment could have been captured when a machine had to be regulated in case the value of parameters of the double seam decreased and it had to be concluded unanimously when the most important seaming tools (rolls) should be replaced. A problem that had been solved consists mainly in ensuring the stability of the process during constant monitoring of the seaming process of the canned food.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące kontroli zamknięcia konserw rybnych na tzw. podwójną zakładkę i analizę statystyczną prawidłowości ich zamknięcia. Zastosowanie standardowych kart kontrolnych pozwoliło na obserwację oraz interwencję w przypadku wystąpienia parametrów niezgodnych, w celu utrzymania stabilności procesu. Na podstawie analizy wykonanej w programie Statistica, można było wychwycić momenty, w których należało dokonać regulacji maszyny w przypadku spadku wartości parametrów podwójnej zakładki, a także stwierdzić jednoznacznie, kiedy najważniejsze narzędzia zamykające (rolki) kwalifikują się do wymiany. Problem jaki udało się rozwiązać, to przede wszystkim zapewnienie stabilności procesu w trakcie ciągłego monitoringu procesu zamykania konserw.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.