Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shock voltage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostało zagadnienie koordynacji zabezpieczenia przed napięciem rażeniowym w halach obsługi taboru zelektryfikowanego. Opisana jest analiza wielkości napięć rażeniowych w warunkach roboczych i różnych warunkach awaryjnych. W analizie wykorzystano model układu powrotnego wielotorowego, który pozwala na wyznaczenie maksymalnych, możliwych do wystąpienia, napięć. Przedstawiony jest również sposób zapewnienia ochrony dla urządzeń i konstrukcji wymagających uziemienia lub uszynienia przy zachowaniu izolacji szyn od uziemienia.
EN
Problems of electric shock-protection coordination in depots and workshops of electric traction vehicles are presented in the paper. Results of analysis of electric shock voltage under normal and different fault conditions of operation are described. An multi-track model of a return network was applied in the analysis, which al-lowed to assess values of maximum voltages which could appear during fault conditions. There is presented a study-case of a protection system for devices and installation requiring earthing or bonding with assuring isolation of rails from an earth.
PL
W artykule opisano zagrożenie porażenia prądem elektrycznym od maszyn elektrycznych po wyłączeniu napięcia zasilającego, a będących jeszcze w ruchu. Pomimo wyłączenia napięcia występuje w instalacji zasilającej nadal niebezpieczne napięcie rażeniowe dla zdrowia człowieka indukowane przez stan wybiegu maszyny.
EN
The article describes the hazard of the electric shock by large electric machines after them switching off from their supply voltage, but being still in motion. Despite the switch-off from voltage in supply-installation it is still dangerous the shock voltage for health of man, induced by electric machine in stopping period.
PL
Omówiono zasady stosowania uziemień ochronnych słupów betonowych. Stwierdzono, że z punktu widzenia dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej słupy betonowe należy traktować jako przewodzące. Podstawowym kryterium oceny dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przy słupach betonowych są napięcia rażeniowe, przede wszystkim dotykowe, na które ma wpływ również prąd uziomowy, który w liniach napowietrznych SN jest równy prądowi ziemnozwarciowemu. W liniach wyposażonych w automatykę SPZ należy uwzględniać ją przy obliczaniu czasu trwania zagrożenia porażeniowego.
EN
Discussed are rules concerning application of concrete poles protective earthing. Ascertained is that from the point of view of an additional electric shock protection, concrete poles should be treated as conductive ones. Basic criterion of such additional protection evaluation are shock voltages, first of all the touch voltages influenced by earthing current which in overhead MV lines is equal to earth-fault current. If you deal with lines where autreclosing is applied, the system must be taken into consideration when calculating the electric shock hazard time.
PL
Przedstawiono interpretację normy PN-IEC 60364-4-442 w zakresie sieci średniego napięcia oraz zasady dotyczące uziemień stacj i zasilających sieci i instalacje wykonane w układzie TN.
EN
The paper presents interpretation of PN - E05115 and PN- IEC 60364-4-442 in the MV network domain as well as principles of earthing at stations supplying TN networks and installations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.