Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  occupational medicine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Rola pielęgniarki służby medycyny pracy
PL
Praca jest wartością szczególną, a przez to chronioną przez polskie prawo. Działalność zawodowa polegająca na och ronię zdrowia pracownika to, w jej najbardziej dosłownym znaczeniu, medycyna pracy. Personel wykonujący zadania medycyny pracy stanowią odpowiednio wykształceni lekarze, pielęgniarki oraz psychologowie. Pielęgniarki mogą zdobyć umiejętności konieczne do wykonywania zadań medycyny pracy uczestnicząc w edukacji na poziomie podyplomowym, a konkretnie dzięki ukończeniu odpowiedniego kursu lub szkolenia specjalistycznego. Pozyskanie wymaganych kompetencji za wód owych pozwala im na wykonywanie zadań medycyny pracy, do których należy m.in. ochrona zdrowia pracowników przed czynnikami ryzyka zawodowego w środowisku ich pracy, a także profilaktyka zdrowotna i monitorowanie stanu zdrowia.
EN
Work bears special value and therefore, it is under protection from the Polish law. Activities focused on the protection of employee's health, are to be seen as occupational medicine in its purest form. The personnel who carry out such tasks are properly qualified doctors, nurses and psychologists. Nurses can acquire qualifications necessary to perform the tasks of the occupational medicine by way of postgraduate education, namely, by completing a qualification or specialization training course. Obtaining the necessary competences lets them complete objectives such as occupational health protection against the harmful effects o f working environment conditions. occupational prophylaxis and health monitoring.
PL
W artykule zaprezentowano badania dotyczące wpływu zmianowego systemu pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Badania wykonano w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych. Omówiono ich wyniki oraz zaproponowano działania profilaktyczne mające na celu istotną poprawę warunków pracy. Podsumowanie zawiera opinie autorów oraz stanowi potwierdzenie negatywnego wpływu zmianowego systemu pracy zarówno na zdrowie pracowników, jak i na ich bezpieczeństwo.
EN
The article presents studies of the impact of the shift work system on workers’ health and safety. The research was carried out in selected manufacturing and service companies. The results of these studies are discussed and prophylactic actions are proposed to significantly improve the working conditions of the employees. This article summarizes the author's opinions and confirms the negative impact of the shift work system on both worker health and safety.
PL
Pracownicy mają obowiązek wykonywać badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne dotyczą także pracowników wszystkich rodzajów laboratoriów. Od kwietnia 2015 zmieniły się przepisy dotyczące badań profilaktycznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie badań profilaktycznych pracowników.
4
EN
Occupational medicine (OM), especially the ability to recognize potentially workplace-related diseases or accidents, is important for medical students to learn. The assessment in OM at the Ludwig-Maximilians-University is implemented as a paper-based, multiple-choice question exam that does not assess the students’ ability to remember occupational aspects in clinical contexts. Therefore, the aim of this study was to create and evaluate an online exam based on 19 virtual patients to assess the aspects of OM in an interdisciplinary setting. Thirty-nine medical students participated in the exam with an average score of 65%. The score for freetext questions assessing OM aspects was low (39%). The study showed that the implementation of an interdisciplinary VP-based exam is feasible. The integration of such an interdisciplinary exam would be feasible, for example, as an open-book assessment.
5
Content available Prątek gruźlicy jako czynnik zagrożenia zdrowia
PL
W artykule przedstawiono ryzyko zakażenia prątkiem gruźlicy w różnych grupach zawodowych. Najbardziej narażeni na ten czynnik są pracownicy szeroko pojętej ochrony zdrowia.
EN
The risk of tuberculosis infection in different occupational groups is showed in this paper. The most exposed to this factor are employees broadly def med as health care workers.
PL
Ochrona zdrowia w pracy jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownik laboratorium ma obowiązek wykonać badania profilaktyczne, a jego pracodawca za nie zapłacić. Celem artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w laboratoriach.
EN
Preventive treatment at work is an important element in ensuring a health and safety at work. The employee is required to perform medical examinations and the employer is obliged to pay for preventive examinations. The aim of this article is to present the legal basis preventive treatment of workers in laboratories.
7
Content available remote Uniwersalny płaski model ciała człowieka poddanego wibracjom ogólnym
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z budową modeli wykorzystywanych do analizy wpływu drgań na organizm ludzki. Przedstawiono przykłady rozwiązań stosowanych w rzeczywistych stanowiskach pracy i pokazano zagadnienie wibracji w kontekście obowiązujących norm i przepisów. Następnie zaprezentowano utworzony komputerowy model ciała człowieka przeznaczony do analizy wpływu wibracji ogólnych na ciało siedzącego człowieka-operatora.
EN
The paper presents key issues related to the construction of models used to analyze the impact of vibration on the human body. Are examples of solutions used in the actual workplace and showing the vibration problem in the context of existing standards and regulations. Then presented a computer model created the human body designed to analyze the overall impact of vibration on the body of man sitting - operator.
EN
Work-related overload syndromes are chiefly associated with the upper limbs, where carpal tunnel syndrome (CTS) plays a leading role. This article analyses methods of diagnosing CTS, with special emphasis on those that can be used by physicians in early diagnosis of CTS in workers doing monotonous work. It also discusses occupational (e.g., assembly work, typing, playing instruments, packaging and work associated with the use of a hammer or pruning scissors) and extra-occupational factors (e.g., post-traumatic deformation of bone elements of the carpal tunnel, degenerative and inflammatory changes in tendon sheaths, connective tissue hypertrophy or formation of crystal deposits) leading to CTS; diagnostic methods (subjective symptoms, physical examination, manual provocative tests, vibration perception threshold, electrophysiological examination and imaging methods); and therapeutic and preventive management tools accessible in occupational medicine practice.
EN
This article deals with the special demands on occupational medicine due to the changes of work and of tasks at workplaces. Conclusions for research in occupational medicine are drawn from these processes. They are discussed on the basis on an analysis of literature from the years 1980–1998. Focus of future research in the field of occupational medicine is developed by taking international tendencies, the interdisciplinary setting of occupational medicine, and the close relations between science and practice into consideration.
10
Content available Occupational Health in Brazil
EN
The author presents a review of the history of occupational health in Brazil, concerning the last 3 centuries. This period was divided into (a) slave labour, (b) immigrant labour, and (c) industrial labour. The author shows the early occupational diseases, pioneering occupational physicians and Brazilian laws on the subject. The creation of Fundacentro (Brazilian Foundation of Occupational Health and Safety) and the foundation of the Brazilian Association on Occupational Medicine (ANAMT) are described as well as their activities. The author concludes the article by showing the importance of the actions of the Ministry of Labour, the Ministry of Health, and the Ministry of Social Security for the development of occupational health in Brazil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.