Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przybliżenie idei otwartych danych oraz poddanie analizie portali Open Government Data pod względem ich zaawansowania technicznego. Podstawą analizy jest klasyfikacja opracowana przez Timothy'ego Bernersa-Lee, która pozwala określić stopień zaawansowania portalu udostępniającego otwarte dane. Zwrócono także uwagę na koszty utrzymania tego typu portalu oraz spodziewane korzyści z jego uruchomienia. W podsumowaniu wskazano na społeczne efekty otwartości instytucji publicznych na obywateli, a także przedstawiono polskie lokalne inicjatywy w tym zakresie.
EN
The aim of the article is to introduce the idea of open data and to review Open Government Data in terms of their technical advancement. The analysis is done on the basis of classification developed by Timothy Berners-Lee, which allows for specifying the degree of technical sophistication of portals sharing open data. The article also highlights the costs of maintaining this type of portals and expected benefits of their launch. In the summary social effects of openness of public institutions to citizens were indicated and Polish local initiatives in this respect were presented.
2
Content available remote Nierówność cyfrowa jako pochodna dyfuzji Internetu
EN
The article presents the digital divide concept and different views found in the literature about it. As a result of the Internet diffusion the problem of its accessibility is not significant any more. It is the digital inequality, understood as a variety of options and the ability to use the Internet, which comes to the foreground. Social division into the digitally excluded and the new technology users is not only a result of a young age and, consequently, being a member of the group of digital natives. The society can also include digital immigrants, and the self divided.
EN
The social networks favour the development of creative business behaviour. They are also a perfect medium for promoting brands, products or services. Creativity, in this sense, allows for using the social trends as modern marketing tools. The article presents the issue of creativity in the context of recently observed technological changes, mainly the increasing role of social networks as a new channel of socio-economic communication.
EN
This paper presents common classifications of business models on the Internet. It also discusses the author’s own typology of corporate presence in the social media. A new trend in social networks is to build communities around thematic portals. Examples of such solutions include group buying and crowd funding. It has been pointed out that the existing legislation lags behind the dynamic growth of crowd funding in Poland.
5
Content available remote Biznesowy charakter mediów społecznościowych
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagadnienie wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach biznesowych i próba uporządkowania wiedzy na ten temat. Media społecznościowe są tu rozumiane jako przekaz informacyjny realizowany w ramach serwisów społecznościowych w formie multimedialnej, wielokanałowej komunikacji sieciowej [...]
EN
Social media has recently evolved into a new business communication channel. The paper presents a typology of business models in social media and indicators of the effectiveness of actions taken on the fan pages. The absence of examples of possible estimations and calculations of the impact of specific actions taken in social media for financial effects was emphasized.
6
Content available remote ICT w społeczeństwie informacyjnym - syndrom uzależnień
PL
Postęp technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) sprzyja rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. ICT, tworząc coraz to większe możliwości i ułatwienia zarówno dla całych gospodarek, jak i pojedynczych obywateli, powoduje, że stają się coraz bardziej zależni od technologii. To uzależnienie może być poważnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia użytkowników, ale także dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w przypadku awarii urządzeń, od których jesteśmy mentalnie i fizycznie zależni. Trudno wyobrazić sobie życie bez telefonów komórkowych, Internetu i łączności bezprzewodowej, dlatego każda ich choćby krótkotrwała dysfunkcja może spowodować chaos.
EN
The progress of information and communication technologies (ICT) helps the information society to develop. Because ICTs give more and more opportunities and make it easier for both the economies, and single citizens, they become more and more dependent on them. This addiction can be a serious problem not only in terms of users' health but also for the functioning of the economy and society as a whole in case of physically and mentally addictive devices' failure. It is hard to imagine one's life without mobile phones, internet and wireless communication; that is why every, even short-term failure, can cause chaos.
PL
Współczynniki filtracji dla przepływu poziomego i pionowego należą do najważniejszych parametrów w modelowaniu obiegu wód. Jednocześnie ich wprowadzenie do modelu i korekta podczas kalibracji stanowią jedną z najbardziej czasochłonnych czynności związanych z modelowaniem.W artykule przedstawiono metodę wprowadzenia współczynników filtracji poziomych i pionowych zastosowaną w modelu strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej. Polegała ona na wykorzystaniu danych archiwalnych z obszaru modelu do opracowania katalogu współczynników filtracji utworów przepuszczalnych i słabo przepuszczalnych. Uzyskane współczynniki filtracji utworów przepuszczalnych z powodzeniem zastosowano w modelu. Natomiast współczynniki filtracji utworów słabo przepuszczalnych musiały być zwiększone podczas kalibracji modelu. Prawdopodobną przyczyną ich zaniżonych wielkości było to, że pomiary współczynników filtracji utworów słabo przepuszczalnych wykonywane są zwykle dla jednorodnych próbek gruntu. Natomiast w modelowanej, niejednorodnej przestrzeni, nawet w ciągłych warstwach słabo przepuszczalnych mogą występowć obszary o nieco lepszej przepuszczalności.
EN
Horizontal and vertical conductivity is one of the most important parameters in water cycle models. Specifying them is one of the most time-consuming works during calibration. Such a method for the Gulf of Gdańsk coastal zone model is presented in this paper. Basing on archival data of the modeling area, a catalogue of conductivities of aquifers and aquitards was produced. Conductivities of aquifers were successfully used in the model. Data concerning aquitards had to be increased during the model calibration. The possible reason for their low values is that the measurements of the aquitards are usually conducted for a defined type of the ground. However, the type of aquitard is rarely uniform in the nature. Even in continuous aquitards, there are areas of better conductivity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.