Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
One of the currently investigated problems in power electronics-based electrical energy conversion is proper operation of electronic converters during grid voltage imbalance and harmonics. In classic control methods, it introduces oscillations of variables, resulting in the necessity to improve control systems with signals filtration and usually by application of resonant terms as part of current controllers. The paper presents a new approach to grid-connected inverter control based on transformation to a non-Cartesian frame, the parameters of which are correlated with grid voltage asymmetry. The proposed method results in resignation from resonant terms used as controllers and their replacement with proportional–integral terms for which anti-wind-up structures are significantly simpler than for oscillatory terms. The paper presents new transformation principles, features and some simulation results showing the waveforms of signals transformed to the new non-Cartesian frame.
EN
The paper presents a control method for the three-phase power converter operating under unbalanced grid voltage conditions. The method uses a new transformation to the non-Cartesian frame, which makes the controlled current vector components balanced in this frame even if originally the three-phase current is referenced as unbalanced. Furthermore, Park’s transformation makes the controlled variables constant, which allows to apply proportional–integral terms as current controllers independent of the required control target. Several control targets known from literature have been analyzed with regard to the required new transformation parameters, and the transformation parameters for all targets have been found. Simulation results are shown to prove the theoretical analysis, and the experimental test results are presented as practical validation of the proposed use of the non-Cartesian frame in control.
EN
Pulse width modulation (PWM) of inverter output voltage causes the waveforms of motor phase currents to consist of distinctive ripples. In order to provide suitable feedback for the motor current controllers, the mean value must be extracted from the currents’ waveforms in every PWM cycle. A common solution to derive the mean phase currents is to sample their value at the midpoint of a symmetrical PWM cycle. Using an assumption of linear current changes in steady PWM subintervals, this midpoint sample corresponds to the mean current in the PWM cycle. This way no hardware filtering or high-rate current sampling is required. Nevertheless, the assumption of linear current changes has been recently reported as over simplistic in permanent magnet synchronous motor (PMSM) drives operating with low switching-to-fundamental frequency ratio (SFFR). This, in turn, causes substantial errors in the representation of the mean phase currents by the midpoint sample. This paper proposes a solution for deriving mean phase currents in low SFFR PMSM drives, which does not rely on the linear current change assumption. The method is based on sampling the currents at the start point of a PWM cycle and correcting the sampled value using a model-based formula that reproduces the current waveforms. Effectiveness of the method is verified by simulation for an exemplary setup of high-speed PMSM drive. The results show that the proposed method decreases the error of determining the mean phase currents approximately 10 times when compared to the classical midpoint sampling technique.
PL
Artykuł omawia zagadnienie sterowania pracą 4-pasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego SRM 8/6. Układ sterowania silnika został zbudowany na bazie układu FPGA Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I. Zastosowanie układu FPGA umożliwia nie tylko realizację podstawowych metod sterowania pracą silnika, ale również implementację zaawansowanych metod sterowania, umożliwiających np. istotne poszerzenie zakresu pracy silnika ze stałą mocą wyjściową. W pracy ograniczono się do prezentacji podstawowych metod sterowania uruchomionych w układzie rzeczywistym czteropasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego. Zamieszczono wnioski dotyczące implementacji wybranych algorytmów sterowania w układzie sterowania z zastosowaniem układu FPGA.
EN
Paper describes the problem of 4-phase switched reluctance motor SRM 8/6 control. The motor control system was build based on Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I FPGA module. The use of the FPGA makes possible implementation not only basic control methods, but also an advanced control methods which, for example, allow to increase the motor output constant power range. In paper only the basic control methods of 4-phase switched reluctance motor were presented. Conclusions related to implementation chosen control methods in FPGA based system were given.
EN
This paper presents a control method for a four-leg three-level flying capacitor converter (FCC) operating as a shunt active power filter (SAPF), based on model predictive control with finite number of control states (FS-MPC). Current control and capacitor voltage balancing are described. Influence of the mismatch of the inductive filter model parameters on the current control precision is analysed. Results are supported by the experimental waveforms obtained with a 10kVA set-up.
PL
Silniki reluktancyjne przełączalne są zaliczane do maszyn bezszczotkowych z komutacją elektroniczną. Jest to rozwiązanie o bardzo prostej konstrukcji. Brak magnesów trwałych jest z jednej strony słabszą stroną tego rozwiązania, bo wpływa na zmniejszenie sprawności ogólnej. Jednocześnie ich brak ma też pozytywne aspekty. Zaliczyć do nich możemy znacznie większą tolerancję na pracę w wysokich temperaturach otoczenia czy też możliwość wytwarzania tej konstrukcji bez konieczności stosowania bardzo wrażliwego materiału, jakim niewątpliwie jest magnes trwały. Jednym z potencjalnych zastosowań dla tej maszyny są napędy pojazdów elektrycznych. W takim przypadku, o ile jest to możliwe, należy stosować konstrukcje o możliwie szerokim zakresie pracy ze stałą mocą. W publikacji dokonano analizy wybranej konstrukcji czteropas­mowej silnika reluktancyjnego przełączalnego 16/12, przeznaczonego do napędu małego pojazdu. Na bazie modelu symulacyjnego zostały wyznaczone warunki pracy silnika ze stałą mocą przy zastosowaniu klasycznych metod sterowania pracą tej maszyny.
EN
Switched reluctance motors SRM are categorized among brushless machines with an electronic commutation and a very simple structure. However, the absence of permanent magnets causes that the overall efficiency is decreased. On the other hand, such structure has also advantages like possible operation in high temperature environments or possibility of manufacturing without using susceptible materials like permanent magnets. Therefore, SRMs can be used in electric drive vehicles where structures with as wide constant power range as possible should be used. In the paper, the chosen structure of 4-phase 16/12 SRM motor for a small vehicle drive was analysed. The performance of motor in the constant power range was determined at classical control methods based on simulation model.
7
Content available remote System sterowania silnika SRM z zastosowaniem układu FPGA
PL
Artykuł omawia zagadnienie sterowania pracą 4-pasm owego silnika reluktancyjnego przełączalnego SRM 8/6. Układ sterowania silnika został z budowany na bazie układu FPGA Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I. Zastosowanie układu FPGA umożliwia realizację nie tylko podstawowych metod sterowania pracą silnika, ale również implementację zaawansowanych metod sterowania umożliwiających np. istotne poszerzenie zakresu pracy silnika ze stałą mocą wyjściową. W pracy ograniczono się do prezentacji podstawowych metod sterowania uruchomionych w układzie rzeczywistym czteropasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego. Zamieszczono wnioski dotyczące implementacji wybranych algorytmów sterowania w układzie sterowania z zastosowaniem układu FPGA.
EN
Paper describes the problem of 4-phase switched reluctance motor SRM 8/6 control. The motor control system was build based on Artix-7 XC7A35T-L1CSG324I FPGA module. The use of the FPGA makes possible implementation not only basic control methods, but also an advanced control methods which, for example, allow to increase the motor output constant power range. In paper only the basic control methods of 4-phase switched reluctance motor were presented. Conclusions related to implementation chosen control methods in FPGA based system were given.
PL
Silniki reluktancyjne przełączalne są zaliczane do maszyn bezszczotkowych z komutacją elektroniczną. Jest oto rozwiązanie o bardzo prostej konstrukcji. Brak magnesów trwałych jest z jednej strony słabszą stroną tego rozwiązania bo wpływa na zmniejszenie sprawności ogólnej. Jednocześnie ich brak ma też pozytywne aspekty. Zaliczyć do nich możemy znacznie większą tolerancję na prace w wysokich temperaturach otoczenia czy też możliwość wytwarzania tej konstrukcji bez konieczności stosowania bardzo wrażliwego materiału jakim niewątpliwie jest magnes trwały. Jednym z potencjalnych zastosowań dla tej maszyny są napędy pojazdów elektrycznych. W takim przypadku o ile jest to możliwe należy stosować konstrukcje o możliwie szerokim zakresie pracy ze stałą mocą. W publikacji dokonano analizy wybranej konstrukcji czteropasmowej silnika reluktancyjnego przełączalnego 16/12 przeznaczonego do napędu małego pojazdu. Na bazie modelu symulacyjnego zostały wyznaczone warunki pracy silnika ze stałą mocą, przy zastosowaniu klasycznych metod sterowania pracą tej maszyny.
EN
Switched reluctance motors SRM are categorized among brushless machines with an electronic commutation and a very simple structure. However, the absence of permanent magnets causes that the overall efficiency is decreased. On the other hand, such structure has also advantages like possible operation in high temperature environments or possibility of manufacturing without using susceptible materials like permanent magnets. Therefore, SRMs can be used in electric drive vehicles where structures with as wide constant power range as possible should be used. In the paper, the chosen structure of 4-phase 16/12 SRM motor for a small vehicle drive was analysed. The performance of motor in the constant power range was determined at classical control methods based on simulation model.
PL
W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania samochodami z napędem elektrycznym. W obecnie produkowanych samochodach elektrycznych głównie wykorzystuje się maszyny bezszczotkowe z magnesami trwałymi oraz maszyny indukcyjne. Ponadto prowadzone są również badania z maszynami reluktancyjnymi przełączalnymi. W niniejszej pracy przedstawiono badania symulacyjne czteropasmowej maszyny reluktancyjnej przełączalnej o konfiguracji 8/6 przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego w zakresie klasycznego sterowania prądowego i zależnego sterowania prądowego w stanach statycznych i dynamicznych.
EN
Electric drive vehicles become more and more popular in recent years. In electric vehicles, brushless machines with permanent magnets and induction machines are generally used. However, research on switched reluctance machines are also being conducted. In the paper, simulation tests of four-phase 8/6 switched reluctance machine for a drive of a light electric vehicle under classic current control and dependent current control in both dynamic and static states are presented.
EN
In the paper, a novel control method of a switched reluctance generator was discussed. The presented control method allows a rotor rotating at high speed to enter the continuous-conduction mode which causes an increase of generated output power. A control function of the presented method was given as well as simulation and laboratory tests.
EN
Modulation and harmonic distortion produced by ordinary moving-coil direct-radiator drive units are measured under current control and voltage control. A realistic two-tone test signal is used to investigate the detrimental effect of the voice coil electromotive forces on the voltage-to-current conversion that is critical with voltage control. Dramatic improvements in distortion performance are obtained with current control. Current nonlinearities in voltage-controlled speakers are shown to be the dominant source of modulation and odd harmonic distortions at signal frequencies above the fundamental resonance region. Currents in conductive voice coil formers also seem to be significant sources of distortion; with current control and non-conductive formers, odd harmonics and related modulation products virtually vanished in the upper midrange.
EN
In this paper an investigation of voltage control system with P+ current controller for a DC-DC converter is presented. A DC-DC converter based on silicon carbide power devices were used. Synchronous buck topology is used for converter structure. Mathematical model of the converter is presented. The dependence between converter working conditions (i.e. input voltage, load current, switching frequency) and passive LC components is also given. A modified current control method based on P+ structure is considered. Proposed algorithm is compared with a traditional cascade structure based on PI type controllers. Output voltage and coil current dynamics were investigated. Experimental tests results were presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań układu regulacji napięcia przetwornicy DC-DC z regulatorem prądu typu P+. Zastosowano przetwornicę DC-DC z łącznikami na bazie węglika krzemu. Przetwornica została wykonana w topologii obniżającej napięcie. Przedstawiony został model matematyczny przetwornicy. Opisano także zależność pomiędzy warunkami pracy przetwornicy (np. napięcie wejściowe, prąd obciążenia, częstotliwość kluczowania) a parametrami elementów pasywnych LC. Przedstawiono propozycję struktury zmodyfikowanego regulatora prądu typu P+. Rozważany algorytm porównano z tradycyjnym algorytmem PI. Przedstawione badanie eksperymentalne dotyczą dynamiki napięcia wyjściowego oraz prądu dławika.
PL
W telemanipulacji występują czasami sytuacje, w których realizowany ruch jest ruchem typowym - stereotypem ruchowym. Intencją operatora jest wówczas zrealizowanie takiego ruchu jak najdokładniej, ale z zachowanie m kontroli nad trajektorią i z możliwością wprowadzania do tej trajektorii pewnych zmian. W artykule opisano algorytm sterowania telemanipulatorem RobInHeart 3, w którym wprowadzono wspomaganie wykonywania takich ruchów. Przedstawione są również wybrane wyniki badań symulacyjnych i doświadczeń na rzeczywistym robocie.
EN
The telemanipulation task sometimes provides cases in which the actual motion is somehow typical, therefore they can be referred as the motion stereotype. In such case operator's task is to perform such motion with the highest accuracy while maintaining the control over trajectory with the possibility to adjust it slightly. This paper shows a control algorithm for Robin Heart 3 telemanipulator which provides support to the operator in such motions. It also presents the selected results of simulations and tests done on the robot.
EN
The paper presents a linear-quadratic current controller with damped oscillatory terms designed for three-phase grid-tie voltage source converters used in SMES systems and operated under distorted grid voltage conditions. Special emphasis is placed on a synthesis of an anti-windup mechanism to prevent wind-up derived from the oscillatory terms by the use of a new active damping loop based on a simple moving average method. As a consequence, the current feedback gain may be increased without unwanted overshoot and overruns, and performance of the system can be improved.
EN
This paper presents an analysis of the properties of pulse width modulator with a single (symmetrical regular sampled PWM) and double (asymmetrical regular sampled PWM) control sampling of the input signal (low-frequency control input wave) in presence of a triangular auxiliary signal. In this paper, a comparison of the characteristics of these modulators used in the control system with a linear proportional controller is presented. The article provides the relations derived for the maximum amplification of regulators for which the control system operates stably. Analysis results have been confirmed by simulation and experimental studies of a commercial active filter installed in an industrial plant.
EN
This paper presents a proposal of a new control method of the switched reluctance motor (SRM) in the low-speed range. The proposed method limits the maximum value of SRM drive supply current. The application of this method results also in improvement of the drive efficiency compared to the classical current control method, so it can be applied to control switched reluctance motors designed to the electric vehicles drive. The method may be effective especially in congested traffic. Nowadays, the urban traffic is characterized by frequent occurrence of traffic jams in which cars move at low speeds. The sources of supply for electric vehicles are mainly electrochemical batteries. Reduction of the maximum value of supply current allows to extend the service life of batteries and improvement of the drive efficiency extends the vehicle range.
PL
Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzony w środowisku Matlab Simulink, filtra aktywnego kompensującego oprócz mocy deformacji także moc bierną odbiornika nieliniowego.
EN
The paper presents results of Simulation research, carried out at MATLAB Simulink environment, on active filter that apart from distortion power, compensate also reactive power of nonlinear load.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań obliczeniowych maszyny synchronicznej z hybrydowym wzbudzeniem i przełączalnym strumieniem (HEFSSM). Badania obejmowały ustalenie zasady generacji momentu elektromagnetycznego w maszynie i przetestowanie różnych wariantów sterowania prądowego silnika. Obliczenia prowadzono w 2 wariantach: dla maszyny z liniową charakterystyką magnesowania żelaza (model reluktancyjny) oraz dla maszyny z nieliniową charakterystyką magnesowania żelaza (model MES).
EN
The article presents the results of calculations of Hybryd Excitation Flux Switching Synchronous Machine (HEFSSM). The study included establishing rules for generation of electromagnetic torque in the machine and the development of the motor control rules. Calculations were carried out in two variants: for a machine with linear magnetization characteristics of iron (reluctance model) and for machine with nonlinear magnetization characteristics of iron (FEM model).
EN
At carrying out the experiments to determine the losses for heating of magnetic nanoparticles (MNP) and composites on their basis, which are commonly used in the cancer treatment, it is necessary to reduce the number of manually regulated processes, e.g.: frequency change and resonance adjustment, alternating magnetic field strength amplitude change, as well as the measurements. In present article structural diagram of device for such purposes with improved automation level is presented and circuit engineering solutions for main measurement and automation nodes are proposed. There is an attempt to perform a purely electronic control of current flowing through the heating solenoid coil to adjust the magnetic field strength applied to the MNP sample without using any additional power electronics components.
20
Content available remote Control methods analysis of switched reluctance machine
EN
The paper presents results of simulation studies of four-phase 8/6 Switched Reluctance Machine working in steady-state. Simulation model of the machine was developed in Matlab/Simulink based on mathematical model. Simulation model was realized based on SimPowerSystems library, which contains for example models of semiconductor elements or power supplies. Controllable current sources and voltage measurement blocks were also used. Mathematical description of the machine is difficult to obtain in nonlinear circuit simulation models. Nonlinear flux characteristics [...] were obtained by field calculations and then were tabulated and used in circuit model of the machine. Studies were concerned the change of working point influence of motor on basic parameters especially on electromagnetic torque with various basic control methods (current control: soft-chopping and hard-chopping, voltage control: soft and hard, and one-pulse control). In current control was only used hysteresis regulator which held phase current at a certain level. Current control is possible to base speed, voltage control with its particular case called single-pulse control has wider use because it can be used above base speed, but for high-speed operation single-pulse control is used.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych czteropasmowej maszyny SRM 8/6 pracującej w stanie ustalonym. Model symulacyjny opracowano w systemie Matlab/Simulink w oparciu o model matematyczny maszyny. Model symulacyjny zrealizowano w oparciu o bibliotekę SimPowerSystems, która zawiera przykładowo elementy półprzewodnikowe, źródła napięcia, sterowane źródła prądowe oraz bloki do pomiaru napięcia. Opis matematyczny maszyny SRM jest trudny do realizacji w nieliniowych obwodowych modelach symulacyjnych. Charakterystyki strumieniowe [...] wyznaczono metodami polowymi i wykorzystano do budowy modelu obwodowego maszyny. Przeprowadzono analizę wpływu zmiany punktu pracy na właściwości maszyny przy różnych metodach sterowania (sterowanie prądowe, napięciowe i jednopulsowe). W przypadku sterowania prądowego wykorzystano tylko regulator histerezowy, który utrzymywał wartość prądu pasmowego na określonym poziomie. Sterowanie prądowe możliwe jest do tzw. prędkości bazowej, podczas gdy sterowanie napięciowe wraz ze szczególnym przypadkiem sterowania jednopulsowego może być stosowane powyżej prędkości bazowej, ale dla pracy wysokoobrotowej stosowane jest sterowanie jednopulsowe.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.