Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  apron
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków- Balice to port lotniczy, który rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok liczba obsłużonych pasażerów wzrasta. Z tego względu lotnisko jest ciągle rozbudowywane. Pod koniec roku 2016 oddano do użytku nowy terminal pasażerski, a obecnie zakończono remont płyty postojowej. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wykorzystania płyty postojowej przed rozpoczęciem prac budowlanych i reorganizacji płyty. Obliczenia miały na celu sprawdzenie wykorzystania płyty, a w przyszłości porównania analiz sytuacji sprzed i po remoncie płyty. Analizę wykonano na podstawie udostępnionych danych zawierających informacje o liczbie operacji lotniczych zarejestrowanych w ciągu okresu jednego roku, rzeczywistych oraz rozkładowych czasach operacji lotniczych – przylotów i odlotów wraz z przydzielonym numerem stanowiska postojowego na płycie lotniska. Przeprowadzono analizę wykorzystania poszczególnych stanowisk w całym analizowanym okresie oraz wielkości czasów postoju samolotów na płycie, w tym z podziałem na linie lotnicze tradycyjne oraz niskokosztowe. Przeanalizowano wykorzystanie płyty i jej poszczególnych stanowisk w dniu, w którym lotnisko przyjęło największą liczbę samolotów. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy oraz wyliczone wartości charakteryzujące: wykorzystanie płyty w dniu o największej liczbie operacji, zajętość poszczególnych stanowisk w badanym okresie, średnie czasy postojów samolotów na płycie.
EN
Kraków John Paul II International Airport is an airport that is developing very dynamically. The number of serviced passengers increases year by year. For this reason, the airport is constantly being extended. At the end of 2016, a new terminal was opened, now also the apron is being renovated. The article is to analyse the use of the apron before construction works and reorganization of the plate. The calculations were made to check the apron use and, in the future, to be able to compare them with the analysis of the renovated apron. The analysis was performed on the basis of the data containing information on the number of aviation operations registered during one year, including actual and scheduled times of flight operations – arrivals and departures along with the allocated number of the parking stand at the apron. The analysis includes the usage of apron and its individual aircraft stands throughout the entire analysed period and the size of aircraft standstill times, including the division into traditional and low-cost airlines. The use of the apron and its individual stands on the day of the largest number of aircrafts accepted by the airport was analysed. The summary contains the most important conclusions from the analysis and the calculated values that characterize: the use of the apron on the day with the largest number of operations, the occupancy of individual positions in the examined period, the average aircraft standstill times.
EN
The study focuses on Upper Cretaceous - Palaeocene deposits from the Beskid Śląski mountain range in southern Poland constituting the Istebna Beds. The Istebna Beds, also referred to as the Istebna Formation, are part of the Silesian tectonic unit, which forms the Outer Carpathian fold-and-thrust belt (part of the Alpine-Carpathian system). The results of qualitative and quantitative lithological-sedimentological studies were the basis for the interpretation of lithofacies types, sedimentary processes and palaeoenvironment as well as for the reconstruction of the architecture of the depositional system. The analysis conducted on the basis of field description of the deposits shows the prevalence (nearly 70%) of siliciclastic strata representing a sandstone-conglomerate association (S-C), which is the main subject of this work. The S-C lithofacies: sandstones, gravelly sandstones, sandy conglomerates and conglomerates constitute the deposits formed mostly by mass gravity-flows such as sandy-to-gravelly debris flows. The distribution of the coarse-clastic material indicates a sediment supply from southerly directions and implies the presence of an active source area in the rear part of the Silesian Basin. A succession of the sandstone-to-conglomerate deposits with the secondary participation of other lithofacies, with a thickness of approximately two thousand metres, indicates temporary increased diastrophic activity in the Silesian Ridge (source area) and the intense denudation of this area. The uplift of the alimentation area and its destruction coinciding with enforced relative regression and the uncovering of the proximal depositional zone of the basin led to resedimentation of the older intrabasinal material and repeated mass deposition together with delivery of extraclasts of pre-existing rocks and minerals. The lithofacies development of the sandstone-to-conglomerate debrites and the related sedimentary palaeotransport directions suggest an accumulation domain in the form of a linear apron depositional system developed in a deep-water setting. Experimental modelling of subaqueous sandy flows has contributed to a better understanding of the complex genesis of deep-water sediment gravity flows developing in depositional systems rich in sand material.
PL
O bezpieczeństwie pracy w laboratorium mikrobiologicznym decyduje m.in. zastosowanie środków ochrony indywidualnej pracownika przed zagrożeniem. W artykule omówiono zasady właściwego doboru środków ochrony indywidualnej stosowanych podczas diagnostyki mikrobiologicznej.
EN
The safety work such as microbiological laboratory determined the use of personal protective equipment designed to protect workers against hazards. The article discusses the principles of proper personal protective equipment used during microbiological diagnostics.
EN
Baggage handling systems differ strongly between the high developed transports systems inside of the terminal and those on the apron, where it is moved by hand, if it is not transported in ULD and that causes high injury risks for the involved staff. The attempt of the "Zero-G-Loader" is the automation of unloading bulky baggage and thereby acceleration of the process is achieved
PL
Pomiędzy zaawansowanymi technologicznie systemami obsługi bagażu wewnątrz terminalu lotniczego a ręcznym przeładunkiem na płycie lotniska występują istotne różnice. Jeżeli bagaż na płycie lotniska nie jest przewożony w pojemnikach, to pracownicy obsługi naziemnej są narażeni na wypadki. Celem projektu "Zero-G-Loader" jest próba automatyzacji rozładunku bagażu i dzięki temu przyspieszenie całego procesu
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.