Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  refrigerating systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote An analysis of variance of fishing vessel refrigerating systems faults
EN
We have performed an analysis of variance to verify the hypothesis that independent variables differentiate the number of faults and frequencies of faults occurring in refrigerating systems installed on board fishing craft. The analysis specifies a probability with which identified factors may cause differences between values of observed category means. The grouping factors used in the analysis are: year of fault occurrence, fault category and a type of fishing vessel. We have tested hypotheses that mean numbers of faults or mean frequencies of fault occurrence are approximately equal in each group of independent variable. The examined faults of refrigerating system components, derived from data collected in the years 2007–2011, have been divided into seven categories and analyzed statistically. We have gathered and estimated 235 faults of refrigerating system components from 25 fishing vessels of the Polish fishing fleet. The vessels are divided into two types depending on the refrigerant used in their systems.
PL
W pracy zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji do sprawdzenia założenia, czy zmienne niezależne różnicują zmienne dotyczące liczby uszkodzeń oraz częstości uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem wyodrębnione czynniki mogą być powodem różnic między obserwowanymi średnimi grupowymi. Czynnikiem klasyfikującym wykorzystanym w tej analizie były: rok, kategoria uszkodzenia oraz rodzaj kutra. Badano hipotezy, że średnie liczby uszkodzeń lub średnie częstości uszkodzeń są równe w poszczególnych grupach zmiennej niezależnej. Przyjęto podział uszkodzeń elementów systemów chłodniczych na siedem głównych kategorii i przeprowadzono analizę na podstawie danych zgromadzonych w latach 2007–2011. Zebrano i oszacowano 235 uszkodzeń systemów chłodniczych z 25 kutrów polskiej floty rybackiej z terenów kraju. Analizie poddano dwa typy kutrów, uwzględniając za kryterium podziału rodzaj czynnika chłodniczego.
PL
W artykule przedstawiono pojęcie nisko temperaturowej energii odpadowej definiowanej jako "zimno". Następnie omówiono oszacowanie zasobów "zimna" odpadowego występującego w urządzeniach i instalacjach chłodniczych. Podstawowym zasobem "zimna" chłodziarek domowych, chłodziarek handlowych, chłodni lądowych lub transportowych urządzeń chłodniczych jest jego akumulacja w postaci szronu/lodu na powierzchni wymienników dolnego źródła ciepła. W dalszej części artykułu przedstawiono potencjalne możliwości wykorzystania "zimna" odpadowego do podniesienia efektywności energetycznej urządzeń.
EN
The idea of low-temperature waste energy referred to as "cold" is introduced in the paper. The estimation of resources of cold in refrigerating systems is discussed. A fundamental resource of cold in domestic and commercial refrigerators, cold stores or transport refrigerating systems is the accumulation of frost on the surface of heat source's heat exchangers. Potential possibilities of the utilization of waste cold to the increase of energy efficiency of refrigerating systems are presented subsequently.
PL
Analiza strat egzergii, z powodu nieodwracalności zjawisk zachodzących w obiegach ziębienia, znalazła zastosowanie w ocenie efektywności termodynamicznej jednostopniowych, sprężarkowych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych. Zagadnienie strat egzergii w dwustopniowych, absorpcyjnych urządzeniach ziębniczych nie było dotychczas rozpatrywane w literaturze w sposób szczegółowy. Przedstawiono propozycję ujednolicenia oceny efektywności energetycznej absorpcyjnych jedno- i wielostopniowych ziębiarek na podstawie występujących strat egzergii podczas realizacji ich obiegu termodynamicznego.
EN
For evaluation of two-stage thermodynamic cycle of an absorption refrigerating system internal and external losses of exergy can be used as criterion of its efficiency. Exergetic balance calculation of each of the particular processes of the cycle makes possible to present the substance's exergy values in a form of Sankey's chart which illustrates exergy losses plotting in the two-stage absorption system. The exergetic balance has the advantage over the energetic balance, as it shows not only results of losses but also their sources in the particular equipment of the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.