Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flashing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Trudne detale tarasów i balkonów (cz. 3). Okap i balustrada
PL
W trzeciej części artykułu dotyczącego trudnych detali balkonów i tarasów omówiono problemy związane z wykonaniem okapu i balustrady. Przedstawiono najczęstsze uszkodzenia tych fragmentów, a także metody poprawnego wykonania. Szczególną uwagę zwrócono na przydatność systemowych profili okapowych.
EN
The third part of the article concerning difficult details of balconies and terraces discusses problems related to the performance of eaves and balustrades. It presents the most frequently occurring damage of these elements, as well as methods of their proper performance. Particular attention is paid to the suitability of eaves profiles.
PL
W artykule omówiono najważniejsze zasady odprowadzania wody z dachów płaskich. Podano również informacje dotyczące wymagań stawianych obróbkom blacharskim. Przedstawiono i przeanalizowano niektóre złe stany techniczne systemu izolowania i odwodnienia nadziemnej części budynku wielkopowierzchniowego zaobserwowane podczas przeglądów okresowych.
EN
The article presents the major principles of flat roof drainage. It also contains information concerning requirements set for metal flashings. The article presents and reviews certain poor technical conditions of insulation and drainage of the above-ground part of a large-sized building, which were revealed during periodical servicing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych lokalnego współczynnika przejmowania ciepła. Wymiana ciepła odbywała się między ogrzewaną ścianką kanału a przepływającym wewnątrz czynnikiem chłodniczym (R134a i R404A). Wykorzystano 12, wykonanych ze stali nierdzewnej, rurek o średnicy wewnętrznej w zakresie dw = 0,64 ÷ 2,30 mm. Rurki tej średnicy, tzw. minikanały wykorzystuje się do budowy miniaturowych wymienników ciepła. Badania przeprowadzone w zakresie gęstości strumienia masy (wp) = 350 ÷ 1400 kg/(m2s) i gęstości strumienia ciepła dochodzącej do q = 90 kW/m2 pozwoliły zaobserwować występowanie, nie obserwowanego w kanałach konwencjonalnych, zjawiska flashingu. Wykazano, że w strefie objętej występowaniem zjawiska flashingu warunki wymiany ciepła pogarszają się, a wartość lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w tej strefie może spaść nawet o 50%.
EN
The paper presents the results of experimental investigations on the heat transfer coefficient. The heat was transferred between the heated channel wall and the refrigerant flowing inside the channel. Refrigerants R134a and R404A were used as a working fluid. During the experiments 12 tubes were used. The tubes were made of stainless steel and their inner diameter was: 0.45, 0.55, 0.80, 1.10, 1.15, 1.30, 1.35, 1.40, 1.60, 1.68, 1.94 and 2.30 mm. Channels with the above mentioned diameters are called minichannels and they are used to build miniaturized heat exchangers. The study was conducted in six series in which the mass flux density was changed (Table 1). During each series the heat flux density was stepwise increased and then decreased. Its maximum value was q = 90 kW/m2. This allowed obtaining the forced convection heat transfer or boiling phenomenon. In some cases, it was noted that the flashing phenomenon occurred. This phenomenon occurred when the local pressure was lower than the saturation pressure (at a given temperature). It revealed the evaporation of a liquid, not by applying heat from the wall, but by using the latent heat (heat of evaporation) [4, 5]. Reduction in the local pressure below the saturation pressure was common in minichannels. The reason is large pressure drops which occur in tubes of such small diameters. The flashing phenomenon was not observed inside conventional channels. The results of this study showed that in the zone of its occurrence the value of the local transfer coefficient decreased significantly (Figures 5 ÷ 8). During the experimental investigations the value of the local heat transfer coefficient decreased to 50%. From the conducted research it follows that the existence of the flashing phenomena in heat exchangers is harmful.
5
Content available remote Elementy ceramiczne w zaworach regulacyjnych
PL
W zaworach regulacyjnych występuje szereg zjawisk, które działają destrukcyjnie na elementy wewnętrzne zaworu, doprowadzając do ich przedwczesnego zużycia, a nawet awaryjnego uszkodzenia. Zakłóca to proces technologiczny i niejednokrotnie jest przyczyną dużych strat.
PL
Woda jest substancją, która występuje najczęściej w naturze i może przyjmować różne stany skupienia. Przemiany fazowe zachodzące w wodzie są przedmiotem naszego codziennego doświadczania. Mogą one zachodzić spontanicznie, lub także mogą być one inicjowane przez człowieka w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach. Do najbardziej ciekawych przemian, które zachodzą w tym płynie są kondensacja i flashing. Oba te zjawiska mogą być zainicjowane poprzez szybką zmianę ciśnienia, zatem są to przemiany indukowane „naprężeniowo”. Zjawiskiem branym pod uwagę w realizowanych badaniach jest kondensacja pary wodnej. W części NP kondensacyjnej turbiny parowej przedostatni i ostatni stopień pracują w obszarze, w którym zachodzi zjawisko tzw. spontanicznej kondensacji, która jest nierównowagowym przejściem fazowym. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń przepływu pary w części NP turbiny parowej mocy 200MW i porównano je z danymi eksperymentalnymi. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem różnych sposobów modelowania przepływu pary.
EN
Water is a substance, which occurs most commonly in nature and can exist in different states of aggregation. Phase transformations, taking place in the water, are a subject of our everyday experience. They happen spontaneously or are initiated by a man in a various kinds of machines and devices. The most interesting phenomenons, occurring in this fluid, are condensation and flashing. Both of these phenomenons can be initiated through a rapid pressure change, therefore there are a stress induced phase transitions brought about the mechanism of local tension of the fluid. Condensation was the main object of the research. In the experimental part of the work only condensation has been taken into account. Actually, in the CFD literature, there are three main types of non-equilibrium condensation models. These three main types of models are: the single continuum approach (called also single-fluid approach), the Eulerian –Eulerian multi-phase approach (called also two-fluid approach) and Lagrangean-Eulerian Fluid Solid Interaction approach. In this part, there have been taken the attempts of different condensation models comparison. Numerical calculation, done using the CFD code, are confronted with a classical experiment IMP PAN made in the de Laval nozzle.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wrzenia czynnika chłodniczego R134a w przepływie w minikanałach. Badania wykonano w mini kanale rurowym o średnicy wewnętrznej 1,68 mm. N a podstawie wyników badań wykreślono krzywe wrzenia. Z analizy źródeł literatury i badań własnych stwierdzono, że nie można przenosić w sposób bezpośredni opisu wrzenia w kanałach konwencjonalnych do minikanałów. Szczególny wpływ na krzywe wrzenia w minikanale rurowym mają niestabilne zjawiska zerowego kryzysu wrzenia i flashingu. Wyniki badań przedstawione w pracy stanowią nowe spojrzenie na wpływ zjawiska flashingu na krzywe wrzenia w minikanałach.
EN
Refrigerant R134a single-phase and two-phase flow beat transfer in a stainless steel cylindrical tube of 1,68 mm of internal diameter were investigated. The results are presented in the form of boiling curves. Review of literature and the results of own experiments showed differences between curves made for conventional channels and minichannels. The boiling curves evidenced the existence of boiling hysteresis and the phenomenon of zero boiling crisis. Significant influence of flashing process on minichannels flow boiling curves was presented.
8
Content available remote Obróbki papowe
PL
Nawet najlepsza gatunkowo papa wierzchniego krycia i systemy orynnowania nie uchronią dachu przed przeciekami, o ile - wraz z obróbkami blacharskimi - nie zostaną dokładnie wykonane obróbki papowe. Artykuł przedstawia tylko niektóre z najczęściej spotykanych rodzajów obróbek papowych. Każdą z nich można wykonać innym sposobem, w zależności od konstrukcji obiektu, stopnia nachylenia połaci dachowej, użytych materiałów pokryciowych, liczby załamań płaszczyzn dachowych itd.
9
Content available remote Obróbki blacharskie
PL
Termin „obróbki blacharskie” określa: 1) - ogół prac wykończeniowych związanych z zakładaniem orynnowania na dachach, 2) - prace wykończeniowe na dachach kry tych blachodachówkami oraz 3) - akcesoria wykończeniowe wykonane z blachy, a czasem też z innych materiałów. Obróbki mają uszczelnić dach przed przenikaniem wody do jego konstrukcji, zapewnić skuteczne jej odprowadzenie do systemu orynnowania z miejsc, gdzie pokrycie graniczy z innymi elementami dachu (na połączeniach, stykach i załamaniach), a także zapewnić estetyczny wygląd dachu. Jakość obróbek decyduje o szczelności pokrycia, dlatego należy zadbać o ich poprawne wykonanie.
EN
The characteristics of flashing-induced instabilities, which are of importance for the start up of natural-circulation boiling water reactors, are studied. Experiments at typical start-up conditions (low power and low pressure) are carried out on a steam/water natural circulation loop. Flashing and the mechanism of flashing-induced instability are analysed.
EN
The stability of a natural circulation Boiling Water Reactor (BWR) under low-power low-pressure conditions is studied. For low pressure, the so-called flashing phenomenon plays an important role. It is shown that an extra dimensionless parameter, the flashing number, is needed to describe the stability of a natural circulation reactor in the dimensionless operational map. As pressure decreases the range in which the reactor is unstable with respect to so-called type-I instabilities broadens. The experimental facility CIRCUS has been built to study the stability of a natural circulation reactor under low-power low-pressure conditions. First test results show flashing induced oscillations, with the oscillation period governed by the loop circulation time.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.