Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Exemplifying the Zero Waste Concept in smart cities
EN
Due to the environmental imbalance on our planet, the concept of zero waste is gaining importance day by day. It is essential in the aspect of production and consumption cycle management and responsible waste management in urban space. The aim of this article is to exemplify methods of reducing waste in smart cities according to the author's Waste Management for Generation, Environ-ment, and Gains (WM2GEG) scheme. A structured interview method was used to collect data, and the research sample was selected using the Smart City Index 2020. The study identified environmentally, socially friendly, and economically beneficial methods of rational waste management, such as composting organic waste, creating underground waste containers, and incinerating waste with energy recovery. Specific ways to reduce waste are also presented, such as banning disposable packaging and obtaining energy from renewable sources.
PL
W obliczu zachwianej równowagi środowiskowej naszej planety koncepcja zero waste z dnia na dzień zyskuje na znaczeniu. Szczególnie ważna jest ona w aspekcie zarządzania cyklem produkcyjno-konsumpcyjnym oraz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami w przestrzeni miejskiej. Celem niniejszego artykułu jest egzemplifikacja metod ograniczenia ilości odpadów w smart cities zgodnych z autorskim schematem Zarządzanie Odpadami dla pokoleń, przyrody i zysków (ZO2PPZ). W pozyskiwaniu danych wykorzystano metodę wywiadu ustrukturyzowanego, zaś próbę badawczą wyselekcjonowano korzystając z Smart City Index 2020. Badanie pozwoliło na identyfikację przyjaznych środowisku i społeczeństwu oraz korzystnych z ekonomicznego punktu widzenia metod racjonalnego gospodarowania odpadami, takich jak np. kompostowanie odpadów organicznych, tworzenie podziemnych kontenerów na śmieci oraz spalanie odpadów z odzyskiem energii. Przedstawiono także konkretne sposoby ograniczenia ilości odpadów, takie jak między innymi zakaz korzystania z opakowań jednorazowych oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
2
Content available remote Soft skills of engineers in view of industry 4.0 challenges
EN
Technological development is changing the skills model for employees in industry 4.0. Technical and IT competencies remain crucial for an engineer, however employers are increasingly appreciating soft skills, especially those that facilitate teamwork and communication or co-creation of innovations with customers and external stakeholders. The article presents good practices for developing soft skills in engineers in industry 4.0 within the project "Curriculum Development of Master's Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry - MSIE4”.
3
Content available remote Badania zmęczeniowe poliamidów w aspekcie innowacji
PL
Państwa członkowskie UE są zobowiązane do zmniejszania ilości odpadowych tworzyw sztucznych kierowanych na składowiska odpadów. Zgodnie z zasadami nowoczesnej gospodarki obowiązującymi w Unii Europejskiej należy dążyć do maksymalizacji odzysku materiałowego (recyklingu). Niekontrolowana gospodarka odpadami powoduje, że ilość odpadów znacznie zwiększyła się w ostatnich latach, stwarzając zagrożenia dla środowiska. W związku z tym technologicznie i ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie ich w miejscu powstawania. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie poliamidów jako elementów konstrukcyjnych, często poddawanych obciążeniom cyklicznym podczas użytkowania. Obecnie prowadzone są również badania z wykorzystaniem odpadów poliamidów. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają efektywne zastosowanie uzyskanych ekopolimerów, a w perspektywie ich produkcję.
EN
Four com. polyamides were formed by injection moulding and tested for fatigue strength (tension-compression) at frequency 1 Hz (up to 3000 cycles) to det. the hysteresis loops. In some cases, a strengthening of the test pieces was obsd.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.