Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motor drive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Variable applications and methodologies are used in the Digital Twin technology. Digital Twin as a trending technology is also a general topic of many industry-oriented research projects. To develop and implement a novel technology, a detailed study of any single part of a system is required. This paper presents a development case study of the parametric Digital Twin of autonomous electric vehicle transmission. Digital Twin combines the advantages of software models and real equipment to reduce total test runs and safe maintenance. The primary duty of the Digital Twin is to allow complete synchronization and connectivity between virtual and real entities. The paper presents a detailed structural description of the virtual entity that considers the parametrization of the transmission.
EN
To achieve high-efficiency and stable brake of a front-and-rear-motor-drive electric vehicle (FRMDEV) with parallel cooperative braking system, a multi-objective optimal model for brake force distribution is created based on radial basis function (RBF). First of all, the key factors, which are the coefficient of brake force distribution between the front and rear shafts, the coefficient of brake force distribution at wheels, the coefficient of regenerative brake force distribution between front and rear axles, that influence the brake stability and energy recovery of the FRMDEV are analyzed, the fitness functions of brake stability and energy recovery are established. Secondly, the maximum allowed regenerative brake torque influenced by the state of charge of battery is confirmed, the correction model of the optimal distribution coefficient of regenerative brake force is created according to motor temperatures. Thirdly, based on HALTON sequence method, a two-factor database, vehicle velocity and brake strength, that characterizes vehicle operation is designed. Then an off-line response database of the optimal brake force distribution is established with the use of particle swarm optimization (PSO). Furthermore, based on hybrid RBF, the function model of the factor database and the response database is established, and the accuracy of the model is analyzed. Specially, the correlation coefficient is 0.995 and the predictive error variance is within the range between 0.000155 and 0.00018. The both indicate that the multi-objective distribution model has high accuracy. Finally, a hardware-in-loop test platform is designed to verify the multi-objective optimal brake force distribution model. Test results show that the real-time performance of the model can meet the demand of engineering application. Meanwhile, it can achieve both the brake stability and energy recovery. In comparison with the original brake force distribution model based on the rule algorithm, the optimized one proposed in this paper is able to improve the energy, recovered into battery, by 14.75%.
EN
The estimation methodology of induction motor angular velocity and rotor flux space vector has been presented in the paper. The estimation algorithms are based on the motor inductance frequency characteristic and the machine secondary multi-loop equivalent circuit, approximating this characteristic in the considered frequency range. The characteristic reproduces variability of rotor electromagnetic parameters, resulting from the skin effect in rotor conductive elements, which constitutes the main cause of these parameters’ variability in the case of induction motors with deep-bar cage or solid rotors. Given the above, during an estimation process of induction motor specified state variables, the simultaneous reconstruction of instantaneous values of rotor electromagnetic parameters is not required. The waveforms of angular velocity and rotor flux space vector magnitude reconstructed with the use of the proposed estimation algorithms have been compared with the corresponding waveforms reconstructed by means of the classical model reference adaptive system (MRAS)-type estimator.
PL
W artykule została przedstawiona metodyka estymacji prędkości kątowej oraz wektora przestrzennego strumienia wirnika silnika indukcyjnego. Algorytmy estymacji oparte są o częstotliwościową charakterystykę indukcyjności silnika oraz wieloobwodowy po stronie wtórnej schemat zastępczy maszyny, aproksymujący tę charakterystykę w rozpatrywanym zakresie częstotliwości. Charakterystyka ta odwzorowuje zmienność parametrów elektromagnetycznych wirnika, wynikającą ze zjawiska wypierania prądu w przewodzących elementach tego wirnika, stanowiącego główną przyczynę zmienności tych parametrów w przypadku silników głębokożłobkowych lub z litym wirnikiem. Biorąc powyższe pod uwagę, w trakcie procesu odtwarzania określonych zmiennych stanu silnika indukcyjnego, nie jest wymagana równoczesna estymacja chwilowych wartości parametrów elektromagnetycznych wirnika. Przebiegi prędkości kątowej oraz modułu wektora przestrzennego strumienia wirnika odtworzone przy użyciu proponowanych algorytmów estymacji zostały porównane z przebiegami odpowiednich wielkości odtworzonymi za pomocą klasycznego estymatora typu MRAS.
PL
Firma Aniro Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku oraz swoich klientów, uzupełnia swoją ofertę handlową o nowoczesne, innowacyjne układy rozruchowe skandynawskiego dostawcy Emotron (część koncernu CG Drives & Automation). Nowa gama softstartów, serii TSA, oferuje wszystko to, co przetwornica częstotliwości, poza regulacją prędkości obrotowej silnika. Łagodny start/stop, pełna gama zabezpieczeń silnika, ogromna funkcjonalność, wbudowany stycznik obejściowy, bardzo korzystny stosunek jakości do ceny – to główne cechy wyróżniające serię TSA na tle alternatywnych modeli konkurencji.
5
Content available remote Napęd bezszczotkowego silnika prądu stałego z rozmytym regulatorem prędkości
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego, w którym układ sterowania wykorzystuje logikę rozmytą. Głównym celem było opracowanie regulatora prędkości obrotowej silnika w postaci regulatora rozmytego. Ma on zapewnić lepsze właściwości regulacyjne. Punktem odniesienia były wyniki jakości regulacji prędkości obrotowej otrzymane przy zastosowaniu klasycznego regulatora proporcjonalno-całkującego.
EN
This paper presents the simulation of brushless DC motor drive, wherein the control system uses fuzzy logic. The main objective was to develop a speed controller in the form of fuzzy controller. This solution aims to provide better control properties. The reference point were the results of the speed control obtained using the conventional proportional-integral controller.
PL
Silniki bezszczotkowe z magnesami trwałymi charakteryzują się m. in. większą sprawnością, trwałością i kulturą pracy. Dlatego też w wielu zastosowaniach zastępują one silniki prądu stałego czy silniki asynchroniczne. Ze względów praktycznych istotną kwestią jest znajomość ich właściwości eksploatacyjnych. W artykule zaprezentowano badania symulacyjne komputerowych modeli elektrycznych układów napędowych z bezszczotkowymi silnikami z magnesami trwałymi. Przedstawiono uzyskane wyniki dla wybranych warunków pracy.
EN
Brushless motors with permanent magnets are characterized by higher efficiency, greater durability and quality of work. Therefore, in many applications, they replace DC motors and asynchronous motors. For practical reasons, an important issue is the knowledge of their operational properties. This paper presents computer models and simulations of 3-phase brushless permanent magnet motor drives. The results of simulation testing are presented.
7
Content available remote Napędy pomp o stopniu ochrony IP68
8
Content available remote Development of a BLDC motor drive with improved output characteristics
EN
A brushless DC (BLOC) motor controI based on rotor position sensing scheme is discussed in this paper. A PIC microcontrolIer is employed to generate pulse width modulation (PWM) signals for driving the power inverter bridge. Parameters required for power PWM generations have been programmed, which provide flexible and online source code modifications in accordance with the motor and circuit requirements. Hardware implementation and simulation results show the effectiveness of the developed motor drive. The flexibility offered by the developed motor controI and drive enables the implementation of difference controI algorithms for improving the output characteristics of the BLDC motor.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie silnikiem bezszczotkowym OC bazujące na czujnikach pozycji wimika. Mikrokontroler jest wykorzystywany do wytwarzania sygnału PWM zasilającego przekształtnik. Parametry wymagane do generacji sygnału PWM są programowane w zależności od wymagań silnika i napędu. Badania modelu i symulacje pokazują skuteczność zaproponowanej metody.
PL
W artykule zawarto porównanie wybranych właściwości silnikowych filtrów pasywnych LC, ograniczających wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne płynące przez pojemności pasożytnicze kabli silnikowych i silników. Przeprowadzono badania wybranych filtrów LC stosowanych w napędach zasilanych z sieci górniczych, w układzie sieciowym typu IT. W badaniach oceniających efektywność filtracji prądów doziemnych uwzględniono takie kryteria jak: napięcie względem ziemi punktu neutralnego uzwojeń stojana silnika, prąd doziemny w przewodzie ochronnym PE oraz napięcie fazowe zasilania przemiennika częstotliwości i napięcie międzyfazowe zasilania silnika.
EN
In the article basic features' comparison of different kinds of passive LC motor filters, utilized in order to reduce inverter's the differential and common voltage in the frequency converters drives, is presented. Filters' examinations were prepared for non-grounded power supply of electrical drives (IT mains) where parasitic ground capacitances of a screened motor cable have significant value. Filters were compared under following criteria: voltage of stator windings neutral point to grounded motors cover, high frequency parasitic current in PE conductor, value of frequency converter phase-ground and value of motor phase-phase voltage. Examinations were made for unscreened and screened motor cables.
EN
The paper deals with the sliding-mode torque control of induction motor drives. Two possible control strategies are presented, with stator and with rotor flux stabilization. Mathematical model of the considered drive system and control algorithm is presented. Simulation and experimental results are demonstrated to verify the described algorithms.
11
Content available remote Interaction of the driving motor and axially moving beam in textile machines
EN
In this paper a mathematical model for a motor driven reciprocally moving beam is formulated. The partial differential equation of the beam is replaced by an ordinary differential equation, primarily describing the mode of vibration. Using the principle of virtual work, an equation for the driving system is derived. The set of equations is solved numerically. It is demonstrated that motion close to a frequency twice higher than the frequency of natural vibration is unstable.
PL
W pracy sformułowano matematyczny model belki o ruchu zwrotnym napędzanej silnikiem elektrycznym. Równanie różniczkowe cząstkowe zastąpiono równaniem różniczkowym opisującym pierwszą postać drgań. Wykorzystując zasadę prac wirtualnych wyprowadzono równanie układu napędowego. Układ równań został rozwiązany numerycznie. Pokazano, że ruch bliski podwójnej częstości drgań własnych jest niestateczny.
PL
Przedstawiono prototypowy napęd lekkiego wózka zasilanego z baterii akumulatorów, z wykorzystaniem w konstrukcji silnika magnesów neodymowych oraz optycznych czujników położenia.
EN
The paper presents the prototype drive of light, battery powered truck. The driven motor is designed with neodymium magnets and optical position sensors.
14
Content available remote Regulatory rozmyte dla napędu prądu stałego
PL
Zaprezentowany kaskadowy układ sterownika napędu z silnikiem prądu stałego, zasilanego z przekształtnika tyrystorowego ma pętlę stabilizacji prądu i prędkości. Z bloków Simulink-a zbudowano model symulacyjny, który zawiera układ mechaniczny, silnik prądu stałego, przekształtnik tyrystorowy i układ sterowania. Przyjęto, że regulatory prądu i prędkości są regulatorami PI, z nastawami dobranymi przybornikiem Nonlinear Control design (NCD) Blockset. Zaprojektowano rozmyte regulatory PI prądu i prędkości typu Mamdani i Sugeno, z wykorzystaniem Fuzzy Logic Toolbox. Przeprowadzono badania symulacyjne pracy napędu przy skokowej zmianie momentu obciążenia silnika i znaczącej zmianie momentu bezwładności układu mechanicznego. Porównywano przebiegi przejściowe prądu stojana i prędkości silnika dla ukałdu sterowania z regulatorami klasycznymi PI i rozmytymi typu Mamdani i Sugeno.
EN
The control system of D.C. (Direct Current) motor drive with two feedback loops is considered. First loop is used for stabilization of armature current, second loop is used for speed stabilization. Simulink model was used for simulation of D.C. motor drive and mechanical system. Nonlinear Control design (NCD) Blockset was used for tuning PI controller parameters. Mamdani and Sugeno fuzzy controllers were designed using Fuzzy Logic Toolbox. the moment of inertia and disturbance load were changed independently several times. Time response of armature current and motor speed against disturbances of load torque and moment of inertia was tested for the above system. Drive systems using fuzzy controllers (Mamdani and Sugeno) were compared with drive using conventional PI controllers.
PL
Przemienniki częstotliwości to urządzenia energoelektroniczne, które poprzez zmianę częstotliwości i amplitudy napięcia w falowniku wyjściowym, energooszczędnie regulują prędkość obrotową i moment silników elektrycznych prądu przemiennego. Przemysłowy przemiennik częstotli-wości składa się z prostownika, obwodu pośredniego, falownika oraz układu sterowania i zabezpieczeń.
PL
PDL Electronic Ltd od 25 lat jest międzynarodowym liderem w dziedzinie rozwoju napędów dla silników prądu zmiennego. Zespół PDL Electronic ma ogromne doświadczenie badawczo-rozwojowe, dostarczając wielu rozwiązań dla zaawansowanych napędów silnikowych przeznaczonych do obsługi wszystkich aplikacji przemysłowych. PDL Electronics projektuje i produkuje urządzenia od 0,25 kW do ponad 1 MW.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.