Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study presents the results of comparative tests concerning the destruction process of specimens made of material DD11, for which different hole-forming technologies (i.e. drilling and piercing) were applied. For the analysis of cross-sectional properties of a specimen in the process of destruction, relative vibrations of the specimen’s free end as a function of vibrations of a forcing mechanism (vibration inductor) were selected as the diagnostic signal. The tests were carried out on a test stand on which the destruction process of the material’s cross-section was induced by the specimen’s inertial force. Based on the conducted testing, it was found that the average value of cycles to damage a specimen with holes made using the drilling technique were more durable than the specimens with holes made using the piercing method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych procesu destrukcji próbek wykonanych z materiału DD11, dla których zastosowano różne technologie formowania otworów w postaci wiercenia i wykrawania. Do analizy właściwości przekroju próbki w procesie destrukcji jako sygnał diagnostycznych wybrano drgania względne swobodnego końca próbki w funkcji drgań mechanizmu wymuszającego (wzbudnika drgań). Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, w którym proces destrukcji przekroju materiału wywoływany jest przez siłę bezwładności próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że próbki z otworami wykonanymi techniką wiercenia charakteryzują się większą trwałością w stosunku do próbek, w których otwory wykonano metodą wykrawania.
EN
This paper presents a method of identifying fatigue cracking of specimens made of material DD11 based on selected characteristics of the vibration signal. Acceleration of vibrations of the free end of a specimen was taken for an analysis of specimen properties during the process of fatigue cracking. Features which enable identification and monitoring of the process of specimen cross-section cracking were indicated for the diagnostic signal. The study was conducted on an original test stand in which the process of the destruction of material cross-section is caused by a specimen’s inertia force. The study results indicated that the presented method of identification of a specimen structure change can be applied to identify the technical condition of a structure in regard to a loss of continuity and structure properties (e.g., mechanical and fatigue cracking). The results of vibration analysis were verified by penetration methods and by microscopic observation.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji procesu pękania zmęczeniowego próbek wykonanych z materiału DD11 na podstawie wybranych cech sygnału drganiowego. Do analizy właściwości przekroju próbki w procesie pękania zmęczeniowego jako sygnał diagnostyczny wybrano przyśpieszenie drgań swobodnego końca próbki. Dla tego sygnału diagnostycznego wskazano cechy umożliwiające identyfikację oraz monitorowanie procesu pękania przekroju próbki. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, w którym proces destrukcji przekroju materiału wywoływany jest przez siłę bezwładności próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że prezentowana metoda identyfikacji zmiany struktury próbki może mieć zastosowanie do identyfikacji stanu technicznego konstrukcji w aspekcie utraty ciągłości i właściwości struktury (np. pęknięcia mechaniczne, zmęczeniowe). Wyniki analizy drganiowej weryfikowano metodami penetracyjnymi oraz poprzez obserwacje mikroskopowe.
EN
The paper describes a method of accelerated fatigue strength testing of elements with the use of inertia forces. The presented test method is dedicated to the selected materials, constructions and joints used in the production of wheel rims for motor vehicles, tractors and special vehicles. The analysis of the fatigue process in machinery components and the evaluation of its state in terms of product quality control can be divided into: quasi-static analysis, resonance analysis, and the one generally used today – virtual fatigue analysis. Virtual analysis is applicable to new components and/or structures released to production according to the concept based on the interaction of theoretical and working models in the context of service life prediction. The purpose of this paper is to present a tool for examination, and a method allowing the identification of the beginning of the fatigue cracking process in structural components. The demonstrated method belongs to the destructive testing group. Cracking process analysis and identification is based on a multiparameter analysis of vibration signals in the amplitude-frequency domain. Inertia force is used in the test piece destruction process. The discussed method is applicable to a wide range of fatigue tests for structural components in the quality control process for materials and combinations of these materials. The method has been employed in the production of low-speed and special machinery wheel rims by Polkar Warmia Ltd.
PL
W artykule opisano budowę oraz funkcjonowanie głównych elementów zautomatyzowanego urządzenia do łączenia zwijek obręczy kół w kontekście: technicznym, technologicznym oraz innowacyjności zarówno urządzenia, jak i metody łączenia obręczy kół metodą spawalniczą. Prezentowana praca jest efektem współpracy pomiędzy przemysłem a szeroko rozumianą "nauką", której wynikiem jest opracowanie prototypu urządzenia, przeprowadzenie jego badań weryfikacyjnych oraz przygotowania go do wdrożenia na zautomatyzowanej linii do produkcji zwijek obręczy kół. W pracy skupiono się na prezentacji ogólnej budowy przedmiotowego urządzenia do łączenia zwijek obręczy kół pomijając proces spawania, gdyż stanowi on odmienny problem. Wyżej wspomniana współpraca skutkowała zgłoszeniem patentowym.
EN
The article describes the construction and operation of the main elements of an automated device for joining bundles of wheel rims. The following aspects are touched: technical, technological and innovation, both for device itself as well as method of joining rim wheels by welding. The presented work including development of a prototype device, verification tests, and implementation of automated production line of bundles wheels is the result of collaboration between industry and the "science". The paper focuses on the presentation of the overall construction of the device leaving the welding process as a different problem. The aforementioned cooperation resulted in patent application.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.