Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekształtniki energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przekształtniki energoelektroniczne obciążają sieć elektroenergetyczną niesinusoidalnym prądem i mocą bierną indukcyjną. Współczynnik mocy przekształtnika w najkorzystniejszych warunkach osiąga wartość 0,7. Niesinusoidalne przebiegi prądu i napięcia oraz niski współczynnik i mocy przekształtników dużej mocy powodują, że nie są one elektromag- netycznie kompatybilne. Z tego względu występuje konieczność ograniczenia wyższych harmonicznych prądu i napięcia generowanych do sieci oraz konieczność kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Wyższe harmoniczne ogranicza się poprzez filtry rezonansowe kolejnych harmonicznych v = 6n š l, gdzie n = l, 2, 3 itd., a kompensację mocy biernej poprzez szybko działające kompensatory statyczne lub rotacyjne. Jednak filtry rezonansowe i kompensatory mocy biernej pracują wspołzależnie, tzn. filtry wyższych harmonicznych zmieniają bilans mocy biernej (1. harmonicznej) przekształtnika, a układ kompensacji mocy biernej wpływa na zawartość wyższych harmonicznych w sieci elektroenergetycznej. W artykule przedstawiono ten związek przy kompensatorze statycznym (baterii kondensatorów) i kompensatorze rotacyjnym (maszynie synchronicznej).
EN
Characteristic of the voltage distortion factor (THD total harmonic distortion). Interdependence of resonance filters and reactive power neutralizers in an electrical power network. Analysis of the influence of a static reactive power neutralizing system and the rotational nautralizer on the contents of upper harmonic generated to the network.
PL
Przekształtniki półprzewodnikowe są urządzeniami o dużej niezawodności działania, co potwierdzono pozytywnymi doświadczeniami zgromadzonymi podczas wieloletniej ich eksploatacji, często w bardzo ciężkich warunkach środowiskowych (np. napędy trakcyjne lokomotyw kolejowych, przekształtniki systemów przesyłowych prądem stałym wysokiego napięcia - HVDC). Stosowane w przekształtnikach przyrządy półprzewodnikowe dużej mocy, o prądach znamionowych przekraczających kilkaset amperów, przy napięciach znamionowych większych od l kV, są na ogół również eksploatowane w bardzo ciężkich warunkach, jeżeli chodzi o poziom narażeń elektrycznych, cieplnych i mechanicznych. Aczkolwiek są to przyrządy o dużej niezawodności działania, to nie można zupełnie wykluczyć ich sporadycznych awarii, które mogą być groźne dla otoczenia, tj. dla obsługi i samych urządzeń energoelektronicznych.
EN
Properties of the casing of high-power semiconductor devices under break-down conditions. Mechanism of the damage to transistor units 16BT during short-circuits.
PL
Dostępność źródeł energii i wpływ przemian energetycznych na środowisko są dzisiaj istotnymi problemami dla świata ze względu na jego rozwój gospodarczo-społeczny. Według prognoz zapotrzebowanie na energię pierwotną w roku 2020 będzie o połowę większe niż w roku 1995, a zużycie paliw stałych w ciągu czterdziestolecia 1980-2020 ma się podwoić. Wiąże się to ze znacznie zwiększoną emisją gazów i intensywniejszym wytwarzaniem innych czynników nieobojętnych dla środowiska naturalnego i człowieka. Działania podjęte przez społeczność międzynarodową zmierzają do zminimalizowania skutków tego procesu. Duże znaczenie ma wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Na konferencji w Kyoto w 1997 r. wiele państw zobowiązało się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w zbliżającym się 25-leciu. Założony wzrost światowego rynku energii odnawialnej i wyposażenia do jej produkcji w tym okresie przedstawiono w tab. I.
EN
Utilization of energy from renewable sources in the world and Poland. Converters in the renewable energy system. Analysis of requirements imposed on the quality of energy from renewable sources transmitted to a network. Application of energy accumulators.
PL
W układzie energoelektronicznym półprzewodnikowy przyrząd mocy spełnia funkcję łącznika, dzięki któremu przez odpowiednie sterowanie można przekształcać parametry energii elektrycznej zgodnie z życzeniami użytkowników. Wymaga się, aby przyrząd działał szybko, ale bez wytwarzania nadmiernych sygnałów zakłócających, miał wystarczająco duże prądy i napięcia, aby nie było potrzeby łączenia równoległego lub/i szeregowego w celu uzyskania żądanej mocy wyjściowej układu, wykazywał wymaganą niezawodność działania oraz był bezpieczny dla obsługi przekształtnika i środowiska.
EN
Economic aspects of high-voltage power electronic devices. Limitations of improving power electronic devices. Basic criteria for selection of semiconductor devices for high-power converters. Profits resulting from an innovation of system solutions.
PL
Układy energoelektroniczne są urządzeniami, w których energia dostarczana z sieci energetycznej jest przekształcana jedno- lub wielokrotnie. W procesie przekształcania wartość i kształt napięcia względem obudowy i poszczególnych obwodów mogą być różne. W ostatnich latach bezpieczne użytkowanie przekształtników stało się przedmiotem zainteresowania międzynarodowych organizacji normalizacyjnych (IEC). Prace prowadzone w tym kierunku opierają się na wieloletnich doświadczeniach związanych z eksploatacją układów energoelektronicznych o różnych zastosowaniach [4]. Uzupełnia się terminologię (tab. I) niezbędną do jednoznacznego formułowania wymagań dotyczących bezpiecznego użytkowania przekształtników. Do takich pojęć należą znormalizowane w skali globalnej kategorie przepięciowe i napięcia decyzyjne.
EN
Influence of overvoltage hazards to semiconductor power devices. Consideration is given to the kinds of insulation for the particular converter circuits and casings. Classes of the decisive voltages and voltage tests of insulation are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.