Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic system of Polish Armed Forces
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) realizujących zadania poza granicami kraju. Celem opracowania jest identyfikacja zadań, jakie terytorialny system zabezpieczenia logistycznego realizuje na rzecz kontyngentów wojskowych uczestniczących w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Autor przedstawia dostępne opcje organizacji zabezpieczenia logistycznego PKW, w tym rozwiązania logistyki wielonarodowej. Następnie opisuje rolę poszczególnych elementów systemu logistycznego SZ RP w zakresie wsparcia PKW, poddając szczególnej analizie zadania realizowane przez jednostki terytorialny system zabezpieczenia logistycznego, tj. regionalne bazy logistyczne i wojskowe oddziały gospodarcze.
EN
The article concerns the problems of the logistic support of Polish military contingents (PMC) performing tasks outside the country. The aim of the study is to identify the tasks that the territorial logistic system performs for military contingents participating in multinational operations outside the country. The author presents available options of the organization of logistic support of PMC, including multinational logistics solutions. Then describes the role of the individual elements of the logistics system of Polish Armed Forces in the support of PMC, subjecting specific analysis tasks carried out by the units of territorial logistic support system i.e. regional logistic bases and military support units.
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce logistyki i możliwości wykorzystania wojskowego systemu logistycznego w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Prezentuje aktualny stan organizacyjny i potencjał systemu oraz analizę możliwości wykonawczych w zakresie realizacji zadań logistycznych na rzecz poszkodowanych i sił realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych. Przedmiotem artykułu są potencjał logistyczny oraz możliwości wykonawcze pododdziałów logistycznych SZ RP w zakresie realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Celem jest identyfikacja i ocena rozwiązań dotyczących funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego oraz określenie zakresu możliwych zadań dla pododdziałów sił zbrojnych w czasie sytuacji kryzysowych. Ważność poruszanej w artykule problematyki wynika z konieczności ciągłego doskonalenia istniejących systemów, których celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszystkich instytucji, organów państwa i Sił Zbrojnych RP. Działania w sferze bezpieczeństwa we wszystkich obszarach aktywności państwa wymagają odpowiednio zorganizowanego i działającego aparatu (instytucji) oraz właściwych zasobów w postaci materiałów i usług warunkujących skuteczność realizowanych zadań w przypadku występowania zagrożeń niemilitarnych, których skutkiem mogą być sytuacje kryzysowe.
EN
This paper looks at the possibilities of using a defence logistics system within the area of homeland security, particularly in crisis situations. It examines the current organisational condition of the system and its capabilities and analyses the executive possibilities logistics tasks performed for victims, as well as for forces conducting preventative and crisis recovery tasks. The paper identifies the capabilities logistics in general and the Polish Armed Forces’ logistics subdivisions. The goal of the paper is to both evaluate and identify solutions related to the functionality of the defence logistics system. It also identifies possible tasks to be carried out by the Polish Armed Forces’ subdivisions in crisis situations. The importance of these issues is related to the assured functioning of all institutions, state agencies, and the Polish Armed Forces and the steady improvement of them. Security activities of all areas of state operations require a well-organised and working apparatus (institutions), as well as appropriate resources in the form of materials and services that ensure successful performance of tasks in the event of non-military threats resulting in crisis situations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.