Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LISN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Projekt stabilizatora impedancji sieci zasilającej
PL
Artykuł omawia urządzenia nazywane stabilizatorem impedancji sieci zasilającej, który jest jednym z przyrządów pomiarowych niezbędnych w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Pierwsza część pracy wprowadza w tematykę sztucznych sieci pomiarowych. Przedstawia zasadę działania stabilizatora impedancji sieci zasilającej oraz aktualny stan wiedzy o tych urządzeniach. Druga część pracy zawiera opis projektu prototypu jednoliniowego stabilizatora impedancji sieci zasilającej oraz kolejnych etapów jego fizycznej realizacji. Ostatnia część pracy poświęcona jest rozważaniom dotyczącym metod weryfikacji poprawności działania zbudowanego urządzenia oraz jego zgodności z założeniami projektowymi.
EN
The article discusses devices called power supply impedance stabilizers, which are one of the measuring instruments necessary in electromagnetic compatibility tests. The first part of the work introduces the topic of artificial measurement networks. It presents the principle of operation of the power supply network impedance stabilizer and the current state of knowledge about these devices. The second part of the work contains a description of the prototype design of a single-line impedance stabilizer for the power supply network and the subsequent stages of its physical implementation. The last part of the work is devoted to considerations regarding methods of verifying the correct operation of the constructed device and its compliance with the design assumptions
EN
In this paper we proposes a synthesis of different mathematical models of power electronic converters based on Thevenin/Norton equivalent circuits. Those models, composed by impedances and harmonic noise sources, are helpful to predict the conducted ElectroMagnetic Interferences (EMI) generated by converters connected to the electrical network. Moreover, the extracted impedances are determining for sizing EMC filters. The proposed analytical model is tested with PSpice simulations and validated by experimental measurements, from DC frequency until 30MHz.
3
Content available remote Wpływ konstrukcji cewek na charakterystyki impedancji sieci sztucznej (LISN)
PL
W artykule przedstawiono wpływ konstrukcji cewek na charakterystyki impedancji sieci sztucznej (LISN). Przeanalizowano cztery cewki o różnej konstrukcji oraz przewodach. Analizę oparto na charakterystykach impedancji cewek sieci sztucznej typu V (50uH/50Q+5Q). Na podstawie pomierzonych charakterystyk impedancji cewek ustalono schematy zastępcze RLC, stosując metodę Cogitore. Bazując na schematach zastępczych, przeprowadzono analizę ICAP/4. Otrzymane wyniki pomiarów i symulacji są zbieżne.
EN
The influence of coil construction on characteristics of the Line Impedance Stabilization Network (LISN) characteristics is the main subject of this paper. Four coils of different construction and wires were examined. The analysis was based on coil impedance characteristics of the Line Impedance Stabilization Network 50uH/50Q+5Q type V. The equivalent circuits were constructed by means of the Cogitore method using the impedance characteristics of the coils. The ICAP/4 simulations were carried out. The measurement results obtained are close to the simulation ones.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.