Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 247

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  garden
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Czyli rzecz o sytuacji w Polsce, o naszej mentalności, kiepskich pomysłach, o ucieczce i chowaniu dzieci przed naturą. O tym i o wielu innych problemach w kontekście przestrzennego rozwoju naszych miast.
PL
Ogrody i parki średniowiecznych miast Francji nie są duże. Dość często w przeszłości tworzone były jako ogrody botaniczne lub przyklasztorne. Dziś zachowały swój kameralny charakter i nierzadko są jedyną oazą zieleni w zabytkowym centrum miasta.
PL
Ogród to też dom – to idea, która przyświeca mi od zawsze w pracy zawodowej – projektowej i realizacyjnej. W skrócie – chodzi w niej o to, żeby przebywać w ogrodzie i przestrzeni zewnętrznej w podobny sposób jak we wnętrzach. Stosując zasady projektowania odpowiedzialnego, gospodarować tak przestrzenią, aby w pełni korzystać z jej potencjału przy możliwie szerokim wachlarzu możliwości wykorzystania ogrodu do pracy, rekreacji czy relaksu. W przestrzeni publicznej dochodzi jeszcze animacja kulturalna, a co najważniejsze – integracja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie polaryzacji i wykluczeniom.
PL
Przekształcone środowisko, wypielęgnowane tereny zieleni i nowoczesne rolnictwo znacznie utrudniają ptakom znalezienie odpowiednich miejsc do gniazdowania. Z tego powodu niektóre gatunki ptaków nie są tak pospolite, jak kiedyś. A są to przecież ogromni sprzymierzeńcy rolnika i właściciela ogrodu, gdyż głównie lub w większej mierze ich dietę stanowią nasiona licznych chwastów oraz zwierzęta, które – w naszym mniemaniu - uchodzą za szkodniki [owady, gryzonie].
PL
Zwiększone zainteresowane hortensjami to trend utrzymujący się od kilkunastu lat. Moda na te rośliny zatacza coraz szersze kręgi i obejmuje już nie tylko ogrody prywatne. Hortensje bowiem coraz częściej są wykorzystywane w zieleni publicznej, instytucjonalnej i osiedlowej.
PL
Upływający XXI w. nasuwa pytanie, czy istnieje otwarta przestrzeń dla kobiet w nadal tradycyjnych męskich zawodach. Współczesna historia twórczości kobiet jest nieznana przez ogół społeczeństwa. Jak wiele można się nauczyć od europejskich pionierek, aby poprawić kobiecy prąd osiagnieć zawodowych w architekturze, inżynierii i projektowaniu krajobrazu? Odpowiedź znajdujemy w podsumowującym obrazie twórczości architektki krajobrazu Ireny Bajerskiej.
EN
The research aimed to make an inventory of the vascular flora of 11 parks and gardens of the Pomeranian Cistercian Trail, with particular emphasis on taxa attached to old deciduous forests. A total of 62 species were registered, recognized as indicators of old deciduous forests in Poland. The presence of species of this group was confirmed in all of the analysed objects, but their number varied from 7 to 50. The group of ancient woodland species includes forest species for which the light indicator values are lower than or equal to 4 (plants of shadowy places, with a relative light intensity). The group of indicator species also includes forest geophytes and forest myrmecochores, autochores and barochores, as well as woodland species that can tolerate stress, under the classification of ecological strategy types S, S/CSR, S/SC and S/SR.
PL
O zrozumieniu perspektywy klienta, obserwacji materiału roslinnego i specyfiki pracy architekta krajobrazu z Chrisem Beardshow'em rozmawia Judyta Więcławska
PL
W czerwcowym wydaniu Zieleni Miejskiej zabraliśmy czytelników do Suzhou - miasta ogrodów. Kontynuując spacer po tym wyjątkowym, położonym w południowo-wschodniej części Chin mieście, odwiedzimy kolejne ogrody z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
PL
Miasto Suzhou położone jest w południowo-wschodniej części Chin, w prowincji Jiangsu, niedaleko Szanghaju. Jest to jedno z wielu miast chińskich z tradycyjnym ośrodkiem handlowym i rzemieślicznym, jednak na tle innych wyróżnia się historią i niezwykle dynamicznym rozwojem.
PL
Miasta, zwłaszcza ich centralne punkty, spełniają wiele ważnych funkcji. W tych miejsach przestrzeń publiczna odgrywa główną rolę w nadawaniu tonu i ma znaczący wpływ zarówno na odwiedzających, jak i na użytkowników.
PL
Tereny miast poza obszarami zabudowanymi obejmują też tereny zieleni, głównie też urządzonej - parki, zieleńce, skwery. Te elementy środowiska miejskiego są jego zieloną infrastrukturą (ang. green infrastructure lub green structure). W Polsce kluczową rolę dla funkcji zielonej infrastruktury odgrywają rodzinne ogrody działkowe (ROD) oraz miejskie tereny rolnicze.
PL
Promowanie i implementacja zieleni jest dziś jednym z podstawowych sposobów kształtowania wizerunku nowoczesnego miasta, któremu ma przyświecać zasada zrównoważonego rozwoju. Obok inwestycji architektonicznych to właśnie obszary dobrze zaprojektowanej i urządzonej zieleni mogą znacząco polepszyć postrzeganie przestrzeni miejskich.
PL
Wiedeń uważany jest za światową stolicę stylu barokowego. Pośród wysadzanych płaskorzeźbami bogato zdobionych budynków na terenie miasta znajduje się kilka ternów zieleni, których styl przywołuje najśmielsze założenia ogrodow z tego okresu.
PL
Ogrody i parki Republiki Malty przypominają zielone skwery lub kamienne place, na których rośliny są jakby dodatkiem do całości. Nic w tym dziwnego, gdyż w kraju tym, czasem zwanym fortecą Południa Europy, w dawnych czasach każdy skrawek ziemi był na wagę złota, a nasadzenia roślinności nie miały służyć ozdobie, lecz produkcji zbóż, warzyw i owoców.
PL
Niewielkie przestrzenie pojawiające się w miastach w przystępny sposób edukują mieszkańców, stanowiąc uzupełnienie ogrodów botanicznych szerzących wiedzę z zakresu fauny i flory.
PL
Wystawy ogrodowe w Nimczech mają dosyć długą historię - pierwsze festiwale organizowano już w połowie XIX w.
PL
Obszerny park miejski, niewielki skwer osiedlowy czy wielohektaroey park zabytkowy - żaden z nich nie funkcjonuje bez dobrze zapojektowanej komunikacji. To od niej rozpoczyna się cały proces projektowy, od której zależy powodzenie całej inwestycji tak dziś, jak i przed wiekami.
PL
Senior ma ogromną motywację i skłonność do przebywania na świeżym powietrzu, docenia i kontemluje zieleń. Niestety obecnie duży nacisk w projektowaniu parków położony jest na place zabaw dla dzieci, a zapomina się o potrzebach osób w podeszłym wieku.
20
Content available Remont tarasów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie
PL
Jest banalną prawdą, że o budynki należy dbać, a dotyczy to zwłaszcza obiektów zabytkowych, o wyjątkowej wartości i przeznaczonych do specjalnych celów. Tak właśnie jest z tarasami skierowanymi ku Wiśle w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Ostatni większy remont miał miejsce w 2003 roku. W roku 2019 przyszedł czas na następny. Można wymienić cały rejestr imperfekcji, jakie pojawiły się na ogrodowych tarasach: pękające i przesuwające się elementy balustrad stojących wzdłuż ogrodowych schodów i krawędzi tarasów oraz popękane i wykruszające się stopnie schodów, spękane płyty, którymi tarasy są wyłożone. Odnowienia wymagały wazy na kwiaty, fontanna, metalowe części wyposażenia tarasów i inne drobniejsze elementy. Braki obniżały wartość ogrodów jako całości, nie można było pozwolić, aby utrwalała się dysharmonia pomiędzy starannie utrzymywaną roślinnością a niszczejącą małą architekturą ogrodową. Przyczyny zachodzących niekorzystnych zmian to działanie czasu oraz większa niż gdzie indziej wilgotność, wynikająca ze spływu zimnego powietrza doliną Wisły w zagłębieniu podskarpowym. W tej sytuacji odsuwanie remontu na dalsze lata przyspieszałoby destrukcję aż do możliwości pojawiania się katastrof budowlanych. Remont rozpoczął się od przeprowadzenia odpowiedniego rozpoznania zakresu zniszczeń i ustalenia zakresu robót. Wybrano wykonawców prac, zachowując ustawowe wymogi procedur wyboru. Na potrzeby remontu zamówiono opracowanie konserwatorskie, wykonane z uwzględnieniem zaleceń Stołecznego Konserwatora Zabytków. Do najważniejszych decyzji należało postanowienie o utrzymaniu dotychczasowej kolorystyki dominującej na tarasach. W związku z tym, po stwierdzeniu, że pokrywające tarasy do tej pory płyty z piaskowca nie wytrzymują warunków, w jakich pracują i że lepiej by było, gdyby płyty były granitowe, znaleziono kamieniołom i dostawcę granitu w ciepłym kolorze piaskowym. Podsumowując, trzeba raz jeszcze podkreślić konieczność wykonania remontu tarasów ogrodowych Pałacu Prezydenckiego. Jest to interesujące zadanie konserwatorskie, dostarczające wielu doświadczeń teoretycznych i praktycznych.
EN
It is a banal truth that buildings have to be taken care of, and it concerns in particular historic objects of unique value and intended for special purposes. And so it is with the terraces facing the Vistula River in the gardens of the Presidential Palace in Warsaw. The last large-scale renovation took place in 2003. In the year 2019 came the time for another one. One can make a long list of imperfections that appeared in the garden terraces: cracked and moving elements of balusters standing along the garden stairs and edges of terraces, broken and crumbling stairs, and cracked tiles the terraces were paved with. Flower vases, the fountain, metal parts of terrace furnishings and other smaller elements also required renovation. Damage lowered the value of the gardens as a whole, and the disharmony between the carefully maintained greenery and the deteriorating garden features could not be allowed to continue. The damage was caused by the passage of time and the humidity higher than elsewhere, resulting from the cold air flowing along the Vistula Valley below the escarpment. In this situation postponing the renovation would accelerate the destruction processes until a construction disaster occurred. The renovation began by carrying out a survey allowing for determining the extent of damage the scope of work required. The contractors were selected while abiding by the statutory requirements of the selection procedure. A conservation study which took into account the recommendations of the Capital City Monument Conservator was commissioned for the renovation. The most important decision concerned maintaining the previous colour scheme predominant on the terraces. Therefore, after finding out that the sandstone tiles previously used to cover the terraces did not survive the conditions in which they had to work, and had better be replaced with granite, a quarry and a supplier of granite in warm sandy colour were found. In conclusion, the necessity to carry out the renovation of the garden terraces in the Presidential Palace should once again be emphasised. It is an interesting conservation assignment that would provide both theoretical and practical experience.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.