Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontenery chłodnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W części pierwszej artykułu przedstawiono ogólne informacje na temat chłodniczego transportu kontenerowego, w tym klasyfikację i charakterystykę kontenerów. W tej części zostaną podane wytyczne projektowania kontenerów chłodniczych wraz z metodyką obliczeń i doboru. Opracowanie może stanowić praktyczny materiał dla projektantów chłodniczych systemów kontenerowych, jak również specjalistów z branży przechowalnictwa i transportu produktów spożywczych.
PL
W części pierwszej artykułu przedstawiono ogólne informacje na temat chłodniczego transportu kontenerowego, w tym klasyfikację i charakterystykę kontenerów. Wczęści drugiej, którą opublikujemy w kolejnym wydaniu, zostaną podane wytyczne projektowania kontenerów chłodniczych wraz z metodyką obliczeń i doboru. Opracowanie to może stanowić praktyczny materiał dla projektantów chłodniczych systemów kontenerowych, jak również specjalistów z branży przechowalnictwa i transportu produktów spożywczych.
3
EN
Container transport is the most popular type of sea shipping around the world. The share of reefers (refrigerated container) in the total number of containers transported is about 15%.The worldwide stock of refrigerated containers used for transportation of perishable goods is still growing, while the conventional reefer fleet is shrinking. Still, despite of clean advantages they also carry some risks. Difficult operating conditions of refrigerated containers instigate very high risk of malfunctions, including permanent damage. The majority of articles about refrigerated systems failures, focus mainly on the onshore ones. Publications describing damage of reefers are limited. Therefore, this article attempts to classify and analyze the most frequent failures of container`s refrigeration units. This issue is very important for the crew safety, natural environment and high quality product preservation. The data necessary to perform the analysis come from reports on units damaged over two years. Introduction presents the characteristic of refrigerated containers and problems which occur during their exploitation. Next, the research methodology is presented. Eventually, the research results are presented and discussed. The summary and conclusions close the work.
PL
W publikacji przedstawione zostały konstrukcje agregatów sprężarkowych, stosowanych w kontenerach chłodniczych przystosowanych do przewozu zarówno żywności mrożonej, jak i świeżej. Każdy z omawianych kontenerów posiada kontrolowaną atmosferę, czyli możliwość utrzymania stałej temperatury oraz wilgotności powietrza w jego wnętrzu. Uznani producenci agregatów chłodniczych, a należą do nich firmy: Carrier, Daikin czy Thermo King, stosują w ich instalacji przede wszystkim syntetyczne czynniki chłodnicze grupy HFC, takie jak: R404A lub R134a. Firma Carrier posiada w swojej ofercie agregat chłodniczy napełniony naturalnym czynnikiem chłodniczym R744, czyli dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla charakteryzuje się bardzo wysokimi ciśnieniami osiągającymi w chłodnicy gazu poziom ponad 100 bar, oraz niską temperaturą krytyczną wynoszącą 31,05˚C. Na podstawie dostępnych danych, autor przedstawił ocenę techniczną tych urządzeń.
EN
The paper deals with technical solutions applied in compressors installed in marine containers for transport of cooled and frozen food. In every case temperature and humidity in the container is controlled. Leading compressors manufacturers like Carrier, Daikin and Thermo King use synthetic HFC refrigerants (R404A or R134a). Moreover Carrier offers refrigerating unit charged with natural refrigerant R744, which is carbon dioxide. This fluid has reaches high pressures in the gas cooler (over 100 bars) and has low critical temperature of 31,05˚C. Available data of analysed compressors are used to evaluate these solutions.
PL
Podejście do modelowania procesów logistycznych polega na planowaniu i dokładnej analizie każdego ogniwa procesu. Dotyczy to zwłaszcza analizy łańcucha logistycznego kontenerów chłodniczych, którego większa część przebiega przez sektor morski. Globalna konteneryzacja spowodowała zmianę struktury ładunków obsługiwanych w portach morskich. W związku z tym porty morskie powinny ciągle przystosowywać się do obsługiwania większej ilości kontenerów i wprowadzać zmiany w procesie obsługiwania ładunków. W kontenerach chłodniczych przewożone są ładunki łatwo psujące się, wymagające ściśle określonych warunków transportu i przechowywania. Obsługiwanie kontenerów chłodniczych w portach morskich jest związane z podwyższonym ryzykiem utraty walorów jakościowych przewożonych w nich ładunków. Przyczyną utraty walorów jakościowych ładunku może być m.in. awaria techniczna kontenera, brak właściwej obsługi ze strony portu itp. Przy obsługiwaniu ładunków skonteneryzowanych w porcie obserwuje się wysoki poziom niepewności informacji. Wynika to z faktu, iż większość danych wejściowych przy obsługiwaniu kontenerów jest nieprecyzyjna oraz bazuje się na logice podejmowania decyzji przez człowieka. Artykuł przedstawia analizę poszczególnych operacji logistycznych w portach morskich. Przedstawiony został uogólniony łańcuch logistyczny obsługiwania kontenerów chłodniczych na terenie portu. Zaproponowano jeden z możliwych modeli oceny ryzyka utraty walorów jakościowych ładunków łatwo psujących się, który pozwala ocenić wpływ wybranych grup ryzyka na jakość ładunków. Stworzony model konceptualny oceny ryzyka z systemowego punktu widzenia opisuje zbiór obiektów (np., stan kontenera lub ładunku) oraz połączeń między nimi (zależności, wpływy itp.). Model jest przedstawiony jako system preferencji, na który nakładane są ograniczenia i czynniki zewnętrzne. Wpływ czynników zewnętrznych (czynników ryzyka) pozwala symulować proces rzeczywistego obsługiwania kontenerów w porcie. W modelu ocenia się wpływ czterech grup ryzyka (ryzyko wpływu czynnika ludzkiego, ryzyko wpływu czynników obiektywnych, ryzyko uszkodzeń wyposażenia technicznego oraz ryzyko wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych). Ocena ryzyka polega na porównywaniu wartości ocen na wierzchołkach systemu preferencji do poszczególnych wierzchołków procesu pod wpływem istniejących zmian. Ponieważ informacja wejściowa nosi nieprecyzyjny charakter, model matematyczny jest oparty o zasady teorii miar rozmytych i rozmyto-calkowego obliczania (rozmyta całka Sugeno). W wyniku analizy jest obliczany poziom ryzyka utraty walorów jakościowych ładunków łatwo psujących się, transportowanych w kontenerach chłodniczych. Otrzymana wartość poziomu ryzyka pozwala określić obszar ryzyka, w którym znajduje się decydent przy podejmowaniu decyzji. Mogą to być obszary: nieistotny, akceptowany, warunkowo-akceptowany, nieakceptowany. Biorąc pod uwagę cechy charakteru decydenta można zauważyć, ze obszar podejmowania decyzji przez człowieka różni się od wyznaczonych obszarów poziomu ryzyka i może częściowo znajdować się nawet w obszarze ryzyka nieakceptowanego. Przedstawione podejście pozwala na etapie planowania przeanalizować jakość obsługiwania kontenerów chłodniczych w portach morskich i ocenić ryzyko utraty walorów jakościowych ładunków. Wyniki analizy posłużą się do wspierania procesu podejmowania decyzji przez człowieka przy obsługiwaniu kontenerów chłodniczych w portach morskich. Przestrzeganie zaleceń, opracowanych na podstawie wyników analizy, pozwoli podwyższyć jakość obsługiwania kontenerów chłodniczych w łańcuchach logistycznych.
EN
The service of perishable loads transporting in refrigerating containers in seaports is connected with increased risk of its freight quality loss. The article presents analyzes of particular logistic service operations in seaport and estimation of chosen risk groups influence on perishable cargoes quality. One of the possible estimation models is created on the basis of fuzzy measures and fuzzy-integral calculation theory.
EN
The paper introduces risk factors, causing spoilage of cooling and frozen perishable products, transported in refrigerating containers. Possibility of this factors appearance during containers handling on port territory has been analysed. Danger of refrigerated cargo temperature rise is a result of prolonged separation of container from electric power supply. The lC container was ca1culated as an example. Received outcomes shows a possibility of essential container thermalload reducing and cargo safety level increasing by optimisation of individual handling operations order and arranging of containers with diverse storage temperature all around power supply board on port terminal territory.
PL
W artykule przedstawiono czynniki ryzyka powodujące psucie ładunków chłodzonych i mrożonych przewożonych w kontenerach chłodniczych. Przeanalizowano możliwość wystąpienia tych czynników podczas obróbki kontenerów na terenie portu. Stwierdzono niebezpieczeństwo podwyższenia temperatury ładunku schłodzonego w wyniku długotrwałego odłączenia kontenera od zasilania elektrycznego. Na przykładzie kontenera IC pokazano możliwość istotnego zmniejszenia obciążenia cieplnego kontenera i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ładunku w wyniku optymalizacji kolejności poszczególnych operacji obróbki i rozmieszczenia kontenerów o zróżnicowanej temperaturze zagrożenia wokół stanowiska zasilającego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.