Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drzwi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
PVC window and door constructions are more and more popular in architecture. The profile manufacturing technology, structure and materials are constantly being modified. The Author analyses technological changes that have been implemented within the period of the last 20 years on the basis of Polish market experience, where the technology of PVC window and door production was hardly known, in relation to the largest producer and exporter of such products in the European Union at present. The Author also suggests that the area under investigation demands special care within material engineering, transport and ecology.
PL
Konstrukcje okienne i drzwiowe ztworzyw polimerowych są coraz bardziej powszechne w budownictwie. Technologia wykonania kształtowników, jak również ich budowa oraz stosowane materiały podlegają ciągłym modyfikacjom. Na postawie doświadczeń rynku polskiego, w odniesieniu do największego producenta ieksportera tego rodzaju produktów na terenie Unii Europejskiej, prze-analizowano zmiany technologiczne wdrażane wtym obszarze na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zwró-cono uwagę na potrzebę objęcia tego obszaru produkcji nadzorem wzakresie inżynierii materiałowej, transportu i ekologii.
2
Content available remote Drzwi z krytymi okuciami
EN
This article discussed the determination of a metro vehicle’s door forces acting on its coarse structure. With previous articles addressing this issue, a definition of a specific reference vehicle was provided together with the collection of the normative requirements for metro vehicles. These form a basis for addressing the issue. The main objective hereof was to design a technical solution of a door system for the reference vehicle and create a parametric model of the door's forces acting on the vehicle’s rough structure. This model would serve to approximate and operatively quantify these force effects of the door to the vehicle’s structure by modifying the various input parameters. Therefore, it was necessary to create a mathematical model of the equilibrium conditions of the proposed door system and to quantify them using a developed software. Subsequently, these results served as inputs for the FEM analysis of the load-bearing components between the door and the vehicle’s structure.
12
Content available remote Certyfikacja drzwi odpornych na włamanie
PL
Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu jest kwestią uregulowaną prawnie, zarówno na rynku europejskim, jak i krajowym. W określonych przypadkach certyfikacja wyrobu bądź zakładowej kontroli produkcji jest obligatoryjna. Celem artykułu jest podanie uwarunkowań związanych z obowiązkową i dobrowolną certyfikacją drzwi, a także zwrócenie uwagi na sposób deklarowania właściwości wyrobu, jaką jest odporność na włamanie.
EN
Placing construction products on the market is regulated by law, both on European market and domestic one. In specified cases the certification of the product or of factory production control is obligatory. The aim of the author adopted in this study is the contradistinction of considerations connected with obligatory certification and voluntary certification of doors, and also drawing attention to the way of declaring of product performance, that is burglary resistance.
PL
Zbadano zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd (funkcja Y) jednorodzinnego budynku mieszkalnego w warunkach klimatycznych Białegostoku w zależności od współczynnika przenikania ciepła wybranych przegród: ścian zewnętrznych U1 (czynnik X1), stropodachu U2 (czynnik X2), okien i drzwi balkonowych U3 (czynnik X3), okien połaciowych U4 (czynnik X4) oraz drzwi zewnętrznych U5 (czynnik X5). Współczynniki przenikania ciepła tych przegród zostały przyjęte na trzech poziomach odpowiadających maksymalnym dopuszczalnym wartościom, zatwierdzonym w Warunkach Technicznych na okresy od lat 2014; 2017; 2021. Na podstawie wyników eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministyczny model matematyczny tej zależności oraz oceniono charakter i stopień wpływu czynników na funkcję Y.
EN
The dependence of the demand for usable energy QH,nd (Y function) of a single-family residential building in the climatic conditions of Bialystok on the thermal transmittance coefficient of selected partitions was determined. Thermal transmittance coefficients of these partitions: external walls U1 (factor X1), roof U2 (factor X2), windows and balcony doors U3 (factor X3), roof windows U4 (factor X4) and external door U5 (factor X5) were adopted at three levels corresponding to the maximum required values, approved in the Technical Conditions for periods from 2014; 2017 and 2021. Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model was developed and the effects of the analyzed factors on the Y function were estimated.
15
Content available remote Zewnętrzna stolarka otworowa, wymagania w świetle obowiązujących przepisów
Builder
|
2017
|
R.21, nr 4
120--122, 124, 126
19
Content available remote Podniesienie termoizolacyjności stolarki budowlanej w budynkach zabytkowych
PL
W artykule omówiono funkcje stolarki oraz podstawowe problemy związane z jej funkcjonowaniem w budynku. Zaprezentowano metody wyznaczania izolacyjności cieplnej stolarki oraz wymagania prawne konieczne do spełnienia dla tego elementu budynku. Wyszczególniono udział strat ciepła przez stolarkę oraz wskazano możliwe do uzyskania oszczędności energii, związane z podniesieniem jej izolacyjności. Przedstawiono możliwości poprawy izolacyjności termicznej stolarki w wyniku jej remontu bądź wymiany.
EN
The article discusses the functions of windows and doors and the primary problems related to their functioning in buildings. The methods of determining thermal insulation properties of windows and doors are presented, along with the mandatory legal requirements for these elements of buildings. The proportions of heat losses through windows and doors are specified and the available energy efficiency identified through improvement of insulation performance. Additionally, the article presents the possible ways of improving thermal insulation properties of windows and doors through repair or replacement.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.