Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Instytut Elektrotechniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Załączniki zwarciowe opracowane w Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki
PL
Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki jest wiodącym ośrodkiem naukowym Polsce w obszarze elektrotechniki i energetyki. W strukturze Instytutu działają akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące, w tym Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej (LAR), posiadające akredytację PCA nr AB074.
PL
Dzisiejszy Zakład Wielkich Mocy jest kontynuatorem tradycji najstarszych Zakładów tj: Zakładu Aparatury Rozdzielczej oraz Zakładu Wysokich Napięć, które jako jedne z pierwszych powstały w Instytucie Elektrotechniki.
3
Content available remote Początki prac nad urządzeniami nadprzewodnikowymi w Instytucie Elektrotechniki
PL
W pierwszych latach działalności od lutego 1945 r. do września 1946 r. Instytut jako Państwowy Instytut Wysokonapięciowy zajmował się głównie aparaturą wysokonapięciową. Historycznie pierwszym zakładem był Zakład Wysokich Napięć, dla którego w budynkach Politechniki Warszawskiej odtwarzano lub budowano od nowa bazę laboratoryjną. Przy pomocy wspólnej dla Politechniki i Instytutu kadry, dzięki finansowaniu Ministerstwa Przemysłu i Handlu stworzono warunki do prowadzenia badań wysokonapięciowych na potrzeby Politechniki Warszawskiej i Instytutu. Wkrótce rozszerzono zakres badań na kolejne dziedziny elektrotechniki co odzwierciedlało się w kolejno przyjmowanych nazwach: Instytut Elektrotechniczny (do 1948 r.), Główny Instytut Elektrotechniki (do listopada 1951 r.) i w końcu Instytut Elektrotechniki oraz strukturze Instytutu, w którym wyodrębniono Zakłady: Wysokich Napięć, Maszyn Elektrycznych, Miernictwa Elektrycznego oraz Trakcji Elektrycznej i Materiałoznawstwa Elektrycznego.
PL
W 120 rocznicę urodzin profesor Jerzy Ignacy Skowroński został patronem roku 2021 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP). Postać profesora nierozerwalnie łączy się z Wrocławskim Oddziałem Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutem Elektrotechniki. To z inicjatywy profesora J.I. Skowrońskiego w 1948 roku powstał Zakład Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego jako Oddział Wrocławski Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.
6
Content available remote Instytut Elektrotechniki 1946-2011. 65 lat dla polskiej elektrotechniki
PL
65 lat działalności Instytutu Elektrotechniki, największej w Polsce bazy naukowo-badawczej w zakresie elektrotechniki. Zmieniające się w różnych etapach tego okresu stawiane przed Instytutem zadania i wyzwania wynikające z bieżących i perspektywicznych potrzeb gospodarki narodowej. Zmieniające się jednocześnie możliwości i uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne realizacji tych zadań. Ważniejsze prace naukowobadawcze i rozwojowe zrealizowane w Instytucie w kolejnych okresach jego działalności. Perspektywy dotyczące działalności Instytutu Elektrotechniki w nadchodzących latach w świetle m.in. nowych przepisów reformujących polską naukę.
EN
65 years of activity of the Electrotechnical Institute, the greatest in Poland scientific-research basis in the range of electrotechnics. The changing in the various stages of that period tasks and challenges posed before the Institute, resulting from the current and perspective needs of the national economy. Varying at the same time possibilities and internal and external realization conditions of those assignments. The more important scientific-research and development works realized at the Institute during the successive periods of its activity. Perspectives concerning the activity of the Electrotechnical Institute in the coming years in the light of among athers the new regulations reforming the Polish science.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.