Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tomografia elektrooporowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Appropriate design in linear construction depends on many factors, including detailed geological conditions. One of the biggest problems are unrecognized erosion forms, in particular karst ones, which have a huge impact on the design and subsequent operation of roads. For this purpose, in addition to conventional methods such as drilling or geotechnical probing, which are point-based, non-invasive spatial geophysical methods are used. This article presents an example of the use of geoelectrical surveys, Electrical Resistivity Tomography (ERT) for the recognition of karst zones for linear investments. The article describes ERT investigations, which to some extent allows to identify dangerous karst phenomena occurring in the Lublin Upland (Poland), which are of great importance at the design stage of roads and in their further safe operation. Non-invasive geophysical research has been verified and confirmed by traditional geotechnical research, which confirms the effectiveness of their use. The Electrical Resistivity Tomography was used as a method providing a broader spectrum of knowledge on the spatial arrangement of soil layers in the subgrade of the planned road investments. It also enabled a more accurate, more detailed interpretation of geotechnical studies. The described geophysical investigations opens wide possibilities for their application to researchers. In the future, non-invasive methods have a chance to become as reliable as geotechnical methods, but this requires a lot of research to improve the effectiveness and accuracy of the interpretation of the obtained results.
PL
Odpowiednie projektowanie w budownictwie liniowym zależy od wielu czynników, w tym szczegółowo rozpoznanych warunków geologicznych. Jednym z największych problemów stanowią nierozpoznane formy erozyjne w szczególności krasowe mające ogromny wpływ na projektowanie i późniejszą eksploatację dróg. W tym celu poza metodami konwencjonalnymi takimi jak wiercenia czy sondowania geotechniczne które s ą punktowe, wykorzystuje się metody geofizyczne przestrzenne – nieinwazyjne. W niniejszym artykule przedstawiono przykład zastosowania badan geoelektrycznych dla rozpoznania stref krasu dla projektów liniowych. Metody geofizyczne od lat cieszą się dużą popularnością w trakcie rozpoznawania warunków gruntowo-wodnych. Mimo, iż w dalszym ciągu uchodzą za metody nowatorskie to już na stałe zostały wpisane jako obowiązkowe podczas rozpoznawania warunków geologicznych czy geotechnicznych. Są oczywiście weryfikowane przez szczegółowe badania geotechniczne, nie mniej jako badania uważane za przestrzenne pozwalają na szersze spojrzenie pod powierzchnię terenu i wyłapania ewentualnych zagrożeń do których należą różnego rodzaju zagłębienia erozyjne wypełnione słabonośnymi gruntami czy nawet pustki powstałe na skutek procesów krasowych. Do najdokładniejszych metod geofizycznych należy tomografia elektrooporowa (Electrical Resistivity Tomography, ERT) wykorzystująca zjawisko różnego przewodnictwa prądu elektrycznego gruntu w zależności od jego składu i struktury. W artykule zostały opisane badania ERT pozwalające w pewnym stopniu rozpoznać niebezpieczne zjawiska krasowe zachodzące na Wyżynie Lubelskiej, które mają bardzo duże znaczenie na etapie projektowania dróg oraz w ich dalszej bezpiecznej eksploatacji. Nieinwazyjne badania geofizyczne zostały zweryfikowane i potwierdzone tradycyjnymi badaniami geotechnicznymi co potwierdza skuteczność ich stosowania. Przedstawiona metoda tomografii elektrooporowej (ERT) została wykorzystywana jako metoda dająca szersze spektrum wiedzy na temat przestrzennego ułożenia warstw gruntowych w podłożu projektowanych inwestycji drogowych. Umożliwiła również dokładniejszą, bardziej szczegółową interpretację ę badan geotechnicznych. Dzięki metodzie ERT ułatwione zostało wskazanie strefy możliwego występowania krasu lub rozcięć erozyjnych – w skałach węglanowych, możliwych pustek krasowych lub rozcięć wypełnionych osadami czwartorzędowymi, głównie w postaci piaszczystych lub gliniastych zwietrzelin. Na ich podstawie wytypowano obszary trwających procesów geodynamicznych, które zakwalifikowano do skomplikowanych warunków gruntowych. Przedstawiona interpretacja wyników badan ERT niestety w dalszym ciągu nie jest jednoznaczna i wymaga potwierdzenia badaniami szczegółowymi za pomocą inwazyjnych badan geologicznych, takich jak wiercenia lub sondowania. Poza rozpoznaniem w miarę dokładnych granic poszczególnych wydzieleń nie otrzymano żadnych informacji szczegółowych, takich jak dokładny skład gruntu czy tez jego stan, stąd tez wskazanie miejsc występowania realnych dysfunkcji nie było proste. Opisane badania geofizyczne otwierają przed badaczami szerokie możliwości ich zastosowania. W przyszłości metody nieinwazyjne mają szansę stać się równie wiarygodne jak metody geotechniczne, lecz wymaga to przeprowadzenia wielu badań poprawiających skuteczność i trafność interpretacji uzyskiwanych wyników.
EN
The South Jingyang tableland, located in Shaanxi Province, China, is composed of loess deposits. Agricultural irrigation in this area has caused the continuous rise of the groundwater table, which triggered a series of loess landslides. Although extensive research has been conducted on the effect of rising groundwater tables on induced loess landslides, less is known about the groundwater table distribution. This study jointly investigated the distribution of the groundwater table in the South Jingyang tableland using boreholes, electrical resistivity tomography (ERT), and laboratory tests. A qualitative analysis between the apparent resistivity and the water content was estimated at different depths, using the borehole data and ERT inversion data. A quantitative relationship between the resistivity and the water content was established in the laboratory tests. A combination of the qualitative analysis of the inversion results and the quantitative relationship was used to determine the distribution of the groundwater table. The groundwater table is present at the depth where the water content of the loess is 30% (liquid limit of loess) and the resistivity is 28.35 Q m. The groundwater table elevation in the southern study area is higher than that of the northern study area and decreases in a stepwise gradient from south to north. This study not only identified the distribution of the groundwater table in the South Jingyang tableland, but also makes up for the limitation and inaccuracy in determining groundwater tables by relying solely on the borehole information or inversion results of ERT. The ascertained distribution characteristics of the groundwater table provides a basis for the analysis of the formation mechanism of landslides.
EN
The electrical resistivity, i.e. electrical resistivity tomography (ERT) and direct current-resistivity sounding (DC-ERS), and ground penetrating radar (GPR) methods were deployed to assess a gully erosion site in Bacoco area of Calabar, Nigeria. The study aims to assess the mechanism and dynamics of the gully erosion conditions in the area based on shallow lithostrati-graphic evaluations. The results revealed good contrast in the operative properties (i.e. electrical resistivity and dielectric permittivity) between competent and weak zones along the profiles close to the gully head. The joint interpretations provided reliable shallow subsurface models and lithologies that consist predominantly of lateritic top cover and sands. However, the ERT model delineates the contrast between lithologies and demarcates the weak zones from the relatively competent zones, in contrast to the responses generated by the GPR technique. This joint interpretation approach minimizes the uncertainty due to the non-uniqueness problems common to the geophysical technique. Also, the geophysical interpretations were constrained using lithologic information from the gully walls and one-dimensional (1-D) DC-ERS inverted model to provide additional validity. Our findings suggest the influence of structural control on gully formation and demonstrate its contribution to the complex interactions with other drivers, such as seepages through porous media and high-energy runoff due to intense rainfall. The rapid, non-invasive and environmentally friendly characteristics of ERT and GPR techniques favour their applicability in assessing shallow subsurface environmental problems.
EN
The following article collects and describes several practical problems that can be encountered when performing geophysical field measurements using the electrical resistivity tomography (ERT) method. The methodology of work carried out with the Terrameter LS apparatus of the Swedish company ABEM (currently the company has changed its name to GUIDELINE GEO) was presented and discussed. The attention was paid to interesting solutions that increase the efficiency of works, especially in works related to linear investments. Errors that may appear during the use of the roll-along method are indicated, in particular, those appearing in measurements where too long measurement sections are transferred, as well as problems resulting from high electrode earthing, nonlinear profile traces and variable morphology. It describes how the use of different measurement systems affects the depth of prospecting, and which systems cope well in the area with disturbances. The article also emphasizes that the work should be properly planned before starting field research.
PL
W niniejszym artykule zebrano i opisano kilka praktycznych problemów, z którymi można się spotkać w trakcie wykonywania geofizycznych pomiarów polowych, stosując metodę tomografii elektrooporowej (ERT). Przedstawiono i omówiono metodykę prac wykonywanych aparaturą Terrameter LS szwedzkiej firmy ABEM (obecnie firma zmieniła nazwę na GUIDELINE GEO). Zwrócono uwagę na ciekawe rozwiązania, które zwiększają efektywność prac, szczególnie w pracach związanych inwestycjami liniowymi. Wskazano błędy jakie mogą pojawić się podczas stosowania metody roll-along, w szczególności pojawiające się w pomiarach gdzie przenoszone są zbyt długie sekcje pomiarowe, a także problemy wynikające z wysokich uziomów elektrod. Opisano jak stosowanie różnych układów pomiarowych wpływa na głębokość prospekcji, a także które układy radzą sobie dobrze w obszarze z zakłóceniami. W artykule zwrócono uwagę na to by w odpowiedni sposób planować prace przed przystąpieniem do badań terenowych.
EN
Detailed characterization of light non-aqueous phase liquid contaminant plume is essential for mapping remediation scope effectively. Electrical resistivity tomography is increasingly popular for delineating the geometry of subsurface contamination. In this study, the low resolution and limited penetration depth drawbacks from traditional survey arrays were resolved with optimized arrays generated using ‘Compare R’ method. Numerical example first proved its efficiency in locating contaminated areas under restricted survey space. The presence of ethylbenzene inside a manufacturing building has shown high resistive anomaly, and it has already leaked into deep locations from resistivity results. However, the transport of ethylbenzene was limited due to surrounding low permeable clay layer. The boundaries of the contaminant plume were further quantified using interpolated 3D resistivity results, which help to refine the remediation scope. The reconstructed scope was only 1/3 of the one from traditional borehole data interpolation, resulting in a more precise remediation cost estimate. In the end, we conclude the advantage of enhanced resolution and refined cost of remediation strategy by applying optimized array in contaminated site survey.
EN
Following previous geoelectrical researches initiated in 2009 for the delineation and characterization of seawater intrusion in a freshwater aquifer of Sarmatian (late Middle Miocene) age, a subsurface imaging survey via 2-D electrical resistivity tomography (ERT) was conducted in 2019 on the outskirts of Vama Veche resort—Romanian Black Sea southern coast. The survey was organized in the framework of a feld camp sponsored by the Foundation of the Society of Exploration Geophysicists (SEG)–Tulsa, OK, USA, with participation of teams from the University of Bucharest—Department of Geophysics and the Geological Institute of Romania. A number of eight ERT profles with N–S, W–E, NNE–SSW, and WNW–ESE orientation and 155–315 m length were imaged with a SuperSting R8/IP instrument (Advanced Geosciences Inc.), using deployments of 32–64 electrodes at 5 m spacing, in Wenner, Schlumberger, and dipole–dipole array confgurations. The processing and interpretation of high-resolution ERT data indicated that the seawater intrusion, evidenced as very low resistivity (5–10 Ω m) anomalous zones starting at approximately 45–49 m depth, has advanced at least 500 m inland. The survey results also allowed the identifcation of a system of fractures or faults with an approximate NW–SE/WNW–ESE and, possibly, N–S orientation, that might have provided potential pathways for saline water intrusion.
EN
Landslides are complex phenomena, and the main factors that have a significant impact on their behavior are changes in slope inclination geometry and changes in water conditions. The main purpose of this work was to evaluate current conditions of the landslide in Brzozówka, near Cracow (Poland), and analyzing how different saturations of soil influence the stability of the landslide. The combination of geophysical and geotechnical research, such as electrical resistivity tomography (ERT), cone penetration testing, drilling and laboratory tests as well as a comprehensive analysis of their results, provided reliable information on the geological structure and geotechnical parameters of the landslide. The results were used in numerical simulations of the landslide stability, in which a two-phase model (soil and water) was assumed that included the effective soil strength parameters and the transient flow conditions as well as a partial saturation zone. The sliding surface obtained from the numerical modeling was almost flat, which was confirmed by the ERT method. It was proved that the landslide occurred when the saturation of the upper part of the slope exceeded 0.8. Obtained results are useful for engineering practice.
PL
W artykule przedstawiony został przykład wykorzystania tomografii elektrooporowej do oceny stanu przypowierzchniowych warstw górotworu w rejonie stwierdzonych w przeszłości liniowych deformacji nieciągłych. Badania dotyczyły obszaru górniczego jednej z kopalń GZW, gdzie od około 95 lat prowadzona jest intensywna eksploatacja górnicza.
EN
The paper presents an example of the use of electro fusion tomography to assess the condition of subsurface layers of rock mass in the region of linear discontinuous deformations observed in the past. The research concerned the mining area of one of the mines of the Upper Silesia Coal Basin, where intensive mining has been carried out for about 95 years
EN
This article presents the results obtained from geophysical measurements as a supplement to and refinement of geological information obtained from engineering geological studies for the newly constructed highways. The research was conducted using two geophysical methods: Ground Conductivity Meters (GCM) and Electrical Resistivity Tomography (ERT). The above measurements were made on three research fields located along the planned express road S-19 (Kraśnik-Janów Lubelski section). These areas were selected due to the large amount of available archival data and varied geological conditions. The publication focuses primarily on the presentation of the results obtained using the very fast and extremely efficient GCM method. By processing GCM data, using Laterally Constrained Inversion (LCI) and Spatially Constrained Inversion (SCI) algorithms, the values ofelectrical resistivity of the surveyed centers were derived. The results are presented in the form of cross-sections and maps of electrical resistivity from different depths, which were collated and compared with the results from another geophysical method, ERT. These examples show that the use of inversion has a significant impact on the refinement of geological boundaries between layers of different electrical resistivities. Thanks to the correlation of geophysical data with boreholes and engineering geological probes, detailed models of the geological structure of the analyzed areas were elaborated, which are necessary for the selection of appropriate solutions for the construction and modernization of road infrastructure.
PL
W artykule przedstawiony został przykład wykorzystania tomografii elektrooporowej do lokalizacji płytkich pustek w górotworze. Badania dotyczyły terenu górniczego jednej z kopalń GZW, gdzie w przeszłości na niedużej głębokości prowadzono eksploatację. Teren ten wybrano ze względu na stosunkowo dobrze rozpoznaną sytuację geologiczną i górniczą oraz stwierdzone w przeszłości zapadliska.
EN
The article presents an example of the use of electrical resistivity tomography to locate shallow voids in the rock mass. The research concerned the mining area of one of the mines of the Upper Silesian Coalbasin, where mining was conducted in the past at a shallow depth. The area was selected due to a relatively well identified geological and mining situation and the sinks identified in the past.
PL
Do rozpoznania warunków geotechnicznych podłoża budowli i do oceny oddziaływania na środowisko projektowanych budowli rutynowe metody badań mogą być niewystarczające lub wręcz nieodpowiednie. Bardzo pomocne mogą być metody geofizyczne, które zweryfikowane innymi metodami badawczymi znajdują w ostatnich latach szerokie zastosowanie w praktyce inżynierskiej, zarówno w geotechnice, jak i w badaniach środowiskowych. Do zalet metod geofizycznych zaliczyć można nieniszczący i nieinwazyjny charakter, niskie koszty i szybkie uzyskanie wyników, możliwość ich stosowania w różnorodnych materiałach, w tym w gruntach, skałach litych, materiałach odpadowych i utworach antropogenicznych. W artykule przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych metodą tomografii elektrooporowej ERT oraz badania sondą RCPT, która stanowi połączenie w jednym urządzeniu pomiarowym sondy statycznej CPTU powszechnie stosowanej w badaniach geotechnicznych z modułem do pomiaru oporności elektrycznej ośrodka gruntowego. Zaprezentowane w artykule wyniki pomiarów elektrooporowych wykorzystano do oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych, rozpoznania przebiegu stropu iłów w podłożu budowli, rozpoznania głębokości i budowy podłoża oraz oceny zanieczyszczenia gruntów w sąsiedztwie składowisk odpadów. Ponadto, w artykule przestawiono wyniki badań RCPT w celu szczegółowego rozpoznania budowy geologicznej podłoża oraz do oszacowania porowatości iłów plioceńskich z terenu Warszawy. Z zaprezentowanych w pracy wyników można wywnioskować, że badania te mogą być użyteczne do oceny jakościowej budowli inżynierskich i rozpoznania budowy ich podłoża. Ocena ilościowa np. porowatości gruntów wymaga natomiast znajomości oporności elektrycznej wody gruntowej a zależność przedstawiona w artykule ma zastosowanie lokalne ze względu na różnorodność czynników wpływających na otrzymywane wyniki.
EN
Standard test methods may not be suitable or sufficient to determine the geotechnical conditions of the structure’s subbase and the effects of the designed structures on the environment. Geophysical test methods, validated with other methods, may prove useful and have, in the recent years, found many new applications in engineering practice, both in geotechnical engineering and environmental surveys. The advantages of the geophysical methods include a non-destructive and non-invasive nature of the test, low costs and quick results, as well as compatibility with different materials, including soils, solid rocks, wastes and anthropogenic formations. The article presents the results of electrical resistivity tomography (ERT) and resistivity cone penetration test (RCPT), which is a combination of a static CPTU probe, commonly used in geotechnical surveys with a module for soil resistivity tests. The results of electric resistivity tests were used to rate the condition of hydro-engineering structures, determine the profile of the upper surface of clay deposits in the subbase, investigate the subbase and ground contamination near a landfill. The article also presents the RCPT results for a detailed determination of the geological structure of the subbase and the porosity of the Pliocene clay deposits in the Warsaw area. The results show that the tests can be used in a qualitative analysis of contamination of the ground and water subbase, condition rating of the hydro-engineering structures and investigation of the structure’s subbase. The electrical resistivity tests can also be used in a quantitative analysis, e.g. to determine the soil porosity, however they require a known value for the electrical resistivity of water and the relationships are limited to local use due to the variety of factors affecting the results.
PL
Z powodu bezszybowego dostępu do złoża skuteczne przeprowadzenie procesu podziemnego zgazowania węgla brunatnego wymaga ciągłego monitorowania geofizycznego. Odpowiada ono za identyfikację położenia frontu zgazowania, modelowanie powstałej kawerny, określenie wpływu gazogeneratora na warstwy nadkładu i osiadanie terenu, jak również pomaga w wykryciu przypuszczalnych ucieczek gazu. Należy wspomnieć, że środowisko naukowe nie wypracowało optymalnego i standaryzowanego systemu monitorowania procesu podziemnego zgazowania węgla brunatnego. Niniejszy artykuł skupia się na wyborze metody obserwacji zjawiska zgazowania dopasowanej do warunków geologicznych towarzyszących polskim węglom brunatnym. Rozpatrywana technologia zgazowania dedykowana jest przede wszystkim pozabilansowym, zawodnionym i zapiaszczonym pokładom węgla brunatnego, występującym w sąsiedztwie utworów ilastych, które za zadanie mają stanowić izolację dla planowanego georeaktora. Wybór metody opiera się na charakterystycznych warunkach panujących w okolicy gazogeneratora, które wywołują lokalne anomalie geofizyczne. Warunki te to przede wszystkim oddziaływanie termiczne gazogeneratora, które wpływa na przewodnictwo elektryczne, porowatość, przepuszczalność, gęstość, czy prędkość rozchodzenia się fal. W efekcie jako najbardziej perspektywiczną metodę wybrano tomografię elektrooporową, która umożliwia niemalże automatyczne monitorowanie procesu. Zaproponowano również metodykę prowadzenia badań, dopasowaną do najbardziej perspektywicznych technologii podziemnego zgazowania węgla brunatnego.
EN
Effective implementation of the brown coal underground gasification process requires continuous geophysical monitoring due to the shaft free access to deposits. Geophysical monitoring is responsible for identifying the gasification front location, modeling formed caverns, determining the impact of the gasifier at layers of overburden and subsidence, as well as helping to detect possible gas escapes. It should be noted that the scientific community did not develop optimal and standardized systems of brown coal underground gasification monitoring. This paper is focused on selecting the gasification monitoring method adapted to the geological conditions accompanying the Polish brown coals. The considered gasification technology is primarily dedicated to off-balance sheet, water-logged and gritty decks of brown coal, occurring near the loams designed to provide insulation for the planned gasifier. The method choice is based on the specific conditions prevailing in the gasifier area, which cause local geophysical anomalies. These conditions are primarily the thermal impact of gasifier which affects the electrical conductivity, porosity, permeability, density, and the waves propagation speed. As a result, electrical resistivity tomography was chosen as the most perspective method which allows for an almost automatic monitoring process, thus it allows the gasifier’s impact on the surroundings to be observed at a relatively low cost. The research methodology, adapted to the most promising technology of brown coal underground gasification was also proposed.
PL
W publikacji przedstawiono przypadek znaczącej deformacji terenu wywołanej podziemną eksploatacją górniczą, który nie znajduje wytłumaczenia w standardowym modelu zachowania się górotworu. Przyczynę powstania tak silnie destrukcyjnych deformacji należy upatrywać w występującej lokalnie specyficznej budowie geologicznej. Deformacje stwierdzone zostały pomiarami geodezyjnymi prowadzonymi na fragmencie sieci obserwacyjnej zlokalizowanej nad polem górniczym. Powiązanie powstałych na powierzchni terenu deformacji z budową geologiczną możliwe było dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych badań geofizycznych. Wyniki zarówno pomiarów geodezyjnych, jak i geofizycznych zostały zaprezentowane i opisane w artykule.
EN
This publication presents the case of land deformations with a strong, destructive impact which cannot be explained based on standard, model behaviour of the rock mass, and the land surface under the conditions of the impact of the underground mining exploitation. The reason for this type of deformation in the case described should be sought in a special geological structure which occurs locally. The deformations were found with the use of geodetic surveys, conducted in the section of the observation network located over the mining field. It was possible to connect the deformations on the land surface with the geological structure only after the detailed geophysical research had been conducted. The results of both the geodetic and geophysical measurements are presented and described in this publication.
EN
The paper discusses the problem of determining the thickness of a laterite cover using electrical resistivity tomography (ERT) in a selected area of the Seram Island in Indonesia. Seram Island lies in the tropical zone between the Seram and Banda seas. The laterite covers are rich in nickel, cobalt, iron and other metals. Concentrations of these metals in the laterites are high enough to form economic deposits. A significant part of the report concerns the measurement technique (ERT method) in difficult climatic (high humidity and temperature) and topographic conditions (equatorial jungle with significant variations in elevation) and the methods of processing and interpretation of the acquired data. The problem seems very interesting, because geophysical prospecting is currently more and more often conducted in poorly accessible regions of the world. Additionally, there are no sufficient and commonly available publications that would allow us to get acquainted with local measurement problems by potential contractors of similar geophysical investigations. The primary result of the geophysical survey was to determine the electrical resistivity of bedrock and laterite. This was the basis for the development of sections of electrical resistive distribution for the ERT profiles, which enabled to estimate the depth to the crystalline basement and the laterite thickness. It also facilitated to produce a map of laterite thickness, which may be an important material to develop the concept of searching and mining of nickel and cobalt ore.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę złożonych warunków hydrogeologicznych w strefie brzegowej wyspy Wolin, które można obrazować za pomocą metod geoelektrycznych. Wody podziemne warstw wodonośnych strefy brzegowej znajdują się w stałym kontakcie z zasolonymi wodami morskimi. Fakt ten stanowi groźbę degradacji wód podziemnych i decyduje o specyfice ich ochrony. W utworach czwartorzędowych, na obszarach, gdzie wody podziemne wykazują niską mineralizację, wartości oporności utworów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych różnią się zdecydowanie, w związku z tym klasyfikacja hydrogeologiczna wyników, jakie otrzymujemy z pomiarów elektrooporowych nie stanowi problemu. Na obszarze prowadzonych badań sytuacja jest zupełnie inna i dużo bardziej skomplikowana, ze względu na ingresję słonych wód morskich do warstw wodonośnych. Co więcej, pośrednio mineralizacja ma również wpływ na oporności utworów słabo przepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych.
EN
The article discusses the problem of complex hydrogeological conditions in the coastal zone of Wolin Island in Poland. Hydrogeological situation of the island was imaged by geoelectrical methods. Groundwater of the coastal zone is in constant contact with the saline sea waters. This fact constitutes a threat of groundwater degradation and has an influence on the methods of groundwater protection. The resistivity of Quaternary permeable and impermeable deposits is significantly different in areas where groundwater is characterized by low values of total dissolved solids (TDS). This implies that hydrogeological classification of the results obtained from electrical resistivity tomography (ERT) is not difficult. In the study area, the situation is completely opposite and much more complicated because of salty sea water ingress into aquifers. This affects the resistivity values of permeable and impermeable deposits, obtained from geophysical tests.
EN
The paper present the correlation of geophysical method with geological-engineering data. As an experimental testing ground, a terrain with simple soil conditions was selected, located on the W³oc³awek River-islet. This is a large alluvial area on the Vistula River, downstream of the W³oc³awek Dam. In the study, the following geophysical methods were applied: vertical electrical sounding (VES), refraction seismic, ground penetrating radar (GPR) and electrical resistivity tomography (ERT). The evaluation of geological-engineering conditions was executed by using the following methods: drilling, cone penetration test (CPT sounding), measurements of the underground water level and macroscopic and laboratory analyses of soils samples. The results obtained were described and presented in a graphic form.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki uzyskane nieinwazyjną metodą tomografii elektrooporowej (ERT) w rzeczywistych warunkach podczas budowy drogi ekspresowej, które przyczyniło się do rozpoznania gruntów nienośnych, w tym wypadku nasypów niekontrolowanych. Przedstawiona metoda ERT dała wiarygodne wyniki oraz umożliwiła stworzenie przestrzennego obrazu nasypu. Przeprowadzone testy umożliwiły podjęcie decyzji o wymianie całkowitej wysypiska i wbudowaniu gruntów nośnych.
EN
The paper presents results of a non-invasive electro tomography (ERT) in real terms during the construction of the expressway, which contributed to the recognition of collapsible/soft soils – in this case uncontrolled embankments. The ERT method applied in the project, gave reliable results and allowed the creation of a spatial scheme of the embankment. The tests being carried out allowed the decision to replace the landfill and to incorporate hard soils.
PL
Planowanie robót wiertniczych powinno być poprzedzone szczegółową i kompleksową analizą wszelkiej dostępnej dokumentacji z obszaru prowadzonych badań, mogących wnieść alternatywne rozwiązania wspomagające prace projektowe. Projekt tego typu robót, oprócz takich informacji, jak m.in. typ narzędzia wiertniczego, program technologiczny czy ściśle określony plan działania, powinien zawierać dane na temat zmienności ośrodka geologicznego. Zarówno aspekty technologiczne, jak i warunki geologiczne, potwierdzają zasadność stosowania metody tomografii elektrooporowej ERT dla celów projektowych.
EN
Trenchless methods are used in the construction of cable and pipeline infrastructure in less accessible areas. Such drilling works might fail due to the presence of ground obstacles in the surface which cannot be located without prior geophysical works being carried out on the surface. Planning the works shall be preceded by detailed and complex analysis of all the documentation available on the researched area which might suggest alternative solutions supporting the project works. A drilling works project, apart from such information as, amongst others, the type of drilling device, the technological programme or a detailed plan of action, should include the data regarding the reservoir’s changeability.
EN
Reactivation of mass movements in the Warsaw slope, which resulted in a major construction failure of two buildings, indicate a need to update the geomorphologic analysis and evaluation of slope stability in that area. The area is located near the st. Orszady and st. Kiedacza and is at risk due to increase in the development intensity and the future localization of the Southern Beltway of Warsaw. The analysis of slope stability in this study was preceded with a review of the archive for a proper assessment of geological and geomorphological conditions. Next, measurements by using electrical resistivity tomography were conducted. The final stage of the study are stability calculations of the slope performed in accordance with Bishop’s method. The results of this study allowed to evaluate the possibility of a landslide.
PL
Reaktywacja procesów osuwiskowych na skarpie warszawskiej, w wyniku których doszło do poważnej awarii konstrukcji dwóch obiektów budowlanych, unaoczniła potrzebę aktualizacji analiz i oceny stateczności skarpy w tym obszarze. Obszar położony przy ulicach Orszady i Kiedacza jest zagrożony na skutek wzrostu wskaźnika intensywności zabudowy, a w przyszłości lokalizacji projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy. Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza warunków stateczności skarpy została poprzedzona przeglądem materiałów archiwalnych pod kątem oceny warunków geologicznych oraz geomorfologicznych. Następnie wykonano pomiary tomografią elektrooporową (ERT). Ostatnim etapem prac były obliczenia współczynnika stateczności (F) metodą Bishopa. Rezultaty przeprowadzonych badań pozwoliły na ocenę stopnia zagrożenia procesami osuwiskowymi.
PL
Resistivity tomography is a modern geophysical method is widely used in geological research. It is especially useful in the study of landslides and their bedrock. Such tests were performed on landslide Dzianisz located in the Podhale region. It was established on the right side of the stream Dzianisz. The surviving morphological forms indicate that this is the old landslide. In the field, made one of the geophysical cross-section length of 750 meters. The measurement was made by Wenner. With the known zone of geophysical research slide coluvial material composition and geological structure of the bedrock. The data obtained were compared with earlier results of research, done by Bober (1971). The research results new light on the construction of landslide colluwium.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.