Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono analizę ryzyka oraz przedstawiono wybrane scenariusze awaryjne dla stacji dystrybucji gazu propan-butan (LPG). Uwzględniono nowe przepisy dotyczące samodzielnego napełniania przez kierowców zbiornika samochodowej instalacji gazowej. Zaproponowano rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń do napełniania samochodów gazem propan-butan.
EN
Risk anal. of the liq. pressurized gas (LPG) tankage was performed by using particular cases. Some measures for increasing the safety (gas detectors, double level gauges, computer monitoring) were recommended.
PL
W pracy przedstawiono wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces wydzielania mas czterech frakcji z mieszaniny czyszczonej. Badano sztucznie zanieczyszczoną mieszaninę ziarna jęczmienia. Celem badań było sprawdzenie przydatności rotacyjnego urządzenia czyszczącego do czyszczenia ziarna jęczmienia.
EN
The paper presents the influence of the rotational speed of the sieve drum on the process of mass separation of the four fractions of the cleaned mixture. The artificially contaminated mixture of barley grains was examined. The aim of the study was to analyze the suitability of the rotary cleaning device for cleaning the barley grain.
4
Content available remote Modelowanie urządzenia czyszczącego w programie Inventor
PL
Przedstawiono przykład wykorzystania programu Inventor Professional 2014 do modelowania urządzenia czyszczącego ziarno zbóż. Pokazano możliwości i ograniczenia programu istotne podczas tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej
EN
The paper presents exemplary application of the Inventor Professional 2014 PL programme for modelling of the corn cleaning device. Shown are capacities and limitations of the programme, which were revealed in the course of making electronic engineering documentation.
PL
W artykule opisano elementy integrujące magazyn zarządzany nadrzędnymi programami informatycznymi. Wskazano przesłanki wykorzystania programu WMS oraz ERP. Opisano systemy automatycznej identyfikacji ładunków RFID oraz technikę rozpoznawania drukowanego testu. Na przykładzie opisano architekturę oraz działanie systemu automatycznej wymiany danych EDI. Zamieszczono najczęściej stosowane kody paskowe oraz technologią identyfikacji bezstykowej RFID zapisu oraz odczytu danych przy pomocy fal radiowych.
EN
The article describes the elements that integrate the warehouse managed overriding informatics programs. Indicated evidence of using and WMS and ERP systems. Described automatic identification systems RFID cargo and technique it recognize printed the test. For example describes the architecture and operation of the system of automatic exchange of EDI date. It contains the bridge commonly used barcodes and RFID contactless identification technology write and read date using waves radio.
6
Content available System zarządzania BHP dla firmy autobusowej
PL
W artykule przedstawiono elementy systemu zarządzania bhp według norm serii PN-N 18000. Identyfikacja zagrożeń została wykonana na przykładzie małej firmy autobusowej. Przedstawione zostały podstawowe czynności pracowników firmy i zagrożenia występujące przy ich wykonywaniu. Zaproponowane zostały przykładowe sposoby zmniejszania lub unikania ryzyka.
EN
This paper presents the elements of the safety management system according to standards series PN-N 18000. Hazards identification was made on the example of a small bus company. The basic steps are the company's employees and for-threatening occurring in implementation thereof.Examples of ways to reduce or avoid risks were proposed.
7
Content available Bezpieczeństwo drogowe w transporcie autobusowym
PL
W artykule przedstawiono problemy bezpieczeństwa w transporcie autobusowym w małej firmie przewozu osób oraz przykładową analizę wybranego zagrożenia pracy kierowcy zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18002:2011. Zaproponowano wprowadzenie usprawnień infrastruktury drogowej mogące wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa drogowego.
EN
The paper presents the problems of safety of bus transport in the small business people and a sample analysis of selected hazards for the driver in accordance with the requirements of PN-N-18002:2011. Propose the introduction of no-improvement of road infrastructure that could improve road safety.
EN
The stabilization of screw joint and influence of factors protecting against loosening of the joint have been discussed in the present article. The results of experimental examinations associated with the impact of the type of protective coat on threaded section and lubrication on the value of tightening torque have been also presented.
PL
Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania używanego akumulatora litowo-jonowego 18650 jako źródła energii w pojeździe samochodowym z napędem elektrycznym. W celu ograniczenia kosztów akumulatory pozyskiwane były z recyklingu komputerów przenośnych, w których zdiagnozowano uszkodzenie układu sterowania systemem zasilania. W trakcie przeprowadzonych badań analizowano parametry energetyczne pozyskanych akumulatorów podczas ich rozładowywania przy zasilaniu silnika napędowego w samochodzie osobowym podczas jazdy do osiągnięcia maksymalnego zasięgu pokonywanego na zestawie akumulatorów zasilających.
EN
The paper is to analyze the possibility of using cells as an energy source 18650 in motor vehicles with electric drive. In order to reduce costs derived cells were recycled laptops were diagnosed in damage to the power system control. During the study analyzed energy parameters derived cells while discharging when powered by diesel engine in a passenger car while driving to achieve the maximum range being negotiated on a set of power cells.
EN
Monte Carlo event generators are essential components of almost all experimental analyses and are also widely used by theorists and experimentalists to make predictions and preparations for future experiments.Most generators determine process matrix elements at leading order (LO). Recently, it has become fairly standard to have next-to-leading order QCD (NLO), and for some processes next-to-next-to-leading order (NNLO) matrix elements. The main objectives as well as some characteristics of NLO calculations have been described. In order to combine NLO with the LHCb simulation chain the implementation of the POWHEG-BOX framework in the so called LbPowheg package was conceived. The key features of this implementation have been presented.
PL
Generatory Monte Carlo stanowią niezbędny komponent niemal kompletnej analizy eksperymentu. Są również szeroko wykorzystywane przez teoretyków oraz eksperymentatorów w celu wykonywania przewidywań jak i projektowania przyszłych eksperymentów. Większość generatorów definiuje elementy macierzowe procesów na poziomie pierwszego rzędu rachunku zaburzeń (ang. Leading Order). W ostatnim czasie, niemal standardem stało się wykorzystywanie obliczeń wyższych rzędów rachunku zaburzeń kwantowej chromodynamiki kwantowej (NLO pQCD). W artykule zostały opisana główna idea, jak i cechy charakterystyczne obliczeń NLO. W celu włączenia obliczeń NLO do łańcucha symulacji LHCb została wykorzystana struktura tzw. POWHEG-BOX. Autor wykonał pakiet LbPowheg do oprogramowania LHCb. W pracy zostały opisane kluczowe aspekty tej implementacji.
11
Content available remote System detekcji światła z użyciem fotopowielaczy krzemowych
PL
Współczesne systemy detekcji światła wymagają nieustannego prowadzenia prac badawczorozwojowych w celu uzyskiwania coraz lepszej efektywności zbieranego sygnału. Na bazie wyników uzyskanych podczas prac badawczo-rozwojowych detektora IFR spektrometru SuperB, prowadzonych w Ferrarze, w artykule przedstawiono wyniki optymalizacji układu zawierającego fotopowielacze krzemowe w systemie detekcji światła.
EN
Modern systems of light detection require continuous research and development studies in order to achieve the best possible efficiency of the collected signal. Optimization of the light detection system, composed of silicon photomultipliers in the light is discussed, based on R&D works related to the construction of the IFR detector (SuperB collaboration).
PL
W artykule opisano rekultywacyjne prace badawcze prowadzone na składowiskach odpadów flotacyjnych w Starym Zagłębiu Miedziowym. Prace prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oparte są na doświadczeniach wegetacyjnych prowadzonych przez CBR "Cuprum", a zmierzają do wypracowania krajobrazowej strategii zagospodarowania składowisk odpadów flotacyjnych z wykorzystaniem niektórych klonów wierzby wiciowej (Salix viminalis, L).
EN
In this paper, the laboratory and environmental work conducted in order to study the establishment of vegetative cover on copper tailings in Old Copper Basin is presented. Researches conducted there by Poznań University of Life Sciences are based on greenhouse pot tests leaded by CBPM "Cuprum", tend to elaborate new landscape strategy for such settling ponds by creating vegetation patches with switch willow (Salix viminalis L.).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.