Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detektory termiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy dokonano specyfikacji i analizy trybów monitorowania radiometrycznego systemów fotowoltaicznych. Przeprowadzono teoretyczne wprowadzenie do teorii detektorów termicznych i fotonowych. Zaprezentowano bilanse promieniowania krótkofalowego, długofalowego oraz bilansowego. Opisano profesjonalne komercyjne radiometry do specjalistycznych pomiarów meteorologicznych. Stwierdzono, że dla uzyskania szczegółowych danych meteorologicznych powinien zostać zastosowany monitoring naukowy. Zaprezentowano wyniki badań własnych w układzie monitorowania globalnego. Stwierdzono, że monitoring globalny jest wystarczającym narzędziem do predestynacji użytecznych zasobów energetycznych.
EN
In the following paper general review of professional radiometers was presented. In introduction different modes of radiometric measuring stations for photovoltaic purposes was pointed out. Background information about thermal and photonic detectors were presented. Short-wave, long-wave and radiation balances was quoted. Professional meteorological radiometers was presented and briefly described. It was stated that for complex radiation data gathering, professional monitoring should be applied. The results of original global monitoring were presented. It was concluded that, there is no necessity to put in a professional monitoring system for daily monitoring of photovoltaic devices.
EN
The paper outlines operation principles of bolometers used for detection of electromagnetic radiation in the range from microwaves, through terahertz radiation to x-rays. Materials used in the manufacturing of bolometers are presented. Representative state of the art bolometers are presented, including superconducting and guantum effect bolometers. Selected technical, industrial and military applications of bolometers are presented. Moreover, selected bolometers and bolometer arrays are presented, as well as their applications.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania bolometrów wykorzystywanych do detekcji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie od mikrofal, przez promieniowanie terahercowe do promieniowania X. Omówiono materiały stosowanych w konstrukcji bolometrów. Przedstawiono reprezentatywne rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych bolometrów, w tym bolometry nadprzewodzące oraz bolometry wykorzystujące zjawiska kwantowe. Zaprezentowano wybrane techniczne, przemysłowe i wojskowe zastosowania bolometrów.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko umożliwiające pomiar termicznej stałej czasowej bolometrów. Stanowisko składa się z układu pomiarowego połączonego z cyfrowym oscyloskopem lub analizatorem sygnału i umożliwia pomiar stałej czasowej w zakresie do kilku sekund. Omówiono budowę i działanie opracowanego układu i zaprezentowano wyniki pomiarów oraz przedstawiono kierunki dalszych prac.
EN
A setup for measurement of thermal time constant of bolometers is presented in the paper. Consisting of a circuit connected to a digital oscilloscope or dynamic signal analyzer, this setup allows the thermal time constant to be measured in the range up to few seconds. Design of the circuit and its operation are discussed and results of time constant measurements are presented. Directions of further work are also presented.
PL
W pracy przedstawiono postęp w rozwoju detektorów promieniowania optycznego w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Omówiono podstawy działania dwu grup detektorów (termicznych i fotonowych) stosowanych w szerokim zakresie widma optycznego. Przedyskutowano nowe tendencje rozwojowe w technologii i konstrukcji detektorów promieniowania X, promieniowania g[gamma] promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego. Przedstawiono przykłady najbardziej spektakularnych osiągnięć w tym zakresie, dotyczące detektorów z CdZnTe, detektorów ultrafioletowych z AIGaN, matryc CCD i CMOS zakresu widzialnego, detektorów heterozłączowych z HgCdTe, fotorezystorów ze studni kwantowych układu AIGaAs/GaAs i bolometrów krzemowych.
EN
The paper presents progress in optical detector technologies during the past 25 years. Classification of two types of detectors (photon detectors and thermal detectors) is done on the basis of their principle of operation. The overview of optical material systems and detectors is presented. Also recent progress in different technologies is described. Discussion is focused mainly on current and the most rapidly developing focal plane arrays using: CdZnTe detectors, AIGaN photodiodes, visible CCD and CMOS imaging systems, HgCdTe heterostructure photodiodes, quantum well AIGaAs/GaAs photoresistors, and thermal detectors.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe trendy rozwoju detektorów podczerwieni, w tym detektory termiczne - mikrobolometry i piro-elektryki, oraz detektory fotonowe ze studniami kwantowymi. Omówiono budową i działanie detektora uśredniającego SPRITE o dużej wartości wykrywalności pasmowej.
EN
This paper presents. In this paper the comparison of uncooled thermal and deeply cooled QWIP (Quantum Well Infrared Photodetector) detectors are briefly presented. Different types of QWIP detectors have been mentioned. The limits of detectivity both for thermal and photon detectors are discussed. Today, the significant progress in infrared technology is observed. It is due to increasing interest of infrared sensitive equipment, especially in the domain of uncooled devices, which are much chipper with satisfactory parameters. Such detectors are widely used for e.g.: thermal inspection, observation, and maintenance. On the other hand very precise quantum detectors are still under development. The most efficient quantum detection based on MCT (HgCdTe) now has a competitor which uses traditional wide band gap semiconductor (AlxGal-xAs/GaAs), where the carrier excitation takes place in quantum well. Both resposivity and detectivity of quantum infrared detectors is a Junction of wavelength, while it does not depend on spectral range for thermal ones.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.