Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reaktory III generacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono wymagania bezpieczeństwa dla reaktorów III generacji w zakresie warunków projektowych.
EN
Safety requirements for III generation reactors are discussed in the sphere of design conditions.
3
Content available remote Rozwój energetyki jądrowej w Polsce - nowe wyzwania
PL
Zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną przy wprowadzeniu ograniczeń na emisję szkodliwych gazów do atmosfery, głównie CO2 powoduje, że zainteresowanie budową elektrowni jądrowych jest w chwili obecnej coraz większe. Duże awarie jądrowe w marcu 1979 roku w elektrowni atomowej Three Mile Island w Pensylwanii (USA) oraz w kwietniu 1986 roku w Czarnobylu na Białorusi wpłynęły na rozwój tej energetyki nie tylko w wymienionych, ale także w większości państw posiadających takie technologie energetyczne. W Polsce zaniechano budowy elektrowni w Żarnowcu wskutek społecznych protestów, a sprzęt i urządzenia odsprzedano. W pozostałych krajach wstrzymano na długi okres rozpoczęte lub nie zatwierdzano budowy nowych obiektów tego typu. Objęto szczegółową analizą skutki awarii, wyeliminowano błędy projektowe i konstrukcyjne oraz opracowano nowe, udoskonalone technologie z reaktorami generacji III i III+, posiadającymi duży stopień bezpieczeństwa, co pozwala w dzisiejszych czasach podejmować decyzje o budowie nowych obiektów bez obaw przed dużymi awariami.
EN
The electric energy demand increasing after the introduction of the greenhouse emission limitations, mainly CO2, causes currently more increasing interest of the nuclear power station building. Heavy disasters in nuclear power plants: Three Mile Island in Pennsylvania (USA) in March 1979 and in Tchernobyl (Belarus) in April 1986 have influenced the development of nuclear power engineering not only in the aforementioned countries, but also in most countries availing of such technologies. In Poland the construction of Zarnowiec power plant was stopped due to social protests. The equipment and devices were sold to third parties. In other countries the constructions of plants being developed were delayed or the consents for building the new ones were not signed. A detailed analysis of the side effects of the disaster was carried out, design and constructional errors were eliminated and new, improved technologies with reactors of the III and III+ generation were worked out. These reactors feature high safety level, what made it possible to make decisions about building new plants without a fear about heavy disasters.
PL
Obecnie dostępne na rynku reaktory to głównie reaktory III generacji, dużo bezpieczniejsze niż reaktory pracujące dotychczas. Zapewniają też one lepsze parametry eksploatacyjne, wysokie wypalenie paliwa i wysokie współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej. Nakłady inwestycyjne są wysokie, ale dużo niższe niż na elektrownie wiatrowe, a dzięki niskim kosztom paliwa elektrownie jądrowe III generacji są zdecydowanie konkurencyjne wobec elektrowni z paliwami organicznymi.
EN
Present market available reactors are mainly reactors of the 3rd generation – much safer than the ones working hitherto. They provide also better operational characteristic, high load factor and a high fuel burnout level. Investment costs are also big but much lower than for wind farms and, due to low fuel costs, the 3rd generation nuclear power plants are strongly competitive against the ones fired with organic fuels.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.