Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wisła dolna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odcinek dolnej Wisły jest bardzo nieregularny, co sprzyja tworzeniu się różnych rodzajów lodu i zatorów. Po wybudowaniu stopnia Włocławek w 1970 r., będącego pierwszym elementem Kaskady Dolnej Wisły i utworzeniu zbiornika Włocławek nastąpiła zmiana reżimu termicznego dolnej Wisły a w konsekwencji jej reżimu lodowego. W 1982 r. w wyniku zbiegu niekorzystnych sytuacji hydrologicznych i meteorologicznych powstał rozległy zator lodowy i przerwanie zapór bocznych w górnej części zbiornika Włocławek oraz zalanie dużych obszarów na lewym brzegu zbiornika, co spowodowało duże straty społeczne i gospodarcze. Po powodzi wszystkie zniszczenia zostały naprawione a możliwość napływu w przyszłości różnego rodzaju lodu do zbiornika ograniczono pływającym zaporami instalowanymi w górnej części zbiornika. Flotylla lodołamaczy stacjonująca powyżej stopnia, umożliwia kruszenie lodu na zbiorniku i jego spławianie w dół Wisły.
EN
The lower Vistula section is highly irregular, which contributes to creation of different ice types and jams. After the Włocławek barrage, being the first element of the Lower Vistula Cascade, was completed in 1970 and the Włocławek reservoir was created, the lower Vistula thermal regime and, as a consequence, its ice regime changed. In 1982, due to a coincidence of unfavourable hydrological and meteorological conditions, a widespread ice jam formed, leading to a breach of side dams in the upper part of the Włocławek reservoir and flooding of large areas located on the left bank of the reservoir, which caused significant social and economic losses. After the flood, all the damages were repaired and the possibility of future ice jams reduced by floating dams installed in the upper part of the reservoir. The fleet of icebreakers stationed upstream the barrage allows for breaking the ice in the reservoir and its rafting downstream.
PL
Dolna Wisła jest rzeką bardzo zmienioną i zdegradowaną, a jednocześnie prawie cała jest objęta programem NATURA 2000. W 1970 r. został oddany do eksploatacji stopień wodny Włocławek jako element planowanej Kaskady Dolnej Wisły. Do tej pory stopień pracuje jako pojedynczy i budzi wiele kontrowersji. Obecnie planowany jest następny stopień poniżej Włocławka. W artykule przedstawiono całokształt za¬gadnień związanych z dolną Wisłą (wraz ze stopniem Włocławek) oraz próbę odpowiedzi na pytanie: czy następny stopień poniżej Włocławka jest zagrożeniem ekologicz¬nym, szansą czy koniecznością społeczną i gospodarczą.
EN
The lower Vistula is highly modified and degraded, while being almost completely covered by the Natura 2000 programme. The Włocławek dam was commissioned in 1970 as en element of the planned Lower Vistula Cascade. Until now, the dam has been operating as a single dam and has stirred up a lot of controversies. Currently, another dam is being planned below Włocławek. The article presents the overall view on issues related to the lower Vistula (including the Włocławek dam), as well as tries to an¬swer the question: is the next dam below Włocławek an ecological threat, an opportunity or a social and economic necessity?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.