Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The evaluation of control quality in automatic systems based on maximum error
EN
The article presents an approach that uses the value of the maximum error to assess the quality of control in automatic control systems. The integral-square-error criterion is analysed together with the signals that enable its derivation. Signals with two constraints are considered.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie błędu maksymalnego do oceny jakości sterowania w układach automatyki. Analizowane jest kryterium całki z kwadratu błędu oraz sygnały umożliwiające jego wyznaczenie. Rozpatrywane są sygnały z jednym oraz dwoma ograniczeniami.
2
EN
The concept of active power measurement based on real-time digital processing of voltage and current signals is best’ introduced with a digital approximation definition. In this paper, the authors propose an integral calculation method based on Gregory’s expression, correction of integration period estimation and integration result correction taking values related to the ends of the integration period into account. In the described method, the integral is calculated between two consecutive maximums of the voltage and current product. Digital dependencies that are easy to implement are used for the evaluation of the active power value. To measure the voltage and current signals, the authors used a system with a digital signal processor and an A/D converter with a multiplexer followed by dedicated digital filters. The active power measurement method was checked by building an instrument simulation model.
PL
Pomiar mocy czynnej za pomocą systemu pomiarowego realizującego przetwarzanie sygnałów napięcia i prądu w sposób cyfrowy wymaga przybliżenia zależności definicyjnych. W artykule zaproponowano wykorzystanie wzoru Gregoriego dla celów obliczenia całki w zależności definicyjnej mocy czynnej. Dodatkowo proponowana jest poprawka związana z wyznaczaniem przedziału całkowania i dotyczy wyznaczania maksimów sygnałów. Drugim proponowanym rozwiązaniem jest użycie jednego przetwornika A/C z multiplekserem, a następnie użycie filtrów cyfrowych w celu wyrównania opóźnień pomiędzy próbkowanymi sygnałami. Proponowane rozwiązania umożliwiają zbudowanie prostego systemu pomiarowego pracującego w czasie rzeczywistym.
3
Content available remote Determination of non-standard input signal maximizing the absolute error
EN
The paper presents a method and algorithm for determining input signals which maximize the absolute value of error. Being maximum, the values of these errors are valid for any dynamic signal which might occur at the input of a real system. In this way all the possible signals are taken into consideration at the same time. It should be stressed that these can be non-determined signals whose form cannot be predicted a priori. Two types of signals are taken into consideration: signals with a magnitude constraint and signals constrained in magnitude and rate of change. Solutions derived in the paper enable calculation of the absolute value of error by means of analytical formulae which give precise results and can be realised in a very short time.
EN
The paper presents a method of low-order optimum model determination for high-order systems, which minimises the maximum value of the objective function for a given order of a model. The method consists of two parts. In the first part an input signal is determined that maximises the assumed objective function defined on the difference between the system and model responses. In the second part, the optimisation of the low-order model parameters is performed, achieving a minimum value of the objective function for the input signal determined earlier. The main advantage of this method is that by using signals that maximise the assumed objective function during the optimisation process, the minimised value is made independent of the dynamic signals, which could occur at the input of the real system. As an example of the application of this method the optimum second-order model of a six-order system obtained for two different input signals and integral-square-error criterion as an objective function. In the case of the first signal there was only one constraint concerning its magnitude applied, whereas the other signal was matched to the dynamic behaviour of the high-order system, and two constraints on the magnitude and the rate of change were imposed.
PL
Artykuł przedstawia metodę wyznaczania optymalnego modelu niskiego rzędu odwzorowującego system rzędu wysokiego w sensie minimax założonego kryterium błęu. Metoda składa się z dwóch etapów. W pierwszym wyznacza się sygnał maksymalizujący założone kryterium błędu definiowanego na różnicy odpowiedzi modelu i systemu, natomiast w drugim etapie, za pomocą uprzednio wyznaczonego sygnału, optymalizuje się parametry modelu niskiego rzędu na minimum wartości przyjętego kryterium. Zaleta przedstawionej metody polega na tym, że zminimalizowana przez optymalny model maksymalna wartość błędu jest obowiązująca dla sygnałów o dowolnym kształcie, a zatem dla wszystkich sygnałów, które mogłyby się pojawić na wejściu systemu rzeczywistego. W przykładzie zastosowania omówionej metody przedstawiono wyniki optymalizacji modelu rzędu drugiego odwzorowującego system rzędu szóstego przy założeniu kwadratowo-całkowego kryterium błędu oraz dwóch klas sygnałów: - ograniczonych w amplitudzie oraz - ograniczonych w amplitudzie i prędkości narastania.
EN
Measuring filters are customarily optimised in the frequency domain. In the case of input signals with known spectral distribution, models of such filters permit easy determination of signal processing errors or, e.g. the mapping error of a higher order filter when it is replaced with a lower order filter. When the spectral distribution of the input signal is not known then the determination possibilities of such errors are significantly more limited and this is just a situation the prevails in the case of dynamically variable input signals. The paper presents an optimisation method of the minimax type using nonstandard input signals and the integral-square objective function. The method has been applied to the Butterworth filters and input signals with magnitude constraint as well as signals with magnitude and rate-of-change constraints. The latter constraint permits the input signal dynamics to be matched to the dynamics of the filter in question. The main advantage of the method presented is that the optimised models of filters do not depend on the shape of dynamic signals, in the meaning that the mapping error of those models is valid for any signals which might occur at the input of the filter.
PL
Elektryczne filtry analogowe są zwyczajowo optymalizowane w dziedzinie częstotliwości. W oparciu o matematyczne modele takich filtrów dla sygnałów wejściowych o znanych rozkładach widmowych łatwo wyznaczać błędy przetwarzania tych sygnałów oraz błędy powstające w przypadkach zastępowania filtru rzędu wyższego filtrami rzędu niższego. Dla dynamicznych sygnałów wejściowych, a zatem sygnałów o nieznanych zazwyczaj widmach, możliwości wyznaczania takich błędów są znacznie ograniczone, ich wartości zależą bowiem zarówno od założonego kryterium błędu jak i kształtu sygnału dla których są one obliczone. W artykule przedstawiono zastosowanie metody optymalizacji typu minimax dokonywanej za pomocą niestandardowych sygnałów wejściowych i całkowo-kwadratowego kryterium błędu do optymalizacji filtrów Butterwortha. Stosowano sygnały ograniczone tylko w amplitudzie oraz sygnały z ograniczeniem amplitudy i prędkości narastania. Zaletą zastosowania optymalizacji minimax dokonywanej za pomocą sygnałów maksymalizujących założone kryterium błędu jest uniezależnienie wyników optymalizacji od kształtu sygnału wejściowego.
EN
The paper presents an application of Generalized Fibonacci Sequences in the simplification of dynamic linear models. A special transformation into such sequences is defined in order to solve the problem. The simplification is performed in the domain of Generalized Fibonacci Sequences, and in the next step, a simplified model is created by an inverse transformation. The presented theory is illustrated with a numerical example.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie uogólnionych szeregów Fibonacciego do upraszczania dynamicznych modeli liniowych. W tym celu zdefiniowano określone transformacje modeli w uogólnione szeregi Fibonacciego. W dziedzinie tych szeregów dokonuje się ich simplifikacja a następnie poprzez transformacje odwrotne wyznacza się modele uproszczone. Przedstawioną teorię zilustrowano przykładem liczbowym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.