Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The compositional graded quaternary barriers (GQBs) instead of ternary/conventional quantum barriers (QBs) have been used to numerically enhance the efficiency of AlGaN-based ultraviolet light-emitting diode (LED). The performance of LED with GQBs is examined through carrier concentrations, energy band diagrams, radiative recombination, electron and hole flux, internal quantum efficiency (IQE), and emission spectrum. As a function of the operating current density, a considerable reduction in efficiency droop is observed in the device with composition-graded quaternary barriers as compared to the conventional structure. The efficiency droop in case of a conventional LED is ~77% which decreased to ~33% in case of the proposed structure. Moreover, the concentration of electrons and holes across the active region in case of the proposed structure is increased to ~156% and ~44%, respectively.
2
Content available remote Predicting Cotton Fibre Maturity by Using Artificial Neural Network
EN
Cotton fibre maturity is the measure of cotton’s secondary cell wall thickness. Both immature and over-mature fibres are undesirable in textile industry due to the various problems caused during different manufacturing processes. The determination of cotton fibre maturity is of vital importance and various methods and techniques have been devised to measure or calculate it. Artificial neural networks have the power to model the complex relationships between the input and output variables. Therefore, a model was developed for the prediction of cotton fibre maturity using the fibre characteristics. The results of predictive modelling showed that mean absolute error of 0.0491 was observed between the actual and predicted values, which show a high degree of accuracy for neural network modelling. Moreover, the importance of input variables was also defined.
EN
Prognostic utility of microvolt T-wave alternans (TWA) has been established since its clinical acceptance as marker for malignant ventricular arrhythmias, leading to sudden cardiac death. Accurate detection of TWA from surface ECG is a challenge because of invisible nature of the phenomenon. A novel TWA detection scheme based upon analysis of continuous time wavelet ridges (CTWR) of consecutive ventricular repolarization complexes is presented. The CTWR is computed using maxima of wavelet energy coefficients of continuous wavelet transform. Variety of simulated alternans waveforms, wavelet functions, frequency bands and noise levels are used to test the algorithm. The study concludes that CTWR can successfully characterize the alternation of cardiac repolarization and detect TWA phenomenon.
PL
Diagnostyka sygnału TWA odgrywa dużą rolę w badaniach jako marker arytmii powodującej zawał serca. Sygnał TWA jest wykrywany jako składowa sygnału elektrokardiogramu. W artykule opisano wykorzystanie ciągłej transformaty falkowej do analizy tego sygnału. (Detekcja składowej TWA sygnału EKG bazująca na wykorzystaniu ciągłej transformaty falkowej)
PL
W pracy przedstawiono zarys historii powstania nadzoru górniczego oraz powołanie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i 80 lat istnienia tegoż Urzędu.
EN
Presented in this work are the outlines of history of origin of the mining supervision and the setting up of the State Mining Administration of Katowice /High Inspectorate of Mines - translator' s remark/ and the 80 years of existence of the said Authority.
PL
Kopalnia Soli Wieliczka jest unikatowym na skalę światową zabytkiem, zarówno pod względem bogactwa dziedzictwa kultury materialnejm jak i niepowtarzalnych obiektów przyrody nieożywionej. Dzięki wielowiekowej eksploatacji, której początki sięgają końca XIII wieku, złoże soli kamiennej zostało udostępnione ogromną ilością wyrobisk (ponad 2000 komór oraz ponad 200 km chodników), zktórych pewna część do dzisiaj zachowała się w dobrym lub zadawalającym stanie. W wyrobiskach tych obecnie są ślady wielowiekowej pracy pokoleń górników, do dzisiaj znajdowane są dawne górnicze narzędzia, a także fragmenty, a niekiedy nawet niemal kompletne niegdyś używane maszyny i urządzenia. Fascynująca jest architektura podziemi wielickich, labirynt niekończących się chodników, potężne, niemal monumentalne komory. W artykule omówiono historię kopalni, zagrożenia i podjęte kierunki działania w zakresiezabezpieczenia kopalni.
EN
The Wieliczka Salt Mine is, in the world-wide scale, a unique monumental unit both as regards the richness of material culture heritage and in terms of unrepeatable objects of inanimate nature. Thanks to the multi-century mining operations conducted, whose beginning goes far back into the end of the XIII century, the rock salt deposit has been opened up through a huge number of mine workings (more than 2000 chambers and more than 200 km of drifts) out of which a certain part is preserved till now in a sound or satisfactory condition. In the said mine workings there are present traces of a multicentury toil of generations of miners; and being found till now are old-time mining tools and also fragments of, sometimes almost complete, machines or equipment used some time ago. Fascinating is the architecture of the Wieliczka underground facilities, a maze of never-ending drifts (galleries), huge, almost monumental chambers. Discussed in the article is the history of the Mine, the hazards and measures taken as regards the Mine's preservation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.