Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces wytwórczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Granice wsparcia. Outsourcing maszyn i urządzeń
PL
Ze względu na fakt, że artykuł ten ukazuje się w branżowym piśmie, za rzecz oczywistą wypada przyjąć, że czytelnicy mają do czynienia z firmami, w których ruch istnieje, a wyposażenie techniczne to coś więcej niż wizytówka z szumnym tytułem i telefon komórkowy w teczce. W przedsiębiorstwach tych istnieją procesy, w których powstają produkty. Trzeba więc zarządzać strumieniem dostaw, procesem wytwórczym oraz dystrybucją produktów.
2
Content available remote Granice wsparcia. Outsourcing maszyn i urządzeń
PL
Ze względu na fakt, że artykuł ten ukazuje się w branżowym piśmie, za rzecz oczywistą wypada przyjąć, że czytelnicy mają do czynienia z firmami, w których ruch istnieje, a wyposażenie techniczne to coś więcej niż wizytówka z szumnym tytułem i telefon komórkowy w teczce. W przedsiębiorstwach tych istnieją procesy, w których powstają produkty. Trzeba więc zarządzać strumieniem dostaw, procesem wytwórczym oraz dystrybucją produktów. Wobec tego na operacje można spojrzeć z co najmniej trzech punktów widzenia: zarządzania, kosztów i wiedzy. Oczywiście podział jest umowny, a podejścia te zarówno w praktyce, jak i w teorii muszą się przeplatać.
EN
Green issues are a popular topic in today’s business life, and it is possible to see green products or advertisements in many different places due to the demand for a healthier lifestyle. Companies that are willing to be a part of the green concept should integrate this philosophy in all departments. As a result, the procurement might be seen a crucial part of this integration. However, in the emerging markets, green issues might be pushed into the background due to the competitive environment. In this study, we investigated green and other parameters in the supplier selection decision in textile industry. A decision criteria list was created and evaluated by 28 experts using the fuzzy analytic hierarchy process. The results showed that green issues have an influence on the decision environment; however, classical parameters, such as cost, delivery reliability, quality, service, and strategic alliance still carry more priority compared to green criteria consisting of environmental management, green products, and pollution control.
PL
Zagadnienia ekologiczne są bardzo istotne przy współczesnej produkcji. Wytwórcy, którzy chcą brać udział w wytwarzaniu i kształtowaniu ekologicznych zasad muszą brać pod uwagę wszystkie aspekty procesu wytwórczego. W tym opracowaniu badano ekologiczne aspekty wyboru dostawców biorąc pod uwagę również koszty dostawy produktów, warunki dostawy, jakość, system obsługi oraz uwarunkowania strategiczne.
PL
W artykule przedstawiono przykłady możliwości wykorzystania obrabiarek o strukturze modułowej w procesach wytwórczych. Wskazano pewne cechy charakterystyczne stosowania takich obrabiarek w procesie. Zidentyfikowano czynniki powodujące, że zastosowanie obrabiarek skrawających o strukturze modułowej zwiększa efektywność i produktywność procesu wytwórczego.
EN
In this paper examples of the possibilities of using modular machine tools application in manufacturing processes were presented. Characteristic features of such the machine-tools using in the process were indicated. Factors that make the use of modular machine tools increases the efficiency and productivity of the manufacturing process were also identified.
PL
Artykuł porusza zagadnienie dostosowania narzędzia typu CASE do specyfiki przyjętego procesu wytwarzania oprogramowania. Na przykładzie systemu Enterprise Architect opisano sposób wykorzystania standardowego mechanizmu profili UML i dodatkowego, własnego, modułu programowego (wtyczki), co sprawia, że narzędzie CASE wspiera także te obszary procesu wytwórczego, które mają swoją specyfikę względem przyjętych standardów. Artykuł pokazuje podejście do problemu integracji narzędzia CASE z zewnętrznym systemem, wspomagającym organizację procesu wytwarzania oprogramowania.
EN
This paper considers how to customize CASE tool to specific software development process. It outlines how to combine standard UML profile mechanism with custom software plug-in for Enterprise Architect to achieve better support of specific parts in development process. It also describes how using this concept a CASE tool can be integrated with other system supporting development process management, to gain a control over the process.
6
Content available remote Zakłócenia w procesie wytwórczym w organach administracji publicznej
PL
W niniejszym artykule opisano zakłócenia najczęściej występujące w pro­cesie komunikowania, w procesie podejmowania decyzji i zorganizowanym, celowym działaniu, podczas zapotrzebowanego procesu wytwórczego w organach administracji publicznej. Przyczyny ich powstawania i sposób zabezpieczenia się przed ich wpływem.
EN
In the present article were presented the disturbances most often appeared in the process of communication, in the process of making decisions and also during purposeful needs of productive process in organs of public administration. Described are also reasons of their formation and the way of security by their influence.
PL
W pracy zaprezentowano proces wdrożenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży mechanicznej, elementów systemu produkcyjnego zorganizowanego według zasad Lean Manufacturing (LM). Ogólnie scharakteryzowano wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w tym procesie (np. system 5S) oraz ich implementację w warunkach prezentowanego przedsiębiorstwa. Przedstawiono również uzyskane na etapie wdrażania koncepcji Lean Manufacturing rezultaty w zakresie wzrostu efektywności i opłacalności produkcji oraz poprawy jakości wytwarzanych wyrobów. W podsumowaniu zawarto uwagi dotyczące praktycznych działań i trudności związanych z wdrożeniem systemu Lean Manufacturing.
EN
Lean Manufacturing is one of the most recent and popular concepts of the improvement the production enterprises in the case of manufacturing processes. It makes it possible to cut down the time of production cycles, increase the quality of products, reduce production costs, and increase morale, productivity, and engagement of the staff. The main tools of Lean Manufacturing, among others, are the 5S System, Kaizen, the Single Minute Exchange of Die (SMED), Total Productive Maintenance (TPM), Value Stream Mapping, Total Quality Management (TQM), and Just in Time (JiT). The intention of the author was to describe the process of practical application in productive enterprise and the productive system guided according to principles of the Lean Manufacturing. The paper also characterises the selected methods, techniques, and process tools that were used in this concept and their implementation in conditions of chosen enterprise. The paper also presents the results in the range of the growth of efficiency production and the improvement of production quality on the stage of the practical application of the Lean Manufacturing conception.
PL
Modele generowane przez systemy CAD zawierają głównie informacje o postaci geometrycznej projektowanego elementu, a nie zawierają danych dotyczących przyszłego procesu wytwórczego. Zastosowanie metody obiektów elementarnych w procesie komputerowego wspomagania projektowania umożliwia wygenerowanie modelu produktu, który zawiera informacje niezbędne do opracowania procesu wytwórczego. Niniejsze opracowanie opisuje sposób rozwiązania niniejszego problemu na przykładzie elementów armatury przemysłowej.
EN
CAPP sysiems is the most important task in CAD/CAM process integration because of them responsibility for construction data transfer to technoiogical data. Currently many CAD systems have been developed but most of them can't provide exact information about an object. Feature-based design in CAD process can generate product model considering all necessary information for future process planning. This method based on feature definition, describe relation between features and prepare database with information for CAPP system. In this paper describe feature-based model method for fittings.
9
Content available remote System do identyfikacji parametrów procesu i stanu maszyn włókienniczych
PL
Skutkiem ewolucji elektronicznych urządzeń pomiarowych jest ciągłe polepszanie ich funkcjonalności zarówno w warstwie sprzętu, jak i oprogramowania. Nadal jednak występują problemy w doborze środków sprzętowych do identyfikacji parametrów obiektów i procesów, szczególnie w specyficznych środowiskach przemysłowych. Artykuł przedstawia propozycję systemu pomiarowego, który umożliwia rozwązanie tych problemów dla maszyn i procesów włókienniczych. Przedstawiono założenia projektowe urządzenia, Jego architekturę, spełniane funkcje, uzyskaną wydajność. Podano przykładowe, weryfikacyjne aplikacje urządzenia.
EN
Resulting from measurement electronic devices evolution is continous improving of their hardware and software features. Some problems still exist in choice of hardware means for objects' and processes' parameters identification, especially in specific industrial conditions. The article describes a measurement system design, which enables you for solving of those problems for textile machinery. There is a description of equipment brief foredesign, its architecture, functions and its throughput. The example of application and its verification is also given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.