Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EMC directives
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Normalizacja w zakresie EMC
PL
Dyrektywy EMC, zarówno obecna wersja jak i wersja znowelizowana, obowiązująca od 20.07.2007 są aktami prawnymi podającymi ogólne sformułowania wymagań zasadniczych. Natomiast szczegóły techniczne i wymagania techniczne są zawarte w odpowiednich normach. W referacie jest omówiony zakres obowiązywania obu dyrektyw, podane wyłączenia z tego zakresu, rodzaje norm EMC oraz normy zharmonizowane z Dyrektywą EMC.
EN
EMC Directives, both the present one and the new one, valid from20.07.2007 are the legal acts, containing general definitions of essential requirements, but technical details and technical requirements are given in suitable standards. Paper deals with subject and scope of both directives exceptions from this scope, kinds of EMC standards and harmonized standards under EMC Directive.
PL
Omówiono system oceny zgodności wyrobów wprowadzony w Polsce z dniem uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Przeprowadzono analizę zagrożeń i ryzyka używania wyrobów elektronicznych w zwykłych lub dających się przewidzieć warunkach. Przedstawiono wymagania zasadnicze sformułowane w dyrektywach nowego podejścia LVD i EMC, typowych dla wyrobów elektronicznych. Omówiono procedury oceny zgodności i wymagania stawiane dokumentacji technicznej w celu oznakowanie CE wyrobu. Przytoczono listę norm zharmonizowanych, objętych akredytacją Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu Elektroniki.
EN
The paper describes the conformity assessment system of products effective since Poland joined the European Union. Analysis of the dangers and risk of using of the electronic products for usual and predictable purposes are done. The general requirements formulated in the LVD and EMC new approach directives, typical for electronic products, are presented. Procedures of the conformity assessment and requirements for technical documentation in order signing CE of products are provided. The list of the harmonised standards in the scope of accreditation of the Centre for Certification of Products in Industrial Institute of Electronics is given.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej elementów systemów alarmowych. Dokonano przeglądu norm związanych z badaniami tych wyrobów. W szczególności podano wymagania i sposoby wykonywania badań dla central alarmowych, które są typowym wyrobem z tej rodziny. Zaprezentowano też możliwości badawcze w tej dziedzinie Przemysłowego Instytutu Elektroniki.
EN
The requirements and electromagnetic compatibility (EMC) testing methods of alarm system components are presented in the paper. Review of standards related to testing of these devices is also given. The special attention is paid to the EMC requirements and testing methods of control equipment, which is a main component alarm system. Investigative ability of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.