Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kano model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cel: W artykule przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było określenie możliwości wykorzystania modelu Kano w ocenie zdalnych procesów certyfikacji prowadzonych przez jednostki certyfikujące. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami różnych stron zainteresowanych wynikami procesów certyfikacji, w tym z przedstawicielem jednostki certyfikującej odpowiedzialnym za zarządzanie procesami certyfikacji, audytorami prowadzącymi zdalną certyfikację oraz przedstawicielami organizacji, które poddane zostały procesowi oceny zgodności. Do badań wybrano działalność związaną z certyfikacją produktów rolnictwa ekologicznego. Badania przeprowadzono w 2021 roku w formie wywiadów bezpośrednich. Wyniki/wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań określono cechy jakości wpływające na postrzeganą jakość zdalnych procesów certyfikacji. Cechy te zostały pogrupowane w pięć kategorii, tj.: wykorzystywane narzędzia informatyczne, forma komunikacji, elastyczność planowania audytów, sposoby zbierania dowodów audytowych oraz koszty. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wykorzystanie modelu Kano do określenia podstawowych cech jakości usług certyfikacyjnych oraz wskazania różnic w sposobie oceny usług certyfikacyjnych w zależności od wykorzystanych metod prowadzonej oceny jest możliwe do realizacji, jednak konieczne jest uwzględnienie różnych grup klientów, ponieważ nie stanowią oni homogenicznej całości. Ograniczenia: Badania miały charakter pilotażowy, w związku z czym liczba i zakres przeprowadzonych wywiadów był ograniczony. Jednocześnie w badaniu brali udział wyłącznie przedstawiciele organizacji prowadzący wyspecjalizowaną działalność w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych. Zastosowanie praktyczne: Wyniki badań mogą zostać wykorzystane przez jednostki certyfikujące do projektowania badań satysfakcji oraz przez inne organizacje, które prowadzą audyty w formie zdalnej. Oryginalność/wartość poznawcza: Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy procesy certyfikacji procesów można doskonalić z wykorzystaniem modelu Kano.
EN
Purpose: The main purpose of the study was to determine the possibility of using the Kano model in the assessment of remote certification processes carried out by certification bodies. Design/methodology/approach: Interviews were conducted with representatives of various parties interested in the results of the certification processes. That includes a representative of the certification body responsible for managing certification processes, auditors conducting remote certification processes and representatives of organizations that have been certified. Processes related to the certification of organic farming products were selected for the research. The research was conducted in 2021 in the form of face-to-face interviews. Findings/conclusions: As a result of the conducted research, the quality features influencing the perceived quality of remote certification processes were determined. These features have been grouped into five categories such as: IT tools, the form of communication, flexibility in audit planning, methods of collecting audit evidence and costs. As a result of the conducted research, it was found that the use of the Kano model to determine the basic features of the quality of certification services and the indication of differences in the method of evaluation of certification services depending on the methods of the conducted evaluation is possible to implement, however, it is necessary to take into account different groups of clients, because this group is not homogeneous. Research limitations: The research was in a form of pilot study therefore the number and scope of the interviews was limited. At the same time, only representatives of organizations conducting specialized activities in the processing of organic products participated in the study. Practical implications: The results of the research can be used by certification bodies to design satisfaction surveys and by other organizations that conduct audits in a remote form Originality/value: The article is an attempt to answer the question of how the certification processes can be improved with the use of the Kano model.
EN
The paper presents the use of the Kano model and the questionnaire contained in it to analyze customer preferences in relation to children's furniture - a travel cot. A representative group of 30 people was created. The survey showed which attributes of the travel cot were assessed by the respondents as must-have, one dimensional, and which are excitement attributes (delighters) and mistakes for them. The study will help design a new travel cot model according to expectations of customers - future parents and parents of young children.
EN
Up to date, workload and worker performance in Small Medium-sized Enterprise (SMEs) was assessed manually. KESAN (Kansei Engineering-based Sensor for Agroindustry) was developed as a tool to assess worker workload and performance. The latest prototype of KESAN was established. As the final step prior to the full-scale mass production, an industrial design was required and must be designed based on the validation to user needs. This research proposed an industrial design for mass production of KESAN using Kano model and Quality Function Deployment (QFD). The user needs was extracted from attributive analysis of Kano model. The matrix of House of Quality (HOQ) was utilized to connect the user needs and technical requirement. The research result validated Thirteen (13) user need attributes. The most important attribute was desktop application as an integrated decision support system. Fourteen (14) technical requirement attributes were identified to fulfil the user needs. Finally, a prototype was developed based on product final specification and prioritized technical requirements. The SMEs’s manager could use the prototype for workplace environmental management.
EN
AHP and the Kano model are such prevalent TQM tools that it may be surprising that a true hybrid decision-making model has so far eluded researchers. The quest for a hybrid approach is complicated by the differing output perspective of each model, namely discrete ranking (AHP) versus a multi-dimensional picture (Kano). This paper presents a hybrid model of AHP and Kano model, so called two-dimension AHP (2D-AHP). This paper first compares the two approaches and justifies a hybrid model based on a simple conceit drawn from the Kano perspective: given a decision hierarchy, child and parent elements can exhibit multi-dimension relationships under different circumstances. Based on this premise, the authors construct a hybrid two-dimension AHP model whereby a functionaldysfunctional question-pair technique is incorporated into a traditional AHP framework. Using the proposed hybrid model, this paper provides a practical test case of its implementation. The 2D-AHP approach revealed important evaluation variances obscured through AHP, while a survey study confirmed that the 2D-AHP approach is both feasible and preferred in some respects by respondents. Although there have been rich research efforts to combine AHP and Kano model, most of them is simply about a series of individual usage of each methodology. On the other hand, the type of hybridization between AHP and Kano model in this paper is quite unique in terms of the two dimensional perspective. The model provides a general approach with application possibilities far beyond the scope of the test case and its problem structure, and so calls for application and validation in new cases.
EN
Noriaki Kano has developed a very effective method to characterize customer needs. He proposed to divide product or service features into six attributes: one-dimentional, must-be attributes, attractive, questionable, indifferent and reverse and presented the relations between them, constructing the Kano Model. The Kano method of implementing the Model, based on assessment and evaluation of customer requirement, consists of some general steps like: identification of customer's needs and expectations, construction of the Kano questionnaire, administrating customer interviews and interpretation and evaluation of the results. The publication focuses on implementing the Kano Model and on develops general steps into particular stages, that help to understand the methodology. The example given is tourist backpack.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.