Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszczelka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A waterproof or water-resistant sandwich structure which consists of housing chassis and a gasket requires that gasket contact pressure, which depends on bolt axial force, is greater than the design minimum pressure on the entire circumference. However, it is also necessary that gasket contact pressure is smaller than the maximum permissible gasket pressure. If the maximum stress in chassis can be calculated from bolt axial force, gasket specifications and chassis stiffness, it is helpful for a design of such waterproof structures. In this study, chassis have been regarded as Bernoulli-Euler beams, and two simple numerical methods have thus been derived. Numerical results using the proposed method are sufficiently converged even in case that the number of partitions is about 10.
3
Content available A one-pass heuristic for nesting problems
EN
A two-dimensional cutting (packing) problem with items of irregular shape and rectangular sheets is studied. Three types of problems are considered: single-sheet problems without restrictions on the number of elements, single-sheet problems with restrictions on the number of elements, and cutting stock problems (restricted number of items and unrestricted number of sheets). The aim of the optimization is to maximize the total area of the elements cut from a single plate or to minimize the number of sheets used in cutting. A one-pass algorithm is proposed which uses the popular concept of a no-fit polygon (NFP). The decision on whether an item is cut from a sheet in a given step depends on the value of a fitting function. The fitting function depends on the change in the NFP of individual items. We test eight different criteria for the evaluation of partial solutions. On the basis of numerical experiments, the algorithm that generates the best solution for each of the considered problem types is selected. The calculation results for these algorithms are compared with results obtained by other authors.
EN
The engine valvetrain system operating under insufficient oil lubrication conditions, caused by an incorrect installation of the gasket between the block and the head, was tested. The aim of the analysis was to determine the wear intensity and resistance to motion in camshaft bearings. A model including a camshaft, bearings, tappet-valve-spring subassemblies and a part of the lubrication system was developed. It was used to determine the bearing loads and the amount of oil supplied. The volumetric wear of the camshaft journals and bearing covers was measured. For the estimated engine run, the wear rate and resistance to motion were compared for the cases of the engine with correct and incorrect lubrication.
EN
The aim of the article is taking a closer look at the problems concerning technical condition assessment with regard to correctness of project goals of structures metal-glass facade. Made is reference to the manner of their execution and proper functioning. The issue of accordance to good engineering practice of adapting changes in the system and adjusting the fitted solutions as reccomended by the producers. Above mentioned issues were dealt with given an example of high-rise building with applied curtain wall and a residential building where a filling structure is mounted.
EN
Due to the various physical mechanisms of interaction between a worker's body and the electromagnetic field at various frequencies, the principles of numerical simulations have been discussed for three areas of worker exposure: to low frequency magnetic field, to low and intermediate frequency electric field and to radiofrequency electromagnetic field. This paper presents the identified difficulties in applying numerical simulations to evaluate physical estimators of direct and indirect effects of exposure to electromagnetic fields at various frequencies. Exposure of workers operating a plastic sealer have been taken as an example scenario of electromagnetic field exposure at the workplace for discussion of those difficulties in applying numerical simulations. The following difficulties in reliable numerical simulations of workers’ exposure to the electromagnetic field have been considered: workers’ body models (posture, dimensions, shape and grounding conditions), working environment models (objects most influencing electromagnetic field distribution) and an analysis of parameters for which exposure limitations are specified in international guidelines and standards.
9
Content available remote Wyniki badań trwałościowych uszczelnień wału silnika hydraulicznego
PL
Przedstawiono wyniki badań różnych uszczelek wału. Badania miały na celu wybór uszczelki, która zapewniałaby najwyższą trwałość w następujących warunkach pracy: ciśnienie cieczy roboczej 2 MPa i minimalna prędkość poslizgu 2 m/s. Czynnikiem roboczym była woda, a więc ciecz o najgorszych właściwościach smarnych. Opisano również oryginalny przyrząd, który pozwolił na pomiar wszystkich parametrów węzła uszczelniającego.
EN
The article presents results of the tests performed on various shaft seals with intention to assist selection of the most durable seal model operating at a pressure of 2 MPa and circumferential speed of 2 m/s at the minimum. The test liquid was water – to ensure the most adverse lubricating conditions in the tests. Also described is original apparatus providing for measurements of all operating parameters of the seal unit.
PL
W pracy przedstawiono analizę problemu zapewnienia szczelności połączeń kołnierzowych z wykorzystaniem uszczelnień statycznych. Omówiono zakres zastosowania różnych uszczelek oraz przedstawiono ich wady i zalety. Omówiono przepisy polskie i światowe dotyczące stosowania uszczelnień spoczynkowych. Przedstawiono analizę opłacalności poprawienia obowiązujących przepisów dotyczących szczelności.
EN
The analysis of ensuring leaktightness of flange connections using static seals was considered in the paper. Different gasket types and their properties, advantages and disadvantages were discussed. Polish and Word standards for static seals usage were presented. Cost-effectiveness analysis of actual standards improvement was described.
PL
Nawet najdoskonalsza instalacja chłodnicza nie jest wolna od wycieków czynnika chłodniczego. Punktami najbardziej narażonymi na powstawanie wycieków są zawory i połączenia oraz elementy instalacji narażone na uszkodzenie poprzez oddziaływanie temperatury, wibracje czy korozję. W ramach brytyjskiego projektu redukcji wycieków czynników chłodniczych Real Zero (opisanego w poprzednim numerze miesięcznika) określono i scharakteryzowano 13 "słabych punktów" instalacji. W tej części omówione zostaną punkty najbardziej istotne dla szczelności instalacji.
PL
Chcąc jak najlepiej przygotować się do zakupu okien - zakupu na wiele lat - szukamy informacji w internecie, czasopismach lub odwiedzamy biura sprzedaży w celu poznania szerokiej oferty produktów. Jednak im więcej wiadomości do nas dociera, tym bardziej jesteśmy zagubieni. Specjaliści prześcigają się w informowaniu o unikalnych właściwościach prezentowanych produktów, wymieniając skomplikowane terminy, które niewiele mówią przeciętnemu klientowi. Efekt jest taki, że często ważne informacje mieszają się z nieistotnymi, a meritum z hasłami reklamy. Bogata oferta rynkowa powoduje, że konsumenci przed dokonaniem wyboru kierują się często niską ceną, która nie idzie w parze z wysoką jakością produktu.
EN
In this study, the performance characteristics of polyurethane foam gaskets have been investigated experimentally in a flanged joint system. Accordingly, it is possible to be compared the test results of polyurethane foam gaskets which have different properties by using this designed testing apparatus. Samples are prepared as foam in place method by using polyurethane material. Whilst samples have been prepared, mixing ratio of 2 different materials, weight in grams value of foamed gasket in 1 second (g/s) and temperature of foamed surface are taken variable parameters; ambient temperature, same type material and polyurethane foam gasket machine foaming velocity are taken constant parameters. The results obtained from the experiment are targeted to use by selecting the optimum gasket according the operating condition.
PL
Przegląd dotychczasowych wyników badań izolacyjności akustycznej okien wykonanych z profili z polichlorku winylu pozwolił zaobserwować znaczne zróżnicowanie wartości wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej uzyskiwanych przez okna z jednakowym standardowym oszkleniem. W celu znalezienia przyczyn tego zróżnicowania przeprowadzono analizę różnych czynników technicznych związanych z konstrukcją okna. Wykonano badania akustyczne szyb o różnej budowie i różnych wymiarach geometrycznych. Analizowano wpływ sposobu osadzenia szyby na jej właściwości akustyczne. Oszacowano - na podstawie pomiarów laboratoryjnych - izolacyjność akustyczną ramy okiennej. Przeprowadzono analizę wpływu uszczelnienia przymyków na właściwości akustyczne okna, przy czym rozpatrywano dwa aspekty zagadnienia, traktując uszczelnienie jako bezpośrednią drogę transmisji dźwięku oraz uwzględniając pracę uszczelek jako elementu podpierającego skrzydło okienne na obwodzie. W wyniku przeprowadzonych analiz i prac badawczych opracowano udoskonalony model transmisji dźwięku przez okno.
EN
The review of existing laboratory tests results carried out on windows made of plastics sections shows the considerable differences in the sound reduction index values obtained for windows with the same typically used glazing.To find the reason for such a spread different technical factors connected with window's structure were analysed. Sound insulation measurements for glazing of different geometrical dimensions and different structure were done. The influence of the method of edges support on acoustic properties of panes was analysed. The sound insulation of window frame was estimated based on the results of laboratory measurements. The influence of sealing on the acoustic performances of window was investigated. Two main aspects were considered; the sealing as the direct path of sound transmission and perimeter gaskets as the support element of window sash. As a result of analyses and research works the improved model of sound transmission through window was developed.
19
Content available remote Określenie trwałości i niezawodności uszczelek w układzie hydrauliki wodnej.
PL
Przedstawiono metodę Weibulla stosowaną do analizy trwałości i niezawodności urządzeń mechanicznych. Korzystając z programu komputerowego, porównano trwałość dwóch rodzajów uszczelek tłoczyskowych pracujących w układach wodnej hydrauliki siłowej. Wyznaczono przwidywana trwałość mino "uciętych" danych pomiarowych.
EN
Weibull method is presented in application for assessment of life and reliability of mechanical parts. A computer programme is used to compare two types of the piston rod seals used in water hydraulic power systems. Life limits could be estimated even though "truncated" measurement data had to be used.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.