Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompasy elektroniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pole magnetyczne Ziemi od dawna uznawane jest za wiarygodne źródło informacji dla ustalania orientacji przestrzennej, co powoduje, że kompas magnetyczny jest stosowany w nawigacji od stuleci i nadal posiadając wiele atrakcyjnych cech, nawet w erze technologii satelitarnych. Jednakże od momentu pojawienia się statków o stalowych kadłubach z napędem mechanicznym ich wykorzystanie stało się kłopotliwe. Obecnie dostępne są kompasy nazywane elektronicznymi, które funkcjonują w oparciu o pomiar pola magnetycznego, jednak zbudowane są odmiennie i posiadają odmienne właściwości. Celem tego opracowania jest przegląd technologii stosowanych do budowy sensorów stosowanych w tych kompasach, a także omówienie źródeł błędów i próby ich modelowania. W efekcie stwierdzono, że zasadniczym źródłem błędów pomiarów nadal jest charakter pola ziemskiego oraz wpływ pola magnetycznego nosiciela, jednak model błędów powinien uwzględniać również specyfikę miernika, w szczególności fakt, iż pomiar dokonywany jest poprzez rozłożenie wektora pola wypadkowego na składowe w osiach przestrzennego układu współrzędnych związanego z nosicielem, co skutkuje modyfikacją zależności znanych z teorii tradycyjnego kompasu magnetycznego.
EN
The Earth magnetic field is recognized as reliable source of information about the spatial orientation for a long time. For this reason the magnetic compass is used in the navigation from centuries and still possessing many attractive features, even in the era of satellite technologies. However from the moment when steel, machine-powered ships appeared their utilization became troublesome. At present so called electronic compasses are accessible and this picture seems be different. Indeed the new compass work basing on the measurement of the magnetic field, however them are constructed in a different manner and possess different proprieties. An aim of this elaboration is the review of technologies used for sensors applied in these compasses, and also the discussion of sources of errors, as well as attempts of their modelling. In the effect of considerations it remained that a main source of errors of measurement was still the character of the Earth field and the influence of the magnetic field of the vehicle. However the model of errors should take into account also the specificity of the new compass, particularly the fact, that measurement are made by the dissolution of the vector of the resultant field in axes of the spatial ship’s coordinate system. This is effective with the need of modification of the mathematical formulas well-known from the theory of the traditional magnetic compass.
PL
Proces manewrowania statkiem na akwenach ograniczonych wymaga od załogi statku skorzystania z usług eksperta, jakim jest pilot (ekspert znający parametry hydrometeorologiczne i batymetryczne danego akwenu manewrowego). Aby zminimalizować wpływ wskazań urządzeń statkowych na decyzje pilota, proponuje się wprowadzenie systemu pilotowego (PNS). Jednym z elementów takiego systemu jest kompas elektroniczny. W artykule określono wymagania stawiane kompasowi elektronicznemu w PNS oraz zaprezentowano wybrane technologie budowy kompasów elektronicznych. Przedstawiono również wyniki oceny dokładności kompasu elektronicznego wykonanego w technologii AMR (anizotropowa magnetorezystancja).
EN
Vessel maneuvering in restricted areas requires expert knowledge (usually that of a pilot who is a specialist in a given area). To minimize the influence of shipboard equipment on pilot decisions, it is proposed to create a pilot navigational system (PNS). One of the PNS components is an electronic compass. The article looks into selected compass technologies. The accuracy of AMR (anisotropy magnetoresistive technology) electronic compass has been assessed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.