Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  converting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In manufacturing practice of most big printing companies there are collected data, records of process parameters. Gathering information from them in form of developed models and rules is the subject of interdisciplinary field of science like data mining which uses statistical methods or Artificial Intelligence, like Artificial Neural Networks, Decision Trees, Expert Systems and many other. Effect of using data mining tools will be quality improving of shrink sleeve labels and winding process and also reduction manufacturing costs. This paper describes developed models of Artificial Neural Networks (ANN) to be used for prediction of initial tension parameters and winding speed for each every new design of shrink sleeve label. Every one design of shrink sleeve label has a lot of factors. Some of them are more significant, some of them less. The aim of this paper is to choose significant factors and build a model of ANN in learning process with using collected data. Finally when ANN model will be computed, it can be used for prediction of key winding parameters of new shrink sleeve label designs. This will brings for company saved time for experimental selection during converting of winding parameters like tension and speed and also will be minimized risk of occurrence of defects with incorrect winding parameters.
PL
W praktyce produkcyjnej w większości dużych przedsiębiorstw poligraficznych są gromadzone dane, zapisy dotyczące parametrów procesu. Wydobycie z nich informacji w postaci opracowanych modeli reguł i zasad postępowania jest przedmiotem interdyscyplinarnej dziedziny nauki jaką jest eksploracja danych, która wykorzystuje metody statystyczne, czy sztucznej inteligencji, jak np. sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, systemy ekspertowe, i inne. Efektem tych działań będzie poprawa jakości wyrobu i procesu oraz obniżenie kosztów wytwarzania. Artykuł prezentuje opracowany model sztucznej sieci neuronowej (SSN), w celu wykorzystania do predykcji początkowych parametrów naciągów oraz prędkości nawijania dla każdego nowego wyrobu, czyli etykiet termokurczliwych. Każdy wzór etykiet termokurczliwych posiada wiele zmiennych. Niektóre z nich są bardziej istotne, inne mniej. Celem niniejszego artykułu jest wybór istotnych zmiennych i opracowanie modelu SSN w procesie uczenia sieci na zebranych danych. Model SSN obliczy wartości wyjściowe - w tym przypadku parametry początkowe naciągów dla odwijaka i nawijaka oraz prędkość nawijania. Uzyskany efekt, to zaoszczędzony czas na eksperymentalnym doborze naciągów w trakcie pracy przy danym zleceniu produkcyjnym, a także zmniejszone ryzyko wystąpienia wad związanych z niewłaściwie dobranymi wartościami naciągów. Zastosowanie SSN w celu optymalizacji jakości nawijania przyniosło pozytywny efekt. Badania wstępne na danych historycznych z procesu konfekcjonowania udowodniły, że ta metoda może myć użyteczna do celu predykcji optymalnych wstępnych parametrów nawijania, takich jak naciągi czy prędkość, bazując na kilku najistotniejszych zmiennych opisujących proces konfekcjonowania. Niniejsze badania potwierdziły, że model UJ Sztucznej Sieci Neuronowej odnalazł zależności występujące w procesie konfekcjonowania.
PL
Technologia przerobu stopu Cu-Pb-Fe polega na jego konwertorowaniu przy dmuchu powietrzem. Celem tego procesu jest uzyskanie miedzi zawierającej do 0,3 % mas. ołowiu oraz usunięcie z niej arsenu, a także uzyskanie jak największego stopnia eliminacji ołowiu do pyłów. Produktami konwertorowania oprócz miedzi są pyły i żużel. Pyły kierowane są do bezpośredniego przerobu w celu odzyskania z nich ołowiu, żużel natomiast wraca do przetopu w piecu elektrycznym wraz z żużlem z pieca zawiesinowego. Można więc przyjąć, że ołów zawarty w żużlu konwertorowym krąży w obiegu technologicznym. Aby określić możliwość opracowania technologii przerobu stopu Cu-Pb-Fe, umożliwiającej nie tylko otrzymanie miedzi o odpowiedniej zawartości ołowiu, ale także pozwalającej na całkowite przejście ołowiu do pyłów przeprowadzono badania kinetyki procesu barbotażu tego stopu argonem. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań usuwania ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe na drodze barbotażu helem. Badania prowadzono w temperaturze 1473 i 1548 K i przy przepływie gazu 5,55ź10/-06, 6,94ź10/-06, 8,33ź10/-06, 9,72ź10/-06 m/3źs/-1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury i natężenia przepływu gazu następuje wzrost stopnia usunięcia ołowiu.
EN
Technology of processing the Cu-Pb-Fe alloy comprises its converting by air blast. The aim of this process is extraction of copper containing up to 0.3 % wt. of lead and removal of arsenic, as well as obtainment of the highest degree of lead elimination to the dust. The products of converting, besides of copper are the dusts and slag. The dusts are run to the direct processing for recovery of lead, while the slag is returned back to electric furnace for remelting together with the slag from fluidized-bed furnace. It can be assumed then, that the lead contained in converter slag is circulating in the processing cycle. To determine the possibility of preparation of the processing technique for Cu-Pb-Fe alloy, enabling not only a recovery of copper with proper lead content, but also making possible for total transfer of lead to the dust, there were conducted examinations of kinetics of argon barbotage process for this alloy. In this article are presented the test results of 1523 K and gas flow 5.55ź10/-06, 6.94ź10/-06, 8.33ź10/-06, 9.72ź10/-06 m/3źs/-1. For examinations was utilized a PR-110/1300-H/V tube furnace allowing to heat the samples up to 1573 K temperature. Measurements of process temperatures was performed by three adjustable thermocouples PtRh10-Pt type. The gas was introduced to metal bath through an Al2O3 lance, immersed down to the depth 0.03 m over crucible bottom. Flow of gas was controlled by means of a system of values and rotameters. Basing on performed examinations it was proved that along with increase of temperature and intensity of gas flow, there occurs increase of lead removal degree.
PL
Jednym z produktów zawiesinowego stapiania koncentratów miedzi w HM Głogów jest żużel, w którym stężenie miedzi wynosi od 10 do 16 % mas. Cu, co stanowi 25-30 % miedzi wprowadzanej z koncentratem. Miedź z żużla jest odzyskiwana w piecu elektrycznym 18 MVA przez redukcję tlenków metali; w wyniku procesu otrzymuje się stop CuPbFe, żużel odpadowy i pyły. Stop CuPbFe przerabiany jest w konwertorze celem uzyskania miedzi konwertorowej przydatnej do procesu rafinacji ogniowej. W artykule przedstawiony jest rozwój obu tych technologii od uruchomienia zakładu w 1978 roku do chwili obecnej.
EN
One of the products of a single-stage process of copper production in the fluidized-bed furnace, at GŁOGÓW II copper smelter, is slag containing from 10 to 16 mass. % Cu, with makes 25-30 % of copper introduced to the furnace with a concentrates. Copper is recovered from the slag in an electric furnace 18 MVA by reduction of the metal oxides, and the product of this process is CuPbFe alloy, waste slag and dusts. CuPbFe alloy is converted to blister copper containing under 0,3 mass % Pb. The paper outlines development of the technology for slag cleaning and CuPbFe alloy converting and of the design of an electric furnace from the start-up in 1978 till present.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.