Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 207

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frequency converter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Motion control is facing an increasing popularity in the present research activities. Owing to the expected wide spreading of motion control applications, it can be predicted that the advancements in the field of electric motor drives will have a high level of influence on the new results in the field of motion control. The synchronous reluctance motor drives mean an excellent and yet cost-effective solution for actuators in motion control applications. In this article, the direct torque control with space vector modulation is analysed as a possible candidate for synchronous reluctance motor motion control applications. Its torque-control performance is investigated as a function of torque-control sample time, and a comparison of the torque ripples is made with other torque-control algorithms by an FFT analysis.
EN
Synchronous reluctance motor drives are one of the most attractive alternatives of permanent magnet synchronous motor drives and induction motor drives in the field of conventional industrial and household applications. This tendency is expected to be continued in the case of motion control applications as well. This article investigates two torque-control algorithms that are possible candidates for motion control synchronous reluctance motor applications. The examined torque-control algorithms are direct torque control (DTC) and hysteresis current vector control (HCVC).
PL
Dzięki nowemu serwoprzemiennikowi częstotliwości i950 usuwana jest granica między automatyką opartą na sterownikach a automatyką opartą na przemiennikach. Dla klienta, niezależnie od tego, czy chce mieć centralną topologię automatyki, zdecentralizowaną, czy też inteligentną kombinację tych dwóch rozwiązań, nie będzie to już istotne. Z punktu widzenia inżynierii oprogramowania, gdy uruchamiany jest nowy moduł platformy automatyki, nie ma znaczenia, czy serwoprzemiennik częstotliwości jest zintegrowany z topologią maszyny, tworząc prosty napęd, jako parametryzowalna oś czy jako dowolnie programowalna oś.
PL
Gwałtowny rozwój przemysłowych i komercyjnych sieci komunikacyjnych oraz komunikacji mobilnej 4G umożliwił powstanie usług zdalnego dostępu i ciągłego monitorowania układów napędowych opartych o przetwornice częstotliwości.
PL
Dzięki nowemu serwoprzemiennikowi częstotliwości i950 usuwana jest granica między automatyką opartą na sterownikach a automatyką opartą na przemiennikach. Dla klienta, niezależnie od tego, czy chce mieć centralną topologię automatyki, zdecentralizowaną, czy też inteligentną kombinację tych dwóch rozwiązań, nie będzie to już istotne. Z punktu widzenia inżynierii oprogramowania, gdy uruchamiany jest nowy moduł platformy automatyki, nie ma znaczenia, czy serwoprzemiennik częstotliwości jest zintegrowany z topologią maszyny, tworząc prosty napęd, jako parametryzowalna oś czy jako dowolnie programowalna oś.
6
Content available remote Zalety oferowanych silników 120-hercowych z Lenze
PL
Częstotliwość znamionowa dla silników trójfazowych wynosząca 50 herców to ciągle jeszcze oczywistość. Jednak powstaje pytanie, dlaczego uzwojenia takich maszyn asynchronicznych zbudowane są właśnie w ten sposób? Szczególnie, że – dzięki kombinacji z przemiennikami częstotliwości – obroty silników są już zmienne.
PL
W artykule przedstawiono różne sposoby ograniczania prądów rozruchowych w silnikach indukcyjnych klatkowych. Wszystkie sposoby omówione zostały na przykładzie silników produkowanych przez DFME DAMEL SA. Przedstawiono i porównano kilka podstawowych i powszechnie stosowanych sposobów rozruchu silników klatkowych wraz z ich zaletami i wadami, począwszy od najprostszego rozruchu bezpośredniego, a skończywszy na najbardziej zaawansowanym technologicznie − sterowaniu wektorowym z przemiennika częstotliwości.
EN
Article presents various methods of limiting of start-up currents in induction squirrel-cage motors. All methods were discussed on the example of motors produced by DFME DAMEL SA. Several basic and commonly used methods of start-up of squirrel-cage motors along with their advantages and disadvantages were presented and compared, starting from the simplest direct start-up and concluding with the most technologically advanced – vector control from frequency converter.
PL
Firma Danfoss należy do niekwestionowanych liderów branży napędowej. Nasze marki VLT i VACON to przetwornice częstotliwości o najlepszych parametrach technicznych, najwyższej niezawodności i funkcjonalności. Napędy te pracują w aplikacjach na całym świecie, a Danfoss oferuje najbardziej rozległą sieć doświadczonych specjalistów i Partnerów z zakresu techniki napędowej.
9
PL
Obecnie większość maszyn i urządzeń w przemyśle produkcyjnym posiada konstrukcję modułową. Dopasowanie technologii automatyzacji i standaryzowanej komunikacji sprzyja tej tendencji. W przeszłości konstruktorzy maszyn musieli iść na kompromis, wykorzystując centralne sterowanie kilkoma modułami.
10
Content available remote Przetwornice częstotliwości Danfoss serii VACON 100 dostępne w dużych mocach
PL
Seria kompaktowych przetwornic częstotliwości VACON 100 została rozszerzona o przetwornice dużych mocy instalowane w szafach.
11
Content available remote HF Inverter Polska – technika napędowa
PL
HF Inverter Polska od początku swojego istnienia (od 2006 roku) jest rozwijana w oparciu o trzy wartości: współpraca, pasja i profesjonalizm. W biznesie cenimy przejrzyste zasady współpracy oraz partnerskie kontakty, które zapewniają najwyższy poziom zadowolenia i lojalności naszych Klientów. Każdą potrzebę naszych Klientów traktujemy jako niepowtarzalne wyzwanie, któremu sprostamy dzięki naszej kreatywności, sprawności w działaniu i szerokiej ofercie.
PL
Właściwości energoelektronicznego przemiennika częstotliwości stosowanego w napędzie elektrycznym, w stanach zdarzeń awaryjnych, decydują o bezpieczeństwie i zjawiskach zachodzących w układzie napędowym. Reakcja i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu, zachodzące przypadkowo, są analizowane w artykule. Zaproponowano stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej. Omówiono wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.
EN
The power electronics properties of frequency voltage converters used in electric drives in emergency events, decide about safety and phenomena occurring in the electric drive system. Reaction and resistance of the frequency converter to emergency events in the drive current path, occurring accidentally, are analyzed in the article. In the article a test stand has been proposed forcing emergency operation of the frequency converter, so on the side of its power supply and motor. Here is discussed the results of research of these impacts on frequency converter operation in drive system.
EN
The performed analysis of different systems for testing induction motors under load with the use of a frequency converter enables choosing the most rational variant taking into consideration the specific conditions of the production. The specific character of use of a double-fed machine in generator mode for testing induction motors with different number of ports in loading operating modes was investigated. Conducted experimental research confirms a possibility of creation of a loading mode for induction motors with different number of ports using double-fed machines with recuperation of both active and reactive power into supply mains.
PL
Przedstawiono analizę różnych systemów testowania silników indukcyjnych pod obciążeniem z wykorzystaniem przetwornika częstotliwości, który umożliwia wybranie najbardziej racjonalnego wariantu z punktu widzenia specyficznych warunków produkcyjnych. Przebadany został specyficzny charakter wykorzystania podwójnie zasilanej maszyny w modzie generatorowym do testowania silników indukcyjnych. Przeprowadzone badania eksperymentalne potwierdziły możliwość utworzenia modu obciążenia silnika indukcyjnego z różną liczbą wejść w sytuacji kiedy liczba wejść jest różna przy użyciu podwójnie zasilanych maszyn z odzyskiwaniem zarówno energii biernej jak i czynnej do zasilających jednostek.
14
Content available remote A design of a computer-based measuring system of a frequency converter drive
EN
The paper presents a computer-based system for measuring, registering and visualising selected electromechanical quantities of a drive with a frequency converter. The measuring system includes measuring converters, a measuring card and a computer with specialised software. The crucial parameters of the three-phase frequency converter have been characterised and principles of their configuration are presented. Measurements of the drive system have been carried out for the following operating conditions: start-up, reverse, and deceleration. The results of the tests are represented as curves of phase-to-phase voltage, phase current and rotational speed versus time.
PL
W referacie przedstawiono komputerowy układ do pomiarów, rejestracji i wizualizacji wybranych wielkości elektromechanicznych napędu z przemiennikiem częstotliwości. Układ pomiarowy zrealizowano z wykorzystaniem przetworników pomiarowych, karty pomiarowej oraz komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem. Scharakteryzowano podstawowe parametry trójfazowego przemiennika częstotliwości oraz zasady ich konfiguracji. Przeprowadzono badania pomiarowe układu napędowego dla następujących stanów pracy: rozruch, rewers oraz hamowanie. Rezultaty badań napędu z przemiennikiem częstotliwości przedstawiono w postaci przebiegów czasowych napięcia międzyfazowego, prądu fazowego oraz prędkości obrotowej.
15
Content available remote Ze smartfonem do przemiennika częstotliwości
PL
Niezwykle wyrazista wizualizacja parametrów przy uruchamianiu, regulacji urządzenia czy przy pracach serwisowych – dzięki wykorzystaniu smartfona wszystko to jest jak najbardziej możliwe: Firma Lenze oferuje przemiennik częstotliwości serii i500 wyposażony w moduł WLAN i zapewnia bezprzewodowy dostęp do aplikacji na Android. Zalety bezprzewodowego dostępu do przemiennika częstotliwości są widoczne dosłownie na wyciągnięcie ręki: wyższy komfort obsługi i oszczędność czasu.
16
Content available remote Ze smartfonem do przemiennika częstotliwości
PL
Niezwykle wyrazista wizualizacja parametrów przy uruchamianiu, regulacji urządzenia czy przy pracach serwisowych – dzięki wykorzystaniu smartfona wszystko to jest jak najbardziej możliwe: Firma Lenze oferuje przemiennik częstotliwości serii i500 wyposażony w moduł WLAN i zapewnia bezprzewodowy dostęp do aplikacji na Android. Zalety bezprzewodowego dostępu do przemiennika częstotliwości są widoczne dosłownie na wyciągnięcie ręki: wyższy komfort obsługi i oszczędność czasu.
PL
Przetwornice częstotliwości prądu przemiennego są obecnie powszechnie stosowane w aplikacjach HVAC/R do regulacji wydajności sprężarek, wentylatorów i pomp. Głównym powodem zastosowania przetwornic częstotliwości jest płynna regulacja wydajności tych urządzeń w szerokim zakresie. Dzięki regulacji prędkości obrotowej przetwornica częstotliwości zapewnia dynamiczne i optymalne dopasowanie układu do jego bieżącego zapotrzebowania na energię, zgodnie z zadanym wydatkiem. W niniejszym artykule prezentowane są doświadczenia i wnioski z zastosowania przetwornic częstotliwości prądu przemiennego do sprężarki chłodniczej przy uwzględnieniu aspektu optymalizacji energii elektrycznej.
PL
Firma Danfoss należy do niekwestionowanych liderów branży napędowej. Nasze marki VLT i VACON to przetwornice częstotliwości o najlepszych parametrach technicznych, najwyższej niezawodności i funkcjonalności. Napędy te pracują w aplikacjach na całym świecie, a Danfoss oferuje najbardziej rozległą sieć doświadczonych specjalistów i Partnerów z zakresu techniki napędowej.
19
Content available Temperatura otoczenia pracy ma znaczenie!
PL
Producenci przemienników częstotliwości wciąż rozwijają swoje produkty, chcąc, aby ich układy wyróżniały się spośród konkurencji. W związku z tym mamy coraz bardziej wyszukane rozwiązania techniczne. Ich propozycje są często odpowiedzią na zapotrzebowanie poszczególnych branż, aktualnie panujące trendy lub wymagania okreś­lone obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. W tym wszystkim każdy z producentów stara się, aby jego produkt był atrakcyjny cenowo. Tutaj trwa wciąż bój o ograniczenie ceny wytworzenia produktu przy zachowaniu określonych parametrów technicznych. Często są to zabiegi, których klient nie widzi lub z których w pierwszym momencie nie zdaje sobie sprawy. Na cenę ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i parametry zastosowanych elementów.
20
Content available remote Przetwornice częstotliwości Danfoss serii VACON 100 dostępne w dużych mocach
PL
Seria kompaktowych przetwornic częstotliwości VACON 100 została rozszerzona o przetwornice dużych mocy instalowane w szafach.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.