Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  statistical quality control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Statystyczna kontrola jakości prefabrykowanych wyrobów betonowych
PL
Zastosowanie elementów prefabrykowanych pozwala na skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz zmniejszenie wielkości placu budowy. Prefabrykacja pozwala na typizację i modularyzację elementów konstrukcyjnych, co umożliwia ich seryjną produkcję, a tym samym obniża koszt ich wytwarzania. Powszechność stosowania prefabrykatów betonowych spowodowała, że konkurencja na rynku materiałów budowlanych wymaga od ich producentów nie tylko bardzo dobrej jakości oferowanych produktów, ale również elastycznej polityki cenowej. Realizacja tych celów jest możliwa przez optymalizację procesu wytwarzania, dzięki stosowaniu statystycznej kontroli jakości na każdym etapie produkcji oraz optymalizację stosowanych materiałów i jakości produkowanych wyrobów.
EN
The use of prefabricated elements allows to shorten the investment implementation time, as well as to reduce the size of the construction site. Prefabrication allows for typing and modularization of construction elements, which enables serial production and reduces its costs. Due to the widespread use of prefabrication, competition in the building materials market requires manufacturing companies not only to offer high-quality products, but also a flexible pricing policy. The achievement of these aims is possible through the optimization of the production process, thanks to the use of statistical quality control at every stage of production, and the optimization of both the materials used and the quality of the precast products.
EN
In this paper, the researchers presented the process control analysis of a Poultry Wastewater (PWW) treatment plant that was designed to comply with the Environmental Quality (Industrial Effluent) Regulations, 2009. In this pilot case study, the researchers highlighted the fact that owing to the existing global environmental challenges, a Six Sigma approach needs to be used for developing a new technique that helps in optimising process capability and assesses the treatment reliability. This would allow the effective treatment of different pollutants like pH, BOD5, TSS, COD, O&G and NH3-N before their discharge into the environment. The researchers used several quality control process tools like the I-MR control charts, treatment process capability analysis and treatment reliability assessment in the study. After analysing the data, the researchers concluded that the plant could effectively treat NH3-N, as well as fairly decrease the pH, BOD5, and COD values, whereas it displayed low ability in treating TSS and O&G within the research period. The researchers noted that the process showed low reliability in the treatment of TSS and O&G, i.e., 88.6% and 29.8% respectively, led to the discharge of fine colloids in the effluent. This was attributed to problematic processes in the PWW treatment procedure, such as malfunction of the DAF unit process, ineffective physical-chemical treatment, and tertiary filtration breakdown. The researchers concluded that this PWW plant required additional control and design improvement so that it released a low concentration of toxic compounds in the effluent discharge, and complied with the standards. This research could be used as a reference for additional studies that aimed to improve the quality of the wastewater treatment processes.
EN
The aim of this study was to evaluate the long-term effect of selection cutting management on the stem quality of the trees remaining in the forest. For this purpose, three parcels managed for three decades by selection cutting were selected as managed stands (MP), and two protected parcels without tree felling as control stands (PP). First, the frequency of deformed stems in each parcel was determined for a circular 1000 m2 area of each plot by systematic sampling of 100 m × 100 m grid sections, and then a stem deformity index was estimated for each of the deformed stems. The results showed that the frequency of stem deformity in MP (6.5%) was significantly lower than in PP (20.7%) (p < 0.01). In addition, the frequency of all types of stem deformities in MP was significantly lower than in PP. Furthermore, selection cutting management reduced the indices of twisting, decay, conicity, forking, and ellipticity by 58.4%, 53.9%, 34.7%, 8.4% and 6.8%, respectively. The results for the correlation between frequency of stem deformity and tree diameter at breast height (dbh) showed that the curves followed a parabolic shape in both MP (r = 0.83) and PP (r = 0.80), where the frequency of deformed stems decreased with increasing dbh (up to 75 cm in MP, and up to 65 cm in PP), and then increased with larger dbh. Selection cutting management, regardless of tree species, improved the stem form. Decay accounted for a high proportion (24.1%) of the total deformity in MP, mainly due to logging damage. Overall, the results of this study show that selective management has been successful in improving the quality of tree boles in the studied mixed beech stands. Regular and long-term stand monitoring and statistical quality control (SQC) may be a good approach to aligning ecological and economic goals in forest management.
PL
Rozpatrzono problem kontroli stabilności charakterystyk wieloparametrowego procesu technologicznego, w którym występuje korelacja pomiędzy jego parametrami. Używa się do tego celu wieloparametrowych kart kontrolnych Hotellinga. Przedstawione przykłady liczbowe wskazują na przewagę tych kart nad zwykle stosowanymi kartami Shewharta, które mogą nie ujawnić dysfunkcji procesu przy skorelowanych parametrach, co spowoduje błędną ocenę jego jakości. Przedstawiono możliwość zastosowania kart Hotellinga do oceny stabilności, zarówno kolejnych etapów badanego procesu, jak i jego całości. Przy monitorowaniu parametrów charakteryzujących jakość procesu możliwe jest wykrycie tych z nich, lub ich kombinacji, które powodują przekroczenie poziomów dopuszczalnych w statystycznej ocenie jakości kontrolowanego procesu, czyli jego niestabilność.
EN
The advantages of the Hotelling criterion over the Shewhart criterion in controlling the stability of a multi-parameter technol. process both in its particular stages and in general were evidenced on numerical examples.
5
Content available remote Analiza porównawcza wybranych strategii statystycznej kontroli jakości wyrobów
PL
Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest ocena skuteczności dwóch wybranych metod kontroli jakości wyrobów wytwarzanych masowo, w wyniku produkcji powtarzalnej (seryjnej, masowej). W opisywanym przypadku liczba wyrobów przeznaczonych do kontroli może być bardzo duża, w związku z czym kontrola wszystkich wyrobów byłaby bardzo kosztowna i czasochłonna, a często wręcz niemożliwa ze względów technicznych. W takich przypadkach w praktyce wykorzystuje się najczęściej tzw. kontrole wyrywkowe, polegające na kontrolowaniu jedynie pewnej, ograniczonej liczby wyrobów, wylosowanych z całej ich populacji. Metody oceny jakości wyrobów, w których kontroli nie jest poddawana cała ich partia a jedynie pewna, losowo dobierana reprezentacja (próba), nazywane są statystycznymi metodami kontroli jakości produkcji.
EN
The paper presents the results of a comparative analysis of the two most often used in practice, methods of statistical quality control of products. The two methods of statistical products quality control considered in the paper differ from each other mainly by a way of determining a subset of products subjected to inspection. The first of the two methods, hereinafter referred to as the completely random method, is to draw a certain number of products for control of the entire products population. The second method, called the method of drawing from partitions, is a pre-split across the specific production batch of the product into smaller parts, called partitions, and then create a representation (sample) of the products subject to control by drawing the products of each partition. The main result of this study is to determine the conditions for which the effectiveness of quality control methods with drawing from partitions is not less than the efficiency of the method with fully random drawing, whereby the efficiency criterion has been the likelihood of the event, consisting in the fact that there is at least one incorrect product among the drawn products. The considerations were illustrated by numerical examples, designed to compare the effectiveness of the analyzed methods of quality control.
6
Content available remote Statystyczne odbiory na przykładzie dostaw półwyrobów odlewanych
PL
Półwyroby odlewane w przeciwieństwie do innych grup półwyrobów charakteryzuj ą się największą i bardzo zróżnicowaną liczbą wad. Problem różnorodności wad sprawia szczególne trudności z odbiorami półwyrobów wytwarzanych przez różnych producentów. W tym układzie zastosowanie metod statystycznych pozwala z jednej strony na właściwą ocenę jakości dostarczanych półwyrobów, a z drugiej na ocenę poziomu technologii poszczególnych producentów półwyrobów.
EN
Semi-finished casted products in contrast to other semi-finished products could have many defects. The variety of these defects causes many problems with the receipts of these products from various producers. In such situation, statistical methods allow to judge the quality of delivered semi-finished products and to estimate the level of technology of particular producer.
7
Content available remote Statystyczna kontrola jakości towarów w łańcuchu logistycznym
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do statystycznej kontroli jakości towarów w łańcuchu dostaw. Opracowana aplikacja może stać się narzędziem w rękach menedżerów-logistyków wspomagającym podejmowanie decyzji logistycznych.
EN
The application of an Excell's calculation sheet for the statistical checking of the articles quality in the procurement chain to be used by the logistic managers for supporting a logistic decision making process is presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody służące do określania minimalnej, a w pewnych przypadkach, optymalnej liczności prób statystycznych, wykorzystywanych najczęściej w statystycznej kontroli jakości procesów odlewniczych, jak również do określania liczności prób w pracach badawczych, mających na celu identyfikację i analizę procesów oraz ustalanie odpowiednich wymagań jakościowych. W artykule skrótowo opisano rodzaje kart kontrolnych, które proponuje system informatyczny STATISTICA, opracowany przez firmę StatSoft. Skoncentrowano uwagę na tym systemie, ponieważ proponuje on obsługę programową dość bogatego zestawu kart kontrolnych. Dobrze zaprogramowany system dialogowy pozwala na łatwą obsługę programów. Nie oznacza to, że inne istniejące na rynku informatycznym programy nie posiadają podobnych bądź większych zalet. Chodzi jedynie o wskazanie w artykule konkretnego przykładu oprogramowania, które może być zastosowane w statystycznej kontroli procesów odlewniczych.
EN
In the article the chosen methods used for determination of the minimum, and in some cases, optimum size of the statistical samples are presented. These statistical sample sizes are most often used in the statistical quality control of foundry processes and also in the determination of sample sizes in research works aiming at the identification and analysis of the processes as well as at establishing of the suitable quality requirements. In the article the types of control cards suggested by the information system STATISTICA, elaborated by the firm StatSoft, are briefly described. Attention is focused on this system because it offers the programme service with a quite rich set of control cards. The well-programmed dialogue system allows an easy programme operation. It does not mean, however, that other programmes, which are available on the information market, do not possess similar or even better advantages. In this article the author wanted only to indicate a real example of software which can be applied in the statistical control of foundry processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.