Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  falownik typu Z
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł omawia warunki pracy łączników oraz wynikające z nich straty mocy w trójfazowym falowniku typu Z w zależności od zastosowanej metody modulacji. W zestawieniu uwzględniono pięć metod pokazując charakterystyczne sekwencje stanów łączeniowych oraz przebiegi wartości chwilowych prądów i napięć. Wyjaśniono wpływ zastosowanych metod modulacji na starty łączeniowe układu, co zostało potwierdzone badaniami sprawności modelu o mocy 2 kVA. Stosowanie ulepszonych metod modulacji pozwala poprawić sprawność układu o 2,5%.
EN
This paper describes operating conditions of semiconductor devices in a three-phase Z-source converter depending upon the method of modulation. In comparison five methods are presented through specific switching tables and currents and voltages waveforms. Influence on switching losses of Z-source inverter is described and confirmed by efficiency tests of 2 kVA laboratory model. Improved PWM methods lead to the efficiency rise up to 2,5%.
2
Content available remote T-source inverter
EN
Modern renewable generation systems and uninterruptible power supply (UPS) applications need smart and integrated power converters ensuring high efficiency of power conversion, reliability and low investment costs. The aim of the paper is to show the possibility of realization of buck-boost inverter similar to Z-source inverter but with use of high frequency transformer with low leakage inductance. Theoretical analysis as well simulation and experimental results are shown in the paper.
PL
Układy generowania i kondycjonowania energii wymagają zintegrowanych przekształtników energoelektronicznych o jak najwyższej sprawności przetwarzania oraz niezawodności. Celem referatu jest pokazanie możliwości realizacji układu podobnego do Z-falownika. Dławiki czwórnika wejściowego Z-falownika zastąpiono transformatorem impulsowym o małej indukcyjności rozproszenia i o zwartych zaciskach dolnych, który razem z jednym kondensatorem tworzy obwód wejściowy typu T. Pokazano analizę teoretyczną nowego układu oraz wyniki badań.
3
Content available remote Techniki modulacji szerokości impulsów dla trójfazowego falownika typu Z
PL
W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia w zakresie technik modulacji szerokości impulsów (PWM) używanych do sterowania łącznikami falowników typu Z, w tym także dla układu o dwukierunkowym przekazywaniu energii. Oprócz omówienia trzech technik (włącznie z proponowaną przez autora) dokonano porównania właściwości układu pracującego z ich zastosowaniem, co pozwoliło wskazać ich przydatność w różnych zastosowaniach. Artykuł został zilustrowany wynikami badań modelu laboratoryjnego 3x200V/2kVA.
EN
This paper describes newest achievements of pulse width modulation (PWM) techniques for Z-source inverter, suitable also for bi-directional version. Besides description of three techniques (including one proposed by author), a comparison of inverter properties under various PWM techniques has been done. Usefulness for various applications has been determined. The paper is illustrated by test results of 3x200V/2kVA laboratory model.
4
Content available remote Energy storage interfaces with Z-source based inverters
EN
The paper presents an overview of Z-source based inverters suitable in the energy storage area. Key features of standard and bidirectional Z-source inverters are described and laboratory model of energy storage/grid interface is shown. Author discusses also various ideas of the energy source and storage connection within Z-network. Finally recent ideas such as quasi Z-source and improved Z-source inverters are presented.
PL
Artykuł przedstawia przegląd falowników typu Z przeznaczonych do zastosowań w zakresie magazynowania energii. Opisano kluczowe właściwości standardowej i dwukierunkowej wersji falownika typu Z oraz przedstawiono model laboratoryjny tego układu sprzęgającego magazyn energii z siecią zasilającą. Autor dyskutuje także różne warianty połączenia źródeł i magazynów energii w obwodzie Z. Przedstawione są również ostatnie koncepcje takie jak falowniki quasi-Z oraz ulepszony Z.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia doboru elementów dwukierunkowego falownika typu Z. Zawarto w nim analizę warunków pracy dławików i kondensatorów obwodu impedancyjnego o topologii Z oraz współpracujących z nimi elementów półprzewodnikowych. Poparto ją konkretnym przykładem modelu laboratoryjnego 115V/2.5kVA.
EN
This paper describes selected issues of elements selection of three phase bidirectional Z-source inverter. Operating conditions of Z-network containing two inductors and capacitors are analyzed as well as cooperating semiconductor devices. Considerations are illustrated by example of 115V/2,5kVA model design.
6
Content available remote Trójpoziomowy falownik typu Z-NPC
PL
W artykule omówiono budowę, zasadę działania oraz właściwości i możliwości niekonwencjonalnych 3-fazowych układów falowników typu Z. W szczególności przedstawiono układ podstawowy oraz autorską propozycję 3-poziomowego układu Z-falownika typu NPC. Przeprowadzona w pracy uproszczona analiza teoretyczna obydwu układów została zweryfikowana szczegółowymi badaniami symulacyjnymi. W podsumowaniu pokazano możliwość budowy wielopoziomowych Z-falowników w oparciu topologię Diode Clamped.
EN
The paper describes construction and the principles of activity, attributes and potential of 3-phase Z-type inverters. The paper focuses on the basic system and suggested 3-level system of a NPC type Z-inverter, which was elaborated by authors. Simplified theoretical analysis of both systems has been verified by detailed simulation research. In the last section of the article, the possibility to build multilevel Z- inverters based on Diode Clamped typology is presented.
7
Content available remote Features of a single-phase Z-source inverter
EN
Recently proposed Z-source inverter, based on typical Voltage Source Inverter (VSI) switches topology and special Z network, is able to boost variable DC voltage to supply AC loads. This feature is very suitable in renewable energy systems (fuel cells, solar stacks) and other applications where in-directional DC/AC step-up conversion is required. In power range up to several kW a single-phase system is preferred. The paper shows features of single-phase Z source inverter on the base of simulation tests and laboratory investigations of the low power laboratory model.
PL
Zaproponowany układ falownika typu Z, bazujący na typowej topologii falownika napięcia i specjalnym obwodzie Z, jest w stanie podnosić wahające się napięcie DC do zasilania odbiorników zmiennoprądowych. Taka właściwość jest szczególnie przydatna w systemach zasilania z odnawialnymi źródłami energii (ogniwa paliwowe, fotowoltaiczne) i innych aplikacjach gdzie wymagane jest jednokierunkowe przekształcanie napięcia DC na AC przy jednoczesnym jego podwyższaniu. W zakresie mocy do kilku kW preferowane są układy jednofazowe, dlatego artykuł przedstawia właściwości jednofazowego falownika typu Z na podstawie badań symulacyjnych i laboratoryjnych modelu małej mocy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.