Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modelowanie procesu ozonowania zanieczyszczeń organicznych
PL
W pracy przedstawiono model procesu destrukcji benzaldehydu za pomocą ozonu oparty na mechanizmie zachodzących reakcji o wartości stałych kinetycznych cechujących się większym stopniem ogólności niż wartości pozorne, wyznaczone jak dla reakcji 2-rzędu. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane doświadczalnie w reaktorze zbiornikowym oraz w laboratoryjnym absorberze ze zwilżaną ścianką w zakresie pH (3,3+6,5). Uzyskano dobrą zgodność obliczonych wartości stężenia ozonu w fazie ciekłej z wartościami zmierzonymi. Przedstawiony model pozwala na symulację i ocenę efektywności usuwania lotnych związków organicznych w absorberach przemysło¬wych wskazując kierunki możliwej optymalizacji procesu.
EN
Kinetic model of benzaldehyde destruction by ozonation in aqueous solutions is presented in this paper. The model is based on mechanistic approach and enables one to estimate kinetic constants pertaining to benzaldehyde oxidation of greater generality then that previously determined using the apparent 2nd order reaction rate constants. The model was validated against the experimental data obtained in a stirred tank and co-current laboratory wet- ted-wall absorber in a range of pH (3.3+6.5). The presented results indicate a good performance of the VOC removal process in such system. The model enables the process simulation in industrial conditions in order to optimize its efficiency in terms of ozone usage and apparatus utilization.
2
Content available remote Kinetyka utleniania benzaldehydu za pomocą ozonu
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań efektywności oraz kinetyki reakcji ozonowania benzaldehydu w absorberze ze zwilżaną ścianką. Opracowano model matematyczny tego procesu, który zweryfikowano doświadczalnie, uzyskując zadowalającą zgodność z wynikami pomiarów. Wykorzystanie tego modelu do interpretacji wyników pomiarów, pozwoliło na wyznaczenie wartości pozornej stałej szybkości reakcji utleniania benzaldehydu w układzie heterogenicznym (gaz - ciecz).
EN
The research results on kinetics and effectiveness of benzaldehyde ozona-tion in a wetted wall absorber are presented in this paper. A process model was proposed and verified against the experimental data. After fitting to the measured outlet concentration of reagents, the model allowed one to determine the apparent reaction rate constant in the benzaldehyde - ozone system for heterogeneous conditions (gas - liquid).
EN
Numerical simulation of bubble formation process from a stagnant nozzle immersed in a quiescent liquid (water) and from a nozzle located on a rotating cylinder set in a cross-flowing liquid was performed with the aid of a computational fluid dynamics (CFD) code. Solution of momentum balance equations was coupled with VOF algorithm for tracking the gas-liquid interface in 2D and 3D domains. The results of the simulation are compared with the experimental data obtained from a high-speed video camera observation. The agreement was favourable in the case of rotating nozzle. In the case of a stationary nozzle, the VOF algorithm seems to perform best when the process is dominated by inertial forces (higher gas flow rates).
PL
Przeprowadzono symulację numeryczną procesu formowania się pęcherzy z dyszy nieruchomej oraz z powierzchni wirującego walca umieszczonego w strumieniu płynącym poprzecznie do jego osi. Numeryczne rozwiązanie bilansu pędu w ramach pakietu CFD w przestrzeni 2D oraz 3D sprzęgnięto z algorytmem VOF śledzenia powierzchni międzyfazowej. W przypadku wirującego walca uzyskano zadowalającą zgodność wyników symulacji z eksperymentem. W przypadku nieruchomej dyszy algorytm VOF dawał najlepsze wyniki dla większego przepływu gazu, gdy w procesie dominowały siły bezwładności.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji CFO wirującego walcowego dystrybutora gazu w pionowym kanale, w warunkach przepływu jednofazowego oraz w dwufazowego z uwzględnieniem kawerny gazowej utworzonej pod dystrybutorem. Przedstawiono wyniki pomiarów pola prędkości uzyskane techniką anemometrii obrazowej (PIV), które porównano z wynikami obliczeń.
EN
The results of CFD simulation of a rotating cylindrical gas sparger in a downflowing liquid are presented. The simulations cover one-phase flow (73% aqueous glycerol) and two-phase flow (air-water) with special care taken to modelling the gas cavity that forms under such conditions. The velocity field measured with the aid of Particle Image Velocimetry (PIV) is compared with the simulation results for the case of one-phase flow.
EN
The experimental granulated product containing chlormequat and carbendazim on mineral carrier was elaborated to increase lodging resistance and to protect against stem base diseases. Bioefficacy of several different formulations was evaluated in the growth chamber and under field condition. It was shown that chlormequat formulated as granular product revealed better dynamics of activity than that of the liquid formulation SL on spring and winter wheat. Preparation successfully limited wheat infection by eyespot.
PL
Opracowano eksperymentalny granulowany preparat zawierający dwie substancje aktywne: chloromekwat oraz karbendazym osadzone na nośniku mineralnym. Środek przeznaczony jest do ochrony upraw pszenicy przed wyleganiem i chorobami podstawy źdźbła. Oceniono skuteczność biologiczną preparatu w warunkach kontrolowanych oraz mikropoletkowych w ochronie pszenicy ozimej i jarej. Stwierdzono lepszą dynamikę działania retardacyjnego w trakcie wegetacji granulowanego preparatu (SG) w porównaniu ze środkiem konwencjonalnym w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL) w analogicznych dawkach. Wykazano również znaczne ograniczenie porażenia roślin przez grzyby, wywołujące choroby podstawy źdźbła (m.in. przez sprawców łamliwości źdźbła).
EN
The paper provides a critical review of recent publications on how bromates form and how the available water treatment methods can minimize their concentrations. From this review it cast be concluded that the molecular and radical mechanisms governing tJie reactions of bromine compounds with ozone in the aquatic environment are quite well understood. They all evidence the complex character, as wellas the potential influence of the process parameters involved on the extent of these reactions and the conversion of bromides into bromates. This finding holds particularly for the water matrix which is treated with ozone or for the advanced oxidation processes which are in use now. Many investigators concentrated upon the problem of how to abate the bromate levels accounted for by the complex reactions of bromine compounds with oxidants (ozone, hydrogen peroxide, catalysts) as well as UV irradiation, and how to provide efficient removal of those pollutants from the treated water. In this context, the papers by the Dutch researchers [12-15] and the study by Von Gunten et al. [6] deserve particular attention, They show that it is possible to optimize the treatment process so as to meet the disinfection requirement, to remove the micropollutants (mainly pesticides) from the water, and to keep th& concentration of bromine within the allowable range. The authors mentioned emphasize not only the potentiality for achieving good treatment effects when using hydrogen peroxide, but also some advantages resulting from the application of UV irradiation and catalytic processes [TiO2, synergetic effects of Fe ani Mn removal).
EN
The paper provides an account of uses where advanced oxidation processes(AOP)are applicable,particular consideration being given to the removal of hazardous pollutants from water taken in for municipal supply.Examples of AOP development are given as well.The general principle of the AOPis to form highly reactive free radical (specifically hydroxyl radicals) in the aqueous medium.To produce these species use is made of ozone,hydrogen peroxide,UV radaition,catalysts (TiO2,MnO2,Fe2+)-single of in combinations-if beneficial synergetic effects are abserved.The mechanisms governing the AOP process,as well as a variety of engineering applications, are discussed in detail.The AOP is particularly useful in removing non-biodegradable water pollutants which are resistant to conventional treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.