Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paper conservation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Czwarta część artykułu poświęcona jest zagadnieniu wykrywania włókien roślinnych pochodzących z roślin trawiastych, takich jak: słomy zbożowe, esparto oraz wytłoki z trzciny cukrowej (bagassa). Przedstawiono krótki rys technologiczny i historyczny tychże surowców oraz dokonano przeglądu wyrobów z nich wytwarzanych, które trafiają do pracowni konserwatorskich. Zasadniczą część opracowania stanowi temat przewodni – identyfikacja włókien, w której przedstawiono podstawowe cechy morfologiczne komórek, będących przedmiotem analiz mikroskopowych próbek. Zwrócono uwagę na dużą różnorodność komórek roślin trawiastych, co powoduje pewne utrudnienia związane identyfikacją gatunkową tej grupy roślin używanych szczególnie w papiernictwie, dla którego wytwarzane i mielone masy stanowią wyzwanie analityczne. Są więc one trudniejsze w badaniach niż włókniste wyroby rzemieślnicze, będące także przedmiotem prac konserwatorskich i badawczych.
EN
The fourth part of the article is dedicated to the issue of detecting plant fibers originating from grass plants such as cereal straws, esparto and sugar cane bagasse (bagassa). A brief technological and historical outline of these raw materials was presented, and a review of products made from them, which are sent to conservation atelies, was carried out. The main part of the study is the theme - identification of fibers, which presents the basic morphological features of cells that are subject to microscopic analysis of samples. Attention was paid to the large variet of grass plant cells, which causes some difficulties related to the species identification of this group of plants used especially in papermaking, for which the produced and refined pulps pose an analytical challenge. Therefore, they are more difficult to research than fibrous handicrafts, which are also the subject of conservation and research works.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu wykrywania włókien zasobnych w ligninę, pobieranych do badań z obiektów o znaczeniu historycznym, dzieł sztuki, które trafiają do pracowni konserwatorskich. Przedstawiono praktyczne metody mikroskopowe badań, pomocne przy wykrywaniu różnych rodzajów włókien pochodzących z takich materiałów, jak: papiery, tektury, wyroby tekstylne. Dokonano wyboru odczynników wybarwiających. Skupiono uwagę głównie na zagadnieniach związanych z badaniem ścieru drzewnego (białego i brązowego) oraz juty. Omówiono także występowanie oraz problematykę badania innych, wybranych rodzajów włókien.
EN
The article discusses identification of fibres rich in lignin, collected for the tests from objects of historical significance, works of art that go to conservation. Practical microscopic testing methods, helpful in identification of various types of fibres from such materials as paper, cardboard and textile products, were presented. Staining reagents were selected. Attention was focused mainly on issues related to wood pulp (white and brown) and jute. The occurrence and problems of testing other selected types of fibres were also discussed.
EN
The general purpose of research was to evaluate the potential disinfecting effect of conservation/ restoration methods (deacidification and bleaching) and compare these results with effects of 2 commonly used in Poland methods of disinfection. The material was: 15 strains of fungi: Aspergillus ochraceus, Aspergillus versicolor (2 strains), Gliocladium catenulatum (2 strains), Penicillium ochraceum, Verticillium lamellicola, P. verrucosum var.cyclopium, Trichoderma harzianum, Aspergillus awamorii, Botryotrichum piluliferum, Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Aspergillus terreus, Penicillium spinulosum. Following 6 kinds of paper were tested: Whatman filtration paper, Whatman filtration paper sized with starch, Whatman filtration paper sized with gelatin, hand-made paper produced by Glaser (Stuttgart, Germany), acidfree paper Fabriano and standard printer/copy paper (Canon). Tested methods: - deacidifiation with calcium hydroxide water solution, - deacidifiation with barium hydroxide methanol solution, - bleaching with kalium permanganate water solution, - bleaching with chloramine T water solution, - disinfection with p-chloro-m-cresol methanol solution, - disinfection in vacuum-pressure chamber with ethylene oxide Experiment: 15 x 15 mm samples (3 repeats) of all six kinds of paper were infected with fungi and then exposed to the factors mentioned above exactly in the way it takes place during standard conservation/restoration. After exposition to agents the samples were incubated and after 3 weeks the growth on each sample was evaluated. The results from three samples for every set fungus/paper/method were interpreted in following way: if there was no growth at all, the method is effective (fungicidal) against fungus growing on specified substratum (paper). For 300 combinations fungus/conservation method/paper only the one treatment showed disinfecting efficiency: deacidifiation with barium hydroxide methanol solution was effective against Aspergillus awamorii growing on gelatin sized Whatman filtrating paper. The paper is chemically analogical to the old European papers sized with gelatin. However, the disinfection with ethylene oxide was not 100% effective either and the results of disinfection with p-chloro-m-cresol were much better (the most resistant to this method species was Botryotrichum piluliferum).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.