Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  implant ceramiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Most of the metal and ceramic implants (eg. dental im-plants, ENT implants) can be performed by SLS technique with a proper initial materials and technological process parameters. Attention should be drawn to the process prerequisites like chemical composition of powder, particle size distribution and shape, the optical properties of the material, its thermal conductivity and the type of protective atmosphere. Spatial model of the implant with a porosity of 80% based on the MatLab program was developed.
PL
Większość implantów metalowych i ceramicznych (np. implanty stomatologiczne, wszczepy otolaryngologiczne) można wykonać techniką SLS przy odpowiednim doborze materiałów i parametrów technologicznych procesu. Należy zwrócić uwagę na warunki wstępne procesu, takie jak: skład chemiczny proszku, rozkład wielkości ziaren i ich kształt, właściwości optyczne materiału i jego przewodnictwo cieplne oraz rodzaj zastosowanej atmosfery ochronnej. Opracowano model przestrzenny implantu o porowatości 80% w oparciu o program MatLab.
EN
Selective laser sintering (SLS) is a promising technique for modern materials preparation of complex shapes in one operation without any additional equipment. This technique allows production of ceramic implants at a preset porosity. Performed researches aimed at describing the effect of operating parameters of EOS EOSINT 250Xt machine on microstructure (XRD) and physical properties (apparent density, open porosity) of ceramic preliminary spatial models of implants built from submicrocrystalline sintered corundum and 99A noble electrocorundum.
PL
Selektywne spiekanie laserowe (SLS) jest obiecującą, nowoczesną techniką otrzymywania materiałów o skomplikowanych kształtach w jednej operacji technologicznej, bez wprowadzania dodatkowego oprzyrządowania. Technika ta pozwala na wytwarzanie implantów ceramicznych o zaprogramowanej dużej porowatości. Badano wpływ parametrów pracy urządzenia EOS-EOSINT 250Xt na mikrostrukturę (XRD) i właściwości fizyczne (gęstość pozorną, porowatość otwartą) kształtek ceramicznych wstępnych modeli przestrzennych implantów z submikrokrystalicznego korundu spiekanego i elektrokorundu szlachetnego 99A.
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad opracowaniem technologii otrzymywania tworzyw na osnowie TiO2 (tworzyw tytanowych) do zastosowań medycznych. Opisano podstawowe właściwości fizykochemiczne i morfologię proszków surowców. Przedstawiono wstępne próby ich zastosowania do wytworzenia tworzyw tytanowych. Omówiono także wpływ ilości dodatku hydroksyapatytu na podstawowe właściwości fizyczne i wytrzymałościowe tworzyw tytanowych.
EN
The article presents the results of preliminary studies on the development of technology for materials based on TiO2 (titania materials) for medical applications. The basic physical and chemical properties and morphology of powder raw materials are described. Initial attempts to use titania powders for the manufacture of TiO2 materials are presented. The article also describes the amount of additive impact of hydroxyapatite on the basic physical properties and strenght of titania samples.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.